Місце проведення

Місто Запоріжжя(http://www.zotic.zp.ua/) - адміністративний, економічний і культурний центр Запорізької області зі славною історією і перспективним майбутнім. Розташоване місто на головній воднотранспортній магістралі України - річці Дніпро. Сьогодні в м. Запоріжжі живуть 789,2 тис. чоловік, або 42,8 % від загальної чисельності населення Запорізької області.

Запоріжжя по праву може називатися туристичним містом. Такі визначні поняття, як острів Хортиця, Дніпрогес, 700-річний дуб, проспект ім. Леніна, пов'язані із Запоріжжям назавжди.

Запорізький національний технічний університет (http://zntu.edu.ua/) - Провідний університет в регіоні. До його складу входять шість інститутів: машинобудівний, фізико-технічний, інформатики і радіоелектроніки, економіко-гуманітарний, управління і права, безперервної освіти і 13 факультетів: транспортний, машинобудівний, інженерно-фізичний, електротехнічний, радіоприладобудівний, інформатики та обчислювальної техніки, економіки та управління, гуманітарний, управління фізичною культурою і спортом, міжнародного туризму та управління персоналом ресурсами, гуманітарно-правовий, довузівської підготовки, післядипломної освіти та Запорізький гуманітарний коледж ЗНТУ. З метою поліпшення якості підготовки абітурієнтів та впорядкування організації прийому до університету створено та затверджено в Міносвіти і науки Запорізький регіональний центр політехнічної освіти, який об'єднує 42 технікуми, коледжі, гімназії, школи, ліцеї Запорізького регіону. При університеті діють спеціалізована рада із захисту докторських дисертацій, а також спеціалізовані ради по захисту кандидатських дисертацій. За період свого існування ЗНТУ підготував понад 60 000 фахівців, чимало з яких стали керівниками і провідними фахівцями підприємств України, інші країни СНД, країн далекого зарубіжжя. Головні об'єднання Запорізького регіону (ВАТ "Мотор-Січ", ДП "Радіоприлад", ЗМКБ "Івченко Прогрес", КП НПК "Іскра", ЗАТ "ЗАЗ", ВАТ "Запоріжтрансформатор" і ін.) на 70-80% укомплектовані фахівцями - випускниками університету.

Інститут Радіолектроніки та Інформатики складається з факультету інформатики та обчислювальної техніки і факультету радіоелектроніки та телекомунікацій. До складу факультету інформатики та обчислювальної техніки входять три кафедри: комп’ютерні системи та мережі, програмні засоби і системний аналіз та обчислювальна математика. До складу факультету радіоелектроніки та телекомунікацій входять чотири профілюючих кафедри: інформаційні технології електронних засобів, радіотехніка та телекомунікації, захист інформації, мікро- і наноелектроніка і загальноосвітня кафедра прикладної математики. В інституті діє наукова школа «Радіотехніка та кібернетика» під керівництвом доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри «Радіотехніки та телекомунікацій», директора інституту «Інформатики та радіоелектроніки» Пізи Д.М. Також на кафедрах інституту сформувались профільні наукові напрями під керівництвом видатних вчених д. фіз.-матем. наук Корніча Г.В.; д-р фіз.-матем.наук, професора Погосова В.В; д.т.н. професора Карпукова Л.М.; к.т.н., професора Дубровіна В.І.; к.т.н., професора Крищука В.М.; к.т.н., професора Кудерметова Р.К.; к.т.н., доцента Мастиновського Ю.В. Інститут підтримує зв’язки з профільними підприємствами такими як КП НВК “Іскра”, АТ “Хартрон”, ПАТ “Укртелеком”, ВО “Елемент- Перетворювач”, ЗОРТЦ, також з непрофільними ВАТ “Мотор Січ”, ЗМКБ “Прогрес”, Запорізький автомобільний завод, “Запоріжсталь”, “МІГ- ремонт”. Останнім часом все більше випускників інституту влаштовуються на роботу та успішно працюють на відомих зарубіжних фірмах, зокрема, Luxsoft, EPAM Systems, Sitronicsm, Инфопульс Україна, Ciklum, Google, IDE Group, Global Logic; BMW, Volterra, GEM system, OPEN Services & Innovations Informatiques, в таких країнах, як Швеція, Англія, Франція, Чехія, Німеччина, США, що дозволяє постійно розширювати наукові зв’язки.

Інститут


Просмотреть увеличенную карту