Начало                              Доктори наук та професори Запорізького державного технічного університету

Прізвище, ім'я, по батькові

Фах

Асатурян Асатур Шамірович механік, фахівець у галузі механіки суспільних середовищ
Бриков Микола Миколайович зварювальник, фахівець у галузі триботехнічного матеріалознавства
Бєліков Сергій Борисович інженер-механік, фахівець у галузі матеріалознавства
Биковський Олег Григорович інженер-кораблебудівельник, фахівець у галузі зварювання та наплавлення різнорідних і однорідних металів і сплавів та процесів корозійно-механічного зношування
Внуков Юрій Миколайович інженер-механік, фахівець у галузі технології машинобудування, металорізальних верстатів та інструментів
Волчок Іван Петрович інженер-матеріалознавець, фахівець у галузі металознавства та металургії
Гавриленко Борис Борисович фармацевт, фахівець у галузі хімічних наук
Гудзь Петро Васильович фахівець у галузі політичної економії
Гонтаренко Володимир Іванович інженер-електромеханік, фахівець у галузі автоматизації металургійного виробництва
Єгоров Ярослав Олексійович інженер-механік, фахівець у галузі двигунів внутрішнього згорання
Дубина Валентин Іларіонович інженер-механік, фахівець у галузі технології машинобудування металорізальних верстатів і інструментів
Іващенко Юрій Васильович історик, учитель історії та конституції
Каморкін Анатолій Микитович інженер-механік, фахівець у галузі електроерозійної обробки важкооброблювальних металів
Коваль Анатолій Данилович інженер-механік, фахівець у галузі матеріалознавства
Луньов Валентин Васильович інженер-механік, фахівець у галузі машин і технологій ливарного виробництва
Левітін Валім Володимирович фізик, фахівець у галузі фізики твердого тіла
Мазулін Олександр Владиленович фармацевт, фахівець у галузі хімічних наук
Ольшанецький Вадим Юхимович фізик, фахівець у галузі металофізики і металознавства
Потапенко Євген Михайлович інженер-механік, фахівець у галузі двигунів літальніх апаратів
Павлов Віктор Олександрович інженер-механік, фахівець у галузі обробки металів тиском
Піза Дмитро Макарович радіоінженер, фахівець у галузі радіолокації та радіонавігації
Пінчук Вячеслав Павлович  фахівець у галузі обчислювальної математики
Попов Веніамін Степанович інженер-зварювальник, фахівець у галузі обладнання і технології зварювального виробництва
Погосов Валентин Вальтерович інженер, фахівець у галузі фізики кластерів та наносистем, фізики плазми, фізики поверхні, фізики позитронів у конденсованих системах
Савін Валерій Васильович інженер-металург, фахівець у галузі фізики металів
Слинько Георгій Іванович інженер по автоматизації металургійного виробництва, фахівець у галузі матеріалознавства та металургії
Цивірко Едуард Іванович інженер-механік, фахівець у галузі машин і технологій ливарного виробництва
Чумаченко Віталій Павлович інженер-радіофізик, фахівець у галузі радіофізики і електроніки
Шаповалов Віталій Павлович інженер-електронік, фахівець у галузі  мікроелектроніки і навпівпровідникових приладів
Яценко Віктор Кузьмич інженер-механік, фахівець у галузі технології машинобудування

працювали в університеті протягом усіх років навчання, померли:

Абрамов Віктор Валеріанович інженер-механік, фахівець у галузі механіки деформованого твердого тіла
Натапов Борис Соломонович інженер-матеріалознавець, фахівець у галузі металознавства і термічної обробки металів
Шульте Юрій Августович інженер-металург, фахівець у галузі металургії чорних металів
Михайлов Павло Андрійович фахівець у галузі машинобудування у напрямку витривалості і втомленості металів

  Вверх

(c) 2000 НДС, ЗДТУ, Запоріжжя, Україна

(c) 2000 NIS, ZSTU, Zaporizhzhe, Ukraine

Last updated: 25 Apr 2000