16-18 листопада 2000 року, в дні святкування сторіччя університету  була проведена   виставка наукових досягнень університету,на якій представлено:

 • автоматизовану систему контролю та управління електроенергетикою (АСКУЕ) і учбово-наукова лабораторія АСуТП.  Автори розробок: Расальський О.М.,Портянкін М.А., Поляков М.О.(кафедра "Електричні апарати");
 •               

   

 • технологію знищення сорняків автоматизованим способом.    Автор розробки - Піза Д.М.(кафедра радіотехніки);
 •      

   

 • розробки високого рівня напівпровідникових приладів. При використанні дає підвищені техніко-економічні показники. Збільшується вихід придатних інтегральних схем в 1,2 раза.  Автори розробки: Шаповалов В.П. та інш. (кафедра мікроелектроніки та напівпровідникових приладів);
 •      

   

 • Технологію обновлення котлів виготовлення целюлози сульфатним методом. Дає збільшення сроку роботи котла фірми "Колюр", Швеція в 1,5-2 раза (до 40 років). Автори розробки: ЛазєбновП.П. (кафедра  обладнання і технології зварювального виробництва);
 •  

 • металокерамічні вироби (електричні контакти для контакторів серії КПВ,КТПВ,КТ, для електро- і залізничного транспорту і т.п.) з покращеними властивостями на 15-20% в порівнянні з використаними в промисловості.  Автори розробки: Явтушенко О.В., Дубина В.І., Кроликов В.Ф., Філіпов Д.А., Жилін А.А. (кафедра автоматизації ковальсько-штампувального виробництва);
 •      

   

 • феротитан ФТШ-45. Забезпечує формування металу зварного шва з низькою кількістю шкідливих домішок. Автори розробки: Попов В.С.,Білоник І.М.,Бережний С.П. (кафедра обладнання і технології зварювального виробництва);
 •  

 • робочі лопатки енергетичних та газоперекачуваних установок потужністю 10,-25,-45 мвт.   Автори розробки: кафедра фізичного матеріалознавства, ВАТ "Мотор-Січ", НПО "Резонанс";
 •  

 • конструкцію інструментів для виготовлення виробів із скломаси.   Автори розробки: Волчок І.П., Колотілкін О.Б., Аверченко П.О. та інш. (кафедра технології металів);
 •  

 • відповідальні деталі електровоза "ЧС-2", "ЧС-7" і технологію поновлення електрошлаковою наплавкою зношених частин. Збільшує термін служби деталей в 1,5-2 рази.  Автори розробки: Сперанський Б.С., Петруша Ю.П. та інш. (кафедра "Машини і технології ливарного виробництва");
 •      

   

 • розділ "Наукова творчість молоді". Розкриває аспекти участі студентів в наукових дослідженнях. Направлення: техніка, гуманітарні науки, економіка; 
 •      

   

 • тонкостінні насадки ракетних двигунів із жаростійких металокомпозитів, виконані по новій технології.   Збільшують коефіцієнт використання вихідних матеріалів високої вартості вдвічі. Автори розробки: Ольшанецький В.Ю., Лавренко А.С., Віниченко В.С.(кафедра фізичного матеріалознавства);