Правила оформлення

Вимоги щодо оформлення тез доповідей

Текст мусить мати обсяг у 2 повні сторінки і може бути набраний українською, російською чи англійською мовами у текстовому редакторі Word (формат doc) у форматі А5 (148×210 мм).

Орієнтування сторінки книжкове, дзеркальні поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 25 мм, внутрішнє – 20 мм, зовнішнє – 15 мм. Відстань від краю до нижнього колонтитулу – 20 мм.

Одинарний міжрядковий інтервал, вирівнювання на ширину рядка, абзацний відступ – 10 мм.

Номер сторінки – знизу із зовнішнього боку. Шрифт Times New Roman – 10 pt.

Послідовність розміщення матеріалу тез:

• індекс УДК (ліворуч);

• прізвище та ініціали авторів (праворуч);

• назва тез (посередині рядка великими жирними літерами);

• текст тез;

• перелік посилань (не більше чотирьох);

• у нижній частині першої сторінки у вигляді виносок (шрифт 9 pt) необхідно навести наукову ступінь, посаду та місце роботи кожного з авторів.

У тезах необхідно чітко і послідовно викласти суть доповіді, нові оригінальні результати, які були отримані авторами.

Тези доповіді необхідно вислати в 25.08.12 на адресу kolevis@zntu.edu.ua Колесникової Євгенії Ісааківні

Завантажити інформаційний лист конференції: українська, російська, англійська

Правила оформлення статті до наукового журналу "Радіоелектроніка. Інформатика. Управління"

Кращі доповіді, які не публікувалися раніше, можуть бути надруковані у журналі «Радіоелектроніка. Інформатика. Управління», що є фаховим у галузі технічних та фізико-математичних наук.

У разі подання статті до журналу «Радіоелектроніка. Інформатика. Управління» необхідно надати редколегії:

1) роздрукований текст статті у 2-х примірниках, виконаний згідно вимог, наведених на Web-сайті журналу http://www.zntu.edu.ua/base/news2005/ric.htm;

2) експертний висновок про можливість опублікування;

3) відомості про авторів;

4) дискету 3,5'' з текстом документа, файлами рисунків. Файли можна надсилати електронною поштою rvv@zntu.edu.ua

Адреса редакції: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, ЗНТУ, редакція журналу «РІУ». Тел.: (061) 769–82–96, факс: (061) 764–46–62, е-mail: rvv@zntu.edu.ua.