Ви є тут

Головна » Інститути » Інститут управління та права » Факультет міжнародного туризму та економіки

Емблема факультету «Факультет міжнародного туризму та економіки»

Факультет міжнародного туризму та економіки (ФМТЕ)

Рік початку діяльності: 2007

Положення про факультет

Керівництво:

Декан факультету: к.ф-м.н., доц. Васильєва Олена Олексіївна

Заступник декана: ст. викл. Гіль Людмила Анатоліївна

Профілюючі кафедри:

Загальноосвітні кафедри:

Напрями підготовки та спеціальності (спеціалізації):

051 – «Економіка», освітні програми:

«Управління персоналом та економіка праці»,
«Економіка біоресурсів та природокористування»,
«Цифрова економіка та електронний бізнес»,
«Митна справа»

076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітні програми:

«Економіка та організація електронної торгівлі та біржової діяльності»

241 – «Готельно-ресторанна справа», освітні програми:

«Готельно-ресторанна справа»

242 – «Туризм», освітні програми:

«Туризмознавство»

 

Контактні дані:

адреса деканату: вул. Тургенєва 39, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 385 (IV корпус)
тел.: +380(61)7698568
e-mail: dekanat_mtu@zntu.edu.ua