Pogosov V.V. (Short CV)

          Погосов Валентин Вальтерович

 • Кафедра "Мікро- та наноелектроніки"
 • Посада: завідувач кафедри, професор.
 • Вчена ступінь: доктор фізико-математичних наук (теплофізика і молекулярна фізика)
 • Вчене звання: професор
 • Рік закінчення  ВУЗу: 1977, Московський енергетичний інститут, інженер-фізик
 • Тел. (061) 7 64 67 33, E-mail: vpogosov@zntu.edu.ua
 •  Тема докторської дисертації: "Теоретичне дослідження енергетичних властивостей багатоатомних комплексів з поверхнею значної кривини: кластери, вакансії".
   1997р. – захист у Інституті високих температур Російської Академії Наук, Москва,
   1998р. – захист у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченко, Київ.

                Наукова тематика: нанофізика, нанотехнології,

  • фізика кластерів, фізика поверхні, фізика плазми, позитрони в твердих тілах та рідинах, наносистеми, одноелектронні прилади

        Дипломи доктора наук:

  • россійський – 1997р.
  • український – 1998р.

     Атестат професора – 2001р.

      Міжнародні гранти:

  • Російський фонд фундаментальних досліджень (Росія) – (1993 – 1996)
  • Soros Scientific Foundation (USA) – 1994
  • Soros travel grant (USA) – 1996
  • Soros Education Programme (USA) – 1997
  • Wroclaw University Scientific Programme (Poland) – 1999
  • Mianovsky Fund (Poland) – 2001
  • NATO “Science for Peace” Programme (Russia–Ukraine–Unite Kingdom–Germany) – (1999 – 2002)

   

   Перелік наукових статей

  Сторінка сина (Pogosov Walter V.): http://wpogosov.narod.ru

  Монографії, підручники, навчальні посібники:

  В.В. Погосов. "Введение в физику зарядовых и размерных эффектов. Поверхность, кластеры, низкоразмерные системы" .- М.: Физматлит, 2006. - 328 с. [Рекомендовано Учебно-методическим объединением вузов Российской Федкрации по образованию в области прикладной математики и физики в качестве учебного пособия]; PDF  

  А.П. Шпак, В.В. Погосов, Ю.А. Куницкий "Введение в физику ультрадисперсных сред", 2006, Киев: Академпериодика, 420 с. [монографія]; PDF

   
  В.В. Погосов, Г.В. Корніч, Є.В. Васютін, К.В. Пугіна, В.І. Кіпріч "Основи нанофізики і нанотехнологій", 2008, ЗНТУ, 630 с. (розроблено за фінансової підтримки Міністерства освіти і науки України в рамках Державної програми "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці" в 2007-2008 роках). [електронний підручник]; PDF  
  В.В. Погосов, Ю.А. Куницький, А.В. Бабіч, А.В. Коротун "Елементи фізики поверхні, нано- структур і технологій", 2010, Запоріжжя: ЗНТУ, 365 c. [монографія]; PDF  

  В.В. Погосов, Ю.А. Куницький, А.В. Бабіч, А.В. Коротун, А.П. Шпак "Нанофізика і нанотехнології", Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. - 380 с. [навчальний посібник з грифом МОН];

  А.В. Коротун, І.М. Тітов, Ю.А. Куницький, В.В. Погосов "Збірник задач з фізики конденсованого стану", - Запоріжжя: ЗНТУ, 2011, Т. 1 (Структурні властивості) – 303 с. [навчальний посібник з грифом МОН];

  А.В. Коротун, І.М. Тітов, Ю.А. Куницький, В.В. Погосов "Збірник задач з фізики конденсованого стану", - Запоріжжя: ЗНТУ, 2011, Т. 1 (Електронні властивості) – 299 с. [навчальний посібник з грифом МОН].

  .

  Основні дисципліни,які викладаються:

   

  Робочі мови спілкування: українська, російська, англійська.

   Адреса: 69063, Запоріжжя, Жуковського, 64, ЗНТУ

  * Tелефон (061) 7 64 67 33
  * E-mail vpogosov@zntu.edu.ua

  Радіоприладобудівний факультет