ПАВЛО АНДРІЙОВИЧ МИХАЙЛОВ – ПЕРШИЙ РЕКТОР "МАШИНКИ"

21 грудня 2011 року виповнюється 100 років з дня народження Павла Андрійовича Михайлова, професора, заслуженого працівника вищої школи Української РСР, лауреата державної премії Української РСР, колишнього ректора Запорізького машинобудівного інституту (нині ЗНТУ), який він очолював понад 21 рік.

Народився Павло Андрійович 21 грудня 1911 року в родині робітника із селян. Трудовий шлях почав з 13 років (різноробочий, тракторист, помічник коваля), суміщуючи роботу з навчанням у школі. Після закінчення школи у 1927 році працював креслярем, конструктором, технологічним керівником інструментального цеху.

У 1934 році П.А. Михайлов пов'язує своє життя з Харківським авіаційним інститутом, де він працював виконробом, конструктором, виконавцем науково-дослідних робіт, заступником директора ХАІ з реевакуації і відбудова інституту після звільнення Харкова від німецько-фашистських загарбників з одночасним навчанням в інституті, який він закінчив у 1946 році. Після закінчення навчання Павло Андрійович працював викладачем кафедри "Деталі машин", а з 1949 до 1953 р. викладав курс деталей машин у вищому військово-авіаційному училищі.

1953 року П.А. Михайлов розпочав роботу у Харківському політехнічному інституті на посаді доцента, у 1955 році захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата технічних наук, а в 1957 році його затвердили у званні доцента.

У березні 1957 року наказом міністра вищої і середньо-спеціальної освіти УРСР П.А. Михайлова призначили ректором Запорізького машинобудівного інституту.

Павло Андрійович був людиною рідкісного таланту вченого, педагога, організатора, ощадливого господаря. На його долю випало важке життя післявоєнної відбудови країни, зокрема Запорізького машинобудівного інституту, колишня будівля якого на третину ще лежала в руїнах. Діяло лише два факультети: машинобудівний і ливарний, де навчалося 2 тисячі студентів.

За час перебування П.А. Михайлова на посаді ректора ЗМІ перетворився в потужний технічний навчально-науковий заклад, здатний розв'язувати складні проблеми науково-технічного прогресу. Було побудовано понад 41 тис. м2 навчально-лабораторних приміщень близько 22 тис. м2 житлово-оздоровчих площ (студентські гуртожитки, оздоровчо-спортивні бази).

До середини 70 років інститут став мати шість факультетів, які готували спеціалістів за 16-ма спеціальностями. Контингент студентів зріс майже до 8,5 тисяч.

* * * 

Павло Андрійович – відомий вчений, висококваліфікований спеціаліст у галузі технічних властивостей конструкційних матеріалів в умовах їхньої експлуатації. За результами його численних досліджень установлене нове явище – адсорбційна втомлюваність при циклічному розтягу – стиску.

Він відомий у нашій державі і за рубежем як вчений нового наукового спрямування, яке виникло в нашій державі – фізико-хімічна механіка матеріалів, котра розглядає питання механіки твердого тіла з одночасною фізико-хімічною дією поверхньо-активних середовищ і деформацій.

П.А. Михайлов співпрацював із видатними діячами науки і техніки – А.І. Люлькою, П.А. Ребіндером, Г.В. Карпенком й іншими, був постійним членом редколегії журналу "Фізико-хімічна механіка матеріалів". Ним захищений пріоритет В.Є. Тіра, професора Харківського технологічного інституту, в побудові діаграми граничних напружень, який був опублікований у 1902 році. Подібну діаграму Дж. О. Сміт опублікував у 1910 році.

Зі вступом П.А. Михайлова на посаду ректора ним була заснована наукова школа з дослідження фізико-механічних властивостей конструкційних матеріалів, де здійснювалось дослідження деталей авіаційних двигунів і автомобіля "Запорожець". Функціонувало дві лабораторії: динамічних і контактних досліджень. Під його керівництвом захищено три кандидатські дисертації, створено установу для випробувань на опір втомлюваності матеріалів з будь-яким коефіцієнтом асиметрії циклу, побудовано машину для досліджень на контактну втому при підвищеній температурі.

П.А. Михайловим опубліковано понад 70 робіт наукового і педагогічного спрямування, він є автором 14 авторських і 2 реєстраційних свідоцтв на винаходи.

За видатні заслуги в галузі освіти і науки П.А. Михайлов нагороджений Орденом Леніна, Орденом "Октябрьской революции", орденом "Знак почета", медалями: "30 лет победьі в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.", "За доблестньїй труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина", "Ветеран труда", почесними грамотами Міністерства освіти СРСР, Міністерства освіти УРСР, від уряду Німецької Демократичної Республіки і іншими грамотами.

Павло Андрійович був широкорозвиненою, комунікабельною, чуйною, доброзичливою, веселою людиною. Таким він назавжди залишиться в нашій пам'яті.


Сергій БЄЛІКОВ, ректор, професор, доктор технічних наук