СКЛАД ПРЕЗИДІЇ

РАДИ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СПЕЦІАЛІСТІВ ЗНТУ

Голова Ради МУС ЗНТУ – Субботін Сергій Олександрович, к.т.н., доцент кафедри програмних засобів факультету інформатики та обчислювальної техніки інституту інформатики та радіоелектроніки.

Вчений секретар Ради МУС ЗНТУ – Висоцька Наталя Іванівна, начальник патентно-інформаційного відділу НДЧ ЗНТУ.

Члени Президії Ради МУС ЗНТУ:

  1. Антонов Миколай Леонідович – заступник декана електротехнічного факультету фізико-технічного інституту;

  2. Білецька Ірина Іванівна – к.е.н., старший викладач кафедри менеджменту та маркетингу факультету економіки та управління економіко-гуманітарного інституту;

  3. Гурова Дар’я Дмитрівна – к.геогр.н, доцент кафедри міжнародного туризму факультету міжнародного туризму та управління інституту управління та права;

  4. Капустян Олексій Євгенович – старший викладач кафедри обладнання та технології зварювального виробництва інженерно-фізичного факультету фізико-технічного інституту;

  5. Кущ Еліна Олексіївна – викладач кафедри теорії та практики науково-технічного перекладу гуманітарного факультету економіко-гуманітарного інституту;

  6. Павленко Дмитро Вікторович – к.т.н., доцент кафедри технології авіаційних двигунів машинобудівного факультету машинобудівного інституту;

  7. Пирожкова Юлія Володимирівна – старший викладач кафедри правознавства гуманітарно-правового факультету інституту управління та права;

  8. Тарасова Ганна Володимирівна – викладач кафедри фізичної реабілітації та рекреації факультету управління фізичною культурою та спортом інституту управління та права;

  9. Турпак Сергій Миколайович – к.т.н., доцент кафедри транспортних технологій транспортного факультету машинобудівного інституту;

  10. Шило Галина Миколаївна – к.т.н., доцент кафедри конструювання та технології виробництва радіоапаратури радіоприладобудівного факультету інституту інформатики та радіоелектроніки.

 

© 2007, Рада МУіС ЗНТУ