З у с т р і ч   з   м і н і с т р о м
Міністр закордонних справ України А.М.Зленко зустрівся 6 жовтня з керівниками, викладачами і студентами національного технічного університету. Він ознайомився з новітніми технологіями навчання іноземних мов, які презентувала завідувач кафедри Ю.О.Соболь.
А.М.Зленко ознайомився також з бібліотечною справою університету, паритетними виданнями, які зберігаються в бібліотеці.
Міністр виступив з доповіддю про сучасне міжнародне становище. Він високо оцінив підготовку майбутніх спеціалістів на кафедрі "Міжнародні економічні відносини" , запросив випускників цієї кафедри брати участь у конкурсах на заміщення вакантних посад у міністерстві та його закордонних представництвах.
Ректор університету професор С.Б.Бєліков подякував за сумлінну підготовку зустрічі з міністром декану ФЕУ В.Г.Прушківському, завідувачеві кафедри М.С.Ґамову, завідувачу кафед-ри Ю.О.Соболь, директору бібліотеки Л.І.Козиряцькій.


 
 
Ознайомлення з бібліотекою університету