Ви є тут

Головна » Інститути » Економіко - гуманітарний інститут

Факультет економіки та управління

Емблема факультету «Факультет економіки та управління»

Факультет економіки та управління (ФЕУ)

Рік початку діяльності: 16 травня 1994 року (наказ №27 від 16 травня 1994 року)

Положення про факультет

Керівництво:

Декан факультету: к.е.н., доцент Корольков Владислав Васильович

Заступник декана: к.е.н., доцент Тіховська Тетяна Миколаївна

Заступник декана: Онуфрієнко Наталія Леонідівна

Профілюючі кафедри:

Загальноосвітні кафедри:

Напрями підготовки та спеціальності (спеціалізації):

071 – «Облік і оподаткування», освітні програми:

«Облік і аудит»

072 – «Фінанси, банківська справа та страхування», освітні програми:

«Фінанси і кредит»

073 – «Менеджмент», освітні програми:

«Менеджмент організацій і адміністрування»

074 – «Публічне управління та адміністрування», освітні програми:

«Регіональне управління»

075 – «Маркетинг», освітні програми:

«Маркетинг»

076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітні програми:

«Організація торгівлі та комерційна логістика»

 

Контактні дані:

адреса деканату: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 278, 277-Б
тел.: +380(61)7643416, +380(61)7698407, +380(61)7698233, методисти – +380(61)7642329
e-mail: dekanat_feu@zntu.edu.ua

Розмір компенсації витрат на підготовку бакалаврів по роках (курсах) у грн.

1.1. Денна форма навчання:

6 42000

№ п/п Спеціальність Освітня програма 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік За весь період навчання
1 071 Облік і оподаткування Облік і аудит 9900 10400 10700 11000 42000
2 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит 9900 10400 10700 11000 42000
3 073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування 9900 10400 10700 11000 42000
4 075 Маркетинг Маркетинг 9900 10400 10700 11000 42000
5 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Організація торгівлі та комерційна логістика 9900 10400 10700 11000 42000
6 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка підприємства 9900 10400 10700 11000 42000
7 281 Публічне управління та адміністрування регіональне управління 9900 10400 10700 11000 42000

1.2. Заочна форма навчання:

№ п/п Спеціальність Освітня програма 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік За весь період навчання
1 071 Облік і оподаткування Облік і аудит 6380 6930 7590 7900 28800
2 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит 6380 6930 7590 7900 28800
3 073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування 6380 6930 7590 7900 28800
4 075 Маркетинг Маркетинг 6380 6930 7590 7900 28800
5 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Організація торгівлі та комерційна логістика 6380 6930 7590 7900 28800
6 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка підприємства 6380 6930 7590 7900 28800
7 281 Публічне управління та адміністрування Регіональне управління 6380 6930 7590 7900 28800

Розмір компенсації витрат на підготовку магістрів, денної і заочної форми за семестр у грн.

Денна і заочна форма навчання:

№ п/п Спеціальність Освітня програма Денна форма Заочна форма
1 071 Облік і оподаткування Облік і аудит 6400 4450
2 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит 6400 4450
3 073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування 6400 4450
4 075 Маркетинг Маркетинг 6400 4450
5 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Організація торгівлі та комерційна логістика 6400 4450
6 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка підприємства 6400 4450
7 281 Публічне управління та адміністрування Регіональне управління 6400 4450

 

Факультет економіки та управління було створено у складі Запорізького національного технічного університету 16 травня 1994 року.

Нова економічна ситуація, що склалася в Україні на початку 90-х років, викликала до життя необхідність прогнозування, створення організаційно-економічних умов для впровадження нових технологій, інвестицій, оцінки структури ринкових відносин, уміння ризикувати. Підприємства, організації та фірми відчули брак кадрів фахівців-економістів, тому в 1994 році новостворений факультет розпочав набір студентів за такими економічними спеціальностями: організація виробництва, фінанси і кредит, міжнародні економічні відносини.

Перші роки існування факультету були роками його становлення. Багато зусиль було докладено науковцями і співробітниками для того, щоб наш факультет став престижним місцем навчання. Біля його джерел стояли доцент В.В. Палій, проф. В.М. Порохня, проф. В.Г. Прушківський, проф. Л.О. Кримська, доц. Р.Г. Бобровнікова, доц. Т.М. Касич-Пилипенко та багато інших.

Керівництво факультетом спочатку було доручено доц. В.В. Палію, потім за наказом ректора деканом було призначено доктора тех.наук В.М. Порохню. З 1997 року деканом ФЕУ стає зав.кафедри економіки і організації виробництва доцент В.Г. Прушківський, який пізніше очолив нову структурну одиницю університету – Економіко-гуманітарний інститут. З 2002 року посаду декана обіймає доцент В.В. Корольков.

Упродовж усього періоду існування свою кропітку працю сумлінно виконує беззмінний заступник всіх деканів старший викладач С.В. Войтенко, яка стала надійним ланцюжком, що пов’язав студентів, викладачів і співробітників факультету в єдиний чітко працюючий організм.

Гордістю нашого колективу стають студенти-випускники. Дехто з них вже працює на нашому факультеті викладачами, успішно захищає дисертації і продовжує наші традиції. Серед них доценти Білецька І.І., Губарь О.В., Лифар В.В. та інші. На факультеті навчається близько 1000 студентів за денною формою навчання і близько 500 студентів за заочною формою навчання.

Студенти факультету мають можливість проходити військову підготовку протягом двох років на кафедрі військової підготовки і отримати офіцерське звання.

Факультет співпрацює з банками, фінансовими установами регіону, Торгово-промисловою палатою України, а також з промисловими підприємствами різних форм власності.