Івщенко Леонід Йосипович

Машинобудівний факультет

     Посада: Директор машинобудівного інституту
 Вчена ступінь:  доктор технічних наук
Рік закінчення  ВУЗу і спеціальність за освітою: 1969, Авіаційні двигуни
Тема дисертації:   "Процеси контактної взаємодії в трибоз'єднаннях та зносостійкість матеріалів за екстремальних умов".
 Наукова тематика: Тертя та зношування конструкційних матеріалів за умов динаміки навантаження та високих температур.

                                       Основні наукові роботи:

 • Ивщенко Л.И. Процессы контактного взаимодействия в трибосопряженных и износостойкость жаропрочных материалов в экстремальных условиях. "Вестник двигателестроения", №1, 2002, с. 42-46.
 • Ивщенко Л.И. Принципы моделирования эквивалентных сосотояний трибосопряжений. "Високі технології в машинобудуванні", Збірник наукових праць ХДПУ, Харків, 1999, вип.1 - с.121-123.
 • Ивщенко Л.И., Внуков Ю.Н., Заньковой В.Е. Моделирование процессов контактного взаимодействия методом МГУА, 2001, 3(9), с.110-115.

 Наукові періодичні видання, в яких публікуються основні результати:

 • "Проблеми трибології"
 • "Вестник двигателестроения"
 • "Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні"
 • "Технологические системы"

Основні монографії:

 • Повышение несущей способности деталей машин. М., Машиностроение, 1985. - 232 с.
 • Івщенко Л.Й та інш.Взаємозамінність, стандартизація та метрологічне забезпечення технічних вимірювань: навч. посібник [для вищих навчальних закладів]/Л.Й. Івщенко, В.В. Петрикін, С.І. Дядя, Б.М. Левченко; під заг. ред. Л.Й.Івщенка – Запоріжжя, Вид. комплекс ВАТ «Мотор Січ», 2010 - 451 с. ®
 • Основні дисципліни,які викладаються:

  • Трибологія
  • Принципи інженерної діяльності
  • Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання

   Робочі мови спілкування: українська,російська.

   Адреса: 69063, Україна, м.Запоріжжя,вул.Жуковського, 64.

  * Tелефон 64-74-8
  * E-mail ivschenko@zntu.edu.ua
  Інститути