Тематика конференції

1. Радіотехнічні, радіолокаційні і навігаційні системи (кер. - Піза Д.М.; заст. - Бондарев Б.Н.)

1.1. Теорія радіотехнічних систем;

1.2. Засоби формування, передавання, прийому й обробки радіосигналів.

1.3. Антени і СВЧ-пристрої;

1.4. Сучасні радіолокаційні та радіонавігаційні системи

1.5. Методи і засоби цифрової обробки та відображення інформації

2. Телекомунікаційні системи та мережі (кер. – Кабак В.С., заст. – Костенко В.О.)

2.1. Теоретичні аспекти побудови телекомунікаційних систем і мереж;

2.2. Дротові і волокно-оптичні мережі, мережі широкосмугового доступу;

2.3. Радіорелейний і супутниковий радіозв’язок, радіо і телевізійне мовлення, мобільний зв’язок;

2.4. Апаратура і засоби телекомунікаційних систем;

2.5. Менеджмент і керування в телекомунікаційних компаніях.

3. Сучасні інформаційні системи і технології (кер. – Кудерметов Р.К; заст. – Дубровін В.І.)

3.1. Комп’ютерна і програмна інженерія

3.2. Інформаційні-керуючі системи і технології

3.3. Комп’ютерний моніторинг;

3.4. Web-технології; Інтернет;

3.5. Математичне та комп’ютерне моделювання;

3.6. Нейроінформатика та інтелектуальні системи;

4. Інформаційні технології в проектуванні та виробництві електронних апаратів.(кер. – Крищук В.М.; заст. – Шило Г.М,)

4.1. Конструювання радіоелектронних апаратів (несучі конструкції, теплові режими, зовнішні впливи, електромагнітна сумісність)

4.2. Технологія виробництва радіоелектронних апаратів

4.3. Допускове проектування

4.4. Системи автоматизованого проектування РЕА

4.5. Метрологія та стандартизація

5. Безпека інформаційно-комунікаційних систем (кер. – Карпуков Л.М.; заст. – Козіна Г.Л.)

5.1. Криптографічні методи і стеганографія;

5.2. Апаратні і програмні методи захисту інформації

5.3. Захист об’єктів і інформаційних мереж від несанціонованого доступу;

5.4. Керування інформаційною безпекою.

6. Фізика і технологія мікро - та наноелектроніки (кер. – Погосов В.В.; заст. – Бабіч А.В.)

6.1.Квантово-розмірні ефекти і самоорганізація наноструктур і наносистем

6.2. Моделювання наноструктур.

6.3. Електронний транспорт, оптичні, фотоелектричні, магнітні та механічні властивості кластерів, дротів і плівок.

6.4. Металеві та вуглецеві наноматеріали.

6.5. Напівпровідникові наносистеми і наноструктури.

6.6. Біофункціональні наноматеріали, наносистеми в біології та медицині.

6.7. Скануючий тунельний мікроскоп та інструментарій.

6.8. Технології отримання наноматеріалів та тонких плівок.