ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

6–7 жовтня 2011 р. у приміщенні Запорізького національного технічного університету кафедра українознавства при сприянні Запорізької облдержадміністрації разом з Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, Інститутом демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, Запорізьким обласним краєзнавчим музеєм, Благодійним фондом “Центр національних культур та суспільної моралі “Ми – українські”” провела традиційну IX Всеукраїнську науково-практичну конференцію “Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України”.

Конференція, яка вже вдев’яте проходить у стінах ЗНТУ, свідчить про незгасний інтерес науковців та краєзнавців до етнокультурного минулого та майбутнього регіону. Підготовка та проведення конференції з даної тематики є одним з пріоритетних напрямків роботи кафедри українознавства ЗНТУ, що пов’язано з виконанням кафедральної науково-дослідної роботи № 06319. Кафедра по праву вважається однією з найсильніших у технічних вузах України, серед її здобутків є захищені кандидатські дисертації, видані монографії, численні опубліковані статті, активна участь у науковому житті країни. Конференція стала загальновизнаною формою співпраці між науковцями, представниками органів влади і національно-культурними товариствами.

6 жовтня пройшло пленарне засідання і працювали такі секції: теоретичні проблеми етнокультурознавства; етнічні групи регіону; правові аспекти етнополітики: історія та сучасність; культурний процес: національний вимір; мовна політика та освіта: інтернаціональне та національне.

У роботі конференції взяли участь науковці не тільки Запорізького регіону, але й з Києва, Дніпропетровська, Миколаєва, Кривого Рогу, Чернівців, Сімферополя, Черкас, Одеси, Полтави.

7 жовтня науковці та представники національно – культурних товариств взяли участь у роботі круглого столу на тему: “Урахування етнокультурних особливостей Півдня України при розробці та проведенні державної етнополітики”, після чого відбулося підсумкове пленарне засідання.

У роботі конференції взяли участь: начальник відділу у справах національностей та релігій Запорізької облдержадміністрації Панькіна І.А., президент Благодійного фонду “Центр національних культур та суспільної моралі “Ми – українські”” Житомирський О.Я., керівники національно-культурних товариств Запорізької області:


Фото звіт >>


Завідувач кафедри українознавства

М.В. Дєдков