УЧАСТЬ ЗНТУ У МІЖНАРОДНОМУ ПРОЕКТІ ПРОГРАМИ TEMPUS
  Як вже зазначалося раніше Запорізький національний технічний університет у складі міжнародного консорціуму бере участь у виконанні проекту TEMPUS «Професійно орієнтовані магістерські програми в області інжинірингу в Росії, Узбекистані, Україні» (PROMENG). Проект фінансується Європейською комісією. Основні цілі проекту - оновлення діючих навчальних планів і програм підготовки магістрів відповідно до вимог Болонcької декларації та новітніх розробок в інжинірингу. В рамках реалізації проекту наприкінці квітня в Берліні на базі Берлінського технічного університету відбулася координаційна нарада учасників проекту. Під час конференції були заслухані короткі звіти організацій консорціуму з виконання плану проекту за перші 6 місяців.
  Від ЗНТУ у координаційній нараді взяв участь Андрієнко О.М., проректор з гуманітарних питань та міжнародних зв’язків. У своїй доповіді Андрієнко О.М. зазначив, що за звітний період в ЗНТУ був проведений аналіз стану діючих в університеті навчальних планів підготовки магістрів з 7 спеціальностей (42 дисциплін), пов’язаних з електроінжинірингом, і виявлено перспективні напрямки удосконалення навчального процесу. Університети ЄС (Берлінський технічний університет, Вільнюський державний технічний університет, бельгійський університет Lessius) представили і частково передали розроблені ними навчальні матеріали для вивчення і розробки на цій основі в університетах-партнерах нових модулів і дисциплін за планом проекту.
  Для учасників конференції було організовано навчальний візит на завод автомобільного концерну VW, проведено міжпроектний тренінг з обміну досвідом з представниками команди проекту TEMPUS "CRIST". Детальну інформацію про проект можна отримати у відділі міжнародних зв’язків та роботи з іноземними студентами, а також на сайті проекту www.promeng.eu
  Детальну інформацію про проект можна отримати у відділі міжнародних зв’язків та роботи з іноземними студентами, а також на сайті проекту http://www.promeng.eu


відділ міжнародних зв’язків та роботи з іноземними студентами