ПРО ЛІЦЕНЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

      Підготовка громадян України до вступу у вищі навчальні заклади.
  Запорізький національний технічний університет проводить ліцензування діяльності з надання освітній послуги «підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України» з загальним обсягом 1000 осіб на рік. Листом Міністерства освіти і науки молоді та спорту № 6/1-1960 від 28.07.2011 р. надано згоду на ліцензування зазначеної діяльності.
      Підготовка громадян України до вступу у вищі навчальні заклади.
  В Запорізькому національному технічному університете функціоніруют підготовчі курсі для громадян України. Також ЗНТУ проводить ліцензування діяльності з підготовки громадян України до вступу у вищі навчальні заклади з ліцензованим обсягом 1000 осіб на рік. Для організації цієї діяльності університет має як матеріально технічну базу, так і досвідчений професорсько-викладацький склад.
  Продовження діяльності з підготовки громадян України до вступу у вищі навчальні заклади дозволить університету і надалі випускати слухачів підготовчих курсів та якісно формувати склад майбутніх студентів нашого університету та Запорізької області в цілому.

Декан загальнотехнічного  факультету ЗНТУ,
доцент Євгеній Соколов