Научные исследования

Наукові школи і напрямки

Наші вчені

Наукові розробки і послуги

Винаходи і винахідники

Наші журнали

Реферати

Публікації

Виставка технічних досягнень університету

Конкурси

З історії наукової діяльності

Новини, конференції

Запрошення до співробітництва

Наші координати

   Університет є потужним науково-дослідним комплексом, що виконує великий обсяг фундаментальних, прикладних досліджень та розробок. Наукова і науково-технічна діяльність ЗНТУ формується і реалізується згідно з Законами України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» і має багато ступеневу структуру. Наукова і науково-технічна діяльність у ЗНТУ здійснюється згідно пріоритетних напрямів науки і техніки:

- збереження навколишнього середовища (довкілля) та сталий розвиток;
- нові комп’ютерні засоби та технології інформатизації суспільства;
- новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості   та агропромисловому комплексі;
- нові речовини і матеріали.


    Усі види робіт наукової і науково-технічної діяльності координуються науково-дослідною частиною, яка є підрозділом університету. У своєму складі вона має провідні наукові школи, лабораторії, наукові колективи.
    Наукові і науково-педагогічні працівники ЗНТУ виконували науково-дослідні роботи п’яти видів:
– фундаментальні дослідження за загальним фондом державного бюджету;
– прикладні дослідження і розробки за загальним фондом державного бюджету;
– прикладні дослідження і розробки за спеціальним фондом державного бюджету   (госпдоговірні роботи);
– дослідження і розробки згідно з зобов’язаннями у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва за спеціальним фондом державного бюджету;
– наукові та науково-технічні розробки за державними цільовими програмами та   державним замовленням за спеціальним фордом державного бюджету;
– наукові дослідження і розробки за кафедральною тематикою у другій половині   робочого дня викладачів.

 


Вверх

(c) 2011 НДС, ЗНТУ, Запоріжжя, Україна

(c) 2011 SRD, ZNTU, Zaporizhzhe, Ukraine

mailto: nic@zntu.edu.ua

Last updated: 17.11.2010