Внуков Юрій Миколайович
 Машинобудівний факультет
Кафедра "Металорізальні верстати і інструменти" 

  
Посада: проректор з наукової роботи
Вчена  ступінь: доктор технічних наук, професор
Рік закінчення  ВУЗу і спеціальність за освітою: 1971, технологія машинобудування; металорізальні верстати  і інструменти
Тема дисертації: "Підвищення зносостійкості швидкоріжучих інструментів на основі досліджень умов їх тертя з оброблюючим матеріалом і реалізації нових технологічних можливостей"

         Наукова тематика:

 • Підвищення працездібності металорізального інструменту шляхом використання нових інструментальних матеріалів та використання високих технологій зміцнення поверхневого шару.

      Курс лекций по дисциплине "Основы теории резания":
  
 Тема 1. Основные понятия, термины и определения.

   Тема 2. Инструментальные материалы.

Наукові періодичні видання, в яких публікуються основні результати:

 • Праці НТУУ "КПІ" м.Київ.
 • Праці ХДТУ м. Харків.
 • Праці ЗДТУ м.Запоріжжя.

Основні підручники і монографії:

 • Высокопроизводительное электроалмазное шлифование инструментальных материалов (в соавторстве). Киев, "Вища школа",1979,231с.
 • Прогрессивный обрабатывающий инструмент и методы повышения его качества (в соавторстве).       Москва, Центр "Наука и техника",1991,377с.
 • Нанесение износостойких покрытий на быстрорежущий инструмент (Под ред.Внукова Ю.Н.), К. "Техника",1992,144с.
 • Рабочие процессы высоких технологий в машиностроении (Под ред. Грабченко А.И.) Учебное пособие, Харьков,ХГПУ,1999,320с.

Основні дисципліни,які викладаються:

 • Теорія різання матеріалів
 • Теорія управління якістю
 • Основи маркетингу

Рік початку викладання в університеті : 1980

 Рабочі мови  спілкування:   російська, українська, англійська

 Адреса: 330064, Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, ЗНТУ

* Tелефон 64-41-12
69-85-52
* Факс 64-21-41
* E-mail yvnukov@zntu.edu.ua
Адміністрація