Ви є тут

Головна » Інститути » Інститут інформатики та радіоелектроніки

Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій

Емблема факультету «Факультет радіоелектроніки і телекомунікацій»

Факультет радіоелектроніки і телекомунікацій (ФРЕТ)

Рік початку діяльності: 1968

 

Керівництво:

Декан факультету: к.т.н, доцент Кабак Владислав Семенович

Заступник декана: ст. викладач Куляба-Харитонова Тетяна Іванівна

 

 

Профілюючі кафедри:

Загальноосвітні кафедри:

 

Напрями підготовки та спеціальності (спеціалізації):

125 – «Кібербезпека», освітні програми:

«Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки»
«Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

151 – «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології», освітні програми:

«Інтелектуальні мехатронні та робото технічні системи»
«Екологічні прилади та системи»

152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», освітня програма

«Якість, стандартизація та сертифікація»

153 – «Мікро- та наносистемна техніка», освітні програми:

«Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої»

172 – «Телекомунікації та радіотехніка», освітні програми:

«Радіотехніка»
«Інформаційні мережі зв'язку»
«Радіоелектронні апарати та засоби»
«Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки»

 

Контакти:

адреса деканату: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 369
тел.: +380(61)7698306, +380(61)7634258
e-mail: dekanat_fret@zntu.edu.ua

1. Встановлений розмір компенсації витрат на підготовку бакалаврів заочної форми навчання по роках (курсах) у грн. такий:

№ п/п Напрям підготовки Спеціальність 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік За весь період навчання
37 6.050801
Мікро- та наноелектроніка
Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої 2600 3169 3869 4630 14268
38 6.050801
Мікро- та наноелектроніка
Якість, стандартизація та сертифікація 2600 3169 3869 4630 14268
39 6.050901
Радіотехніка
Радіотехніка 2481 3008 3719 4418 13626
40 6.050902
Радіоелектронні апарати
Радіоелектронні апарати та засоби 2365 2790 3429 4391 12975
41 6.050902
Радіоелектронні апарати
Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки 2365 2790 3429 4391 12975
42 6.050903
Телекомунікації
Інформаційні мережі зв’язку 3465 4287 5122 6128 19002
48 6.170102
Системи технічного захисту інформації
Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки 3809 4546 5624 6925 20904
49 6.170101
Безпека інформаційних і комунікаційних систем
Безпека інформаційних і комунікаційних систем 3872 4820 5915 6975 21582

2. Встановлений розмір компенсації витрат на підготовку спеціалістів, магістрів заочної форми навчання за семестр у грн. такий:

№ п/п Спеціальність Шифр спеціальності Спеціаліст Магістр
40 Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої 7,8.05080101 1999  
41 Якість, стандартизація та сертифікація 7.18010010 2273  
42 Радіотехніка 7,8.05090101 1999 2259
43 Радіоелектронні апарати та засоби 7,8.05090201 1999  
44 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки 7,8.05090203 1999 2259
45 Інформаційні мережі зв’язку 7,8.05090301 2210 3314
51 Безпека інформаційних і комунікаційних систем 7,8.17010101 2210 3314
52 Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки 7,8.17010201 2210 3314

1. Встановлений розмір компенсації витрат на підготовку бакалаврів денної форми навчання по роках (курсах) у грн. такий:

№ п/п Напрям підготовки Спеціальність 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік За весь період навчання
40 6.050801
Мікро- та наноелектроніка
Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої 5069 6056 6553 7047 24725
41 6.050801
Мікро- та наноелектроніка
Якість, стандартизація та сертифікація 5069 6056 6553 7047 24725
42 6.050901
Радіотехніка
Радіотехніка 5450 6513 7044 7576 26583
43 6.050902
Радіоелектронні апарати
Радіоелектронні апарати та засоби 5069 6056 6553 7047 24725
44 6.050902
Радіоелектронні апарати
Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки 5069 6056 6553 7047 24725
45 6.050903
Телекомунікації
Інформаційні мережі зв’язку 6918 8270 8943 9619 33750
52 6.170102
Системи технічного захисту інформації
Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки 7611 9094 9837 10580 37122
51 6.170101
Безпека інформаційних і комунікаційних систем
Безпека інформаційних і комунікаційних систем 7745 9256 10013 10768 37782

2. Встановлений розмір компенсації витрат на підготовку спеціалістів, магістрів денної форми навчання за семестр у грн. такий:

№ п/п Спеціальність Шифр спеціальності Спеціаліст Магістр
40 Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої 7,8.05080101 3321 3585
41 Якість, стандартизація та сертифікація 7.18010010 3751  
42 Радіотехніка 7,8.05090101 3621 3909
43 Радіоелектронні апарати та засоби 7,8.05090201 3321 3585
44 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки 7,8.05090203 3321 3585
45 Інформаційні мережі зв’язку 7,8.05090301 4827 5210
51 Безпека інформаційних і комунікаційних систем 7,8.17010101 4912 5301
52 Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки 7,8.17010201 4827 5210

Наприкінці 50-х та на початку 60-х років у Запорізькому регіоні почала інтенсивно розвиватися радіоелектронна промисловість. В цей час були створені потужні радіозаводи «Радіоприлад» та «Іскра», а також заводи, що відносилися до Міністерства електронної промисловості (заводи «Гамма» та «Перетворювач»). У зв'язку з цим виникла потреба у фахівцях з вищою освітою радіотехнічного профілю (підготовку технічних фахівців здійснював Запорізький радіотехнікум).

У 1968 р. від електротехнічного факультету були відокремлені спеціальності електротехнічного профілю, які увійшли до новоутвореного факультету електронної техніки, основу якого поклали три кафедри радіоелектронного спрямування: радіотехніки, мікроелектроніки, конструювання та технології виробництва радіоапаратури. Першим деканом факультету електронної техніки було обрано к.т.н., доц. Волошинова В.П. Колектив факультету здійснював підготовку фахівців за трьома спеціальностями: «Радіотехніка», «Мікроелектронні прилади», «Конструювання та виробництво радіоапаратури».

У різні роки факультетом керували к.т.н, доценти Коновальчук А.С., Лізунов С.І., д.т.н., професор Піза Д.М., а з 1999 року факультет очолює к.т.н. Кабак В.С.

Впродовж своєї історії факультет двічі змінював назву. Так, спочатку, наприкінці 80-ч років, факультет було перейменовано на радіоприладобудівний. В першу чергу, це було зумовлено необхідністю розширення номенклатури спеціальностей факультету, оскільки бурхливий розвиток інформаційних технологій вимагав підготовки фахівців з комп'ютерної інженерії та комп'ютерних наук.

Відповідно у 1990р. на кафедрі конструювання та виробництва радіоапаратури була відкрита перша спеціальність цього напряму – «Програмне забезпечення автоматизованих систем», у 1992р. на кафедрі радіотехніки почали підготовку фахівців за спеціальністю «Комп'ютерні системи та мережі», а у 2000р. відкрита ще одна спеціальність цього бакалаврату – «Спеціалізовані комп'ютерні системи».

Наприкінці 2000 р. кількість студентів денної та заочної форми навчання, які здобували освіту на радіоприладобудівному факультеті перевищила 2000 осіб. Відповідно у 2001р було прийнято рішення про розділення факультету на два факультети, один з яких залишився за тією ж назвою – радіоприладобудівний і до складу якого відійшли класичні спеціальності радіоелектронного напряму, а другий факультет отримав назву факультету інформатики і обчислювальної техніки. На базі двох факультетів було створено інститут радіоелектроніки і інформатики.

Таке рішення дозволило продовжити розвиток обох факультетів і суттєво збільшити номенклатуру спеціальностей за яким здійснюється підготовка майбутніх фахівців.

Зокрема, у 2001р на кафедрі радіотехніки відкрита спеціальність «Системи захисту від несанкціонованого доступу», що забезпечило можливість підготовки фахівців у галузі захисту інформації. У 2003 році цей напрям доповнився ще однією спеціальністю «Захист інформації в комп'ютерних мережах», що дозволило створити новий науковий напрямок «Захист інформації в телекомунікаційних, інформаційних та комп'ютерних системах та мережах», а професорсько-викладацький склад сконцентрувати на кафедрі захисту інформації, яка заснована у 2006 р.

Відповідно до спільного рішення голови Запорізької ОДА, голови Держкомзв'язку та інформатизації України у 2004 р. кафедрою радіотехніки ліцензована спеціальність «Інформаційні мережі зв'язку», а на кафедрі мікроелектроніки у цьому ж році розпочата підготовка фахівців з спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація».

Враховуючи більш визначену спрямованість спеціальностей факультету на напрями у галузі радіоелектроніки , інформаційних та телекомунікаційних систем у 2012 р. факультет було перейменовано на факультет радіоелектроніки та телекомунікацій.

Також були змінені назви базових кафедр, які більш точно відображують наповнення і спрямування спеціальностей факультету відповідно до тенденцій і сучасного стану науки і техніки.

На сьогодні факультет має у своєму складі чотири профілюючих кафедри: «Мікро- та наноелектроніка», «Інформаційні технології електронних засобів», «Захист інформації», «Радіотехніка та телекомунікації».

Ці кафедри готують фахівців з восьми спеціальностей:

 • «Мікро- та наноелектронні прилади та пристрої»;
 • «Якість, стандартизація та сертифікація» (підготовку фахівців з обох спеціальностей здійснює кафедра мікро- та наноелектроніки);
 • «Радіоелектронні апарати та засоби»;
 • «Інтелектуальні технології мікро системної радіоелектронної техніки» (підготовку фахівців з обох спеціальностей здійснює кафедра інформаційних технологій електронних засобів);
 • «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки»;
 • «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» (підготовку фахівців з обох спеціальностей здійснює кафедра інформаційних технологій електронних засобів);
 • «Радіотехніка»;
 • «Інформаційні мережі зв'язку» (підготовку фахівців з обох спеціальностей здійснює кафедра інформаційних технологій електронних засобів);

Окрім профілюючих кафедр до складу факультету входить також загальноосвітня кафедра прикладної математики.

Випускники факультету працевлаштовуються як на провідних підприємствах регіону, серед яких можна виділити ВАТ «Мотор-Січ», ЗМКБ «Прогрес», казенне підприємство НПК «Іскра», Запорізька філія ВАТ «Укртелеком», Запорізька філія МТS, ВАТ «Хартрон-Юком», ВАТ «Запоріжсталь», Запорізька АЕС, так і на великій кількості підприємств приватної форми власності.

До складу факультету входять чотири випускаючих кафедри: “Інформаційні технології електронних засобів” (ІТЕЗ), “Радіотехніка та телекомунікації” (РТТ), “Захист інформації” (ЗІ), “Мікро- і наноелектроніка” (МіНЕ).

На сьогоднішній день колектив висококваліфікованих викладачів здійснює підготовку фахівців за наступними спеціальностями:

 • “Радіотехніка” (кафедра РТТ, зав. каф. д.т.н., проректор з перспективного розвитку ЗНТУ, професор Піза Д.М.);
 • “Інформаційні мережі зв’язку” (кафедра РТТ, зав. каф. д.т.н., проректор з перспективного розвитку ЗНТУ, професор Піза Д.М.);
 • “Безпека інформаційних і комунікаційних систем” (кафедра ЗІ, зав.каф. д.т.н., професор Карпуков Л.М.);
 • “Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки” (кафедра ЗІ, зав.каф. д.т.н., професор Карпуков Л.М.);
 • “Радіоелектронні апарати та засоби” (кафедра ІТЕЗ, зав. каф. академик Академії комп’ютерних наук, професор Крищук В.М.);
 • “Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки” (кафедра ІТЕЗ, зав. каф. академік Академії комп’ютерних наук, професор Крищук В.М.);
 • “Мікро- та наноелектронні прилади та пристрої”, спеціалізація “Комп’ютерне моделювання та програмне забезпечення виробів електроніки” (кафедра МіНЕ, зав. каф. д.ф.-м. н., професор Погосов В.В.);
 • “Якість, стандартизація та сертифікація” (кафедра МіНЕ, зав. каф. д.ф.-м. н., професор Погосов В.В.).

Радіотехніка

Проектування, експлуатація та ремонт сучасних радіотехнічних систем - систем зв’язку з рухомими об’єктами (стільниковий і транкинговий зв’язок стандарти GSM, WCDMA, CDMA 2000, TETRA, стандарт цифрового бездротового зв’язку DECT); Wi-Fi, Wi-Max мереж бездротового доступу; систем кабельного та цифрового телебачення (стандарти DVB-T, DVB-T2); програмування в галузі IT-технологій. Отримують академічні та професійні кваліфікації – бакалавр з радіотехніки, технічний фахівець в галузі електроніки та телекомунікацій; спеціаліст з радіотехніки, інженер в галузі електроніки та телекомунікацій; магістр з радіотехніки, професіонал в галузі електроніки та телекомунікацій, викладач університетів та вищих навчальних закладів.

Інформаційні мережі зв’язку

Проектування, експлуатація та ремонт сучасних систем зв’язку та телекомунікацій - комп’ютерні мережі та Internet; телефонні мережі загального користування, рухомий радіозв’язок, професійні системи рухомого радіозв’язку PMR, PAMR, системи персонального радіовиклику; Wi-Fi, Wi-Max мережі бездротового доступу; комунікаційні технології, що застосовуються для організації цифрових каналів передавання інформації (технологія PDH, SDH, протоколи SLIP, HDLC, PPP); технологія CISCO; телематичні служби (телетекст, телефакс, відеотекст, служба обробки повідомлень –електронна пошта, телетекст). Отримують академічні та професійні кваліфікації – бакалавр з телекомунікацій, технічний фахівець в галузі електроніки та телекомунікацій; спеціаліст з інформаційних мереж зв'язку, інженер в галузі електроніки та телекомунікацій; магістр з інформаційних мереж зв'язку, професіонал в галузі електроніки та телекомунікацій, викладач університетів та вищих навчальних закладів.

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Вивчення теоретичних та практичних основ інформаційної безпеки. Опанування апаратного та програмного забезпечення сучасних інформаційних і комунікаційних систем. Освоєння сучасних програмних методів та засобів захисту інформації для різних каналів зв’язку – антивірусні технології, прикладна криптологія, мережеві технології і протоколи, web – програмування. Отримують академічні та професійні кваліфікації – бакалавр з безпеки інформаційних і комунікаційних систем, фахівець із організації інформаційної безпеки; спеціаліст з безпеки інформаційних і комунікаційних систем, інженер з організації інформаційної безпеки; магістр з безпеки інформаційних і комунікаційних систем, професіонал із організації інформаційної безпеки, викладач університетів та вищих навчальних закладів.

Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки

Вивчення правових основ інформаційної безпеки. Освоєння сучасних фізико-технічних методів і засобів протидії перехопленню інформації по побічним каналам, експлуатація сучасних програмно-апаратних комплексів захисту інформації. Проектування безпечних телекомунікаційних систем зв’язку, менеджмент інформаційної безпеки. Отримують академічні та професійні кваліфікації – бакалавр з систем технічного захисту інформації, Фахівець із організації захисту інформації з обмеженим доступом; спеціаліст з систем технічного захисту інформації, автоматизації її обробки, інженер Інженери з організації захисту інформації з обмеженим доступом; магістр з систем технічного захисту інформації, автоматизації її обробки, Професіонал із організації захисту інформації з обмеженим доступом, викладач університетів та вищих навчальних закладів.

Радіоелектронні апарати та засоби

Вивчення сучасних автоматизованих систем проектування PCAD, AutoCAD, Solid Edge, Unigraphics, LabView, Altium, КОМПАС, які дозволяють виконувати проектування складних друкованих плат та мікрозбірок, найскладніші креслення, створювати тривимірні твердотільні та поверхневі параметризовані моделі, технологічні процеси виготовлення виробів та програми для станків з ЧПУ. Отримують академічні та професійні кваліфікації – бакалавр з радіоелектронних апаратів, технічний фахівець в галузі електроніки та телекомунікацій; спеціаліст з радіоелектронних апаратів та засобів, інженер в галузі електроніки та телекомунікацій; магістр з радіоелектронних апаратів та засобів, професіонал в галузі електроніки та телекомунікацій, викладач університетів та вищих навчальних закладів.

Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Проектування, налагодження та обслуговування спеціалізованої апаратури з використанням мікроелектромеханічних систем (MEMS) - від систем моніторингу до складних електронних пристроїв космічних систем. Мікросистемні технології є базою для розвитку роботизованих та складних оптоволоконних систем. Отримують академічні та професійні кваліфікації – бакалавр з радіоелектронних апаратів, технічний фахівець в галузі електроніки та телекомунікацій; спеціаліст з інтелектуальних технології мікросистемної радіоелектронної техніки, інженер в галузі електроніки та телекомунікацій; магістр з інтелектуальних технології мікросистемної радіоелектронної техніки, професіонал в галузі електроніки та телекомунікацій, викладач університетів та вищих навчальних закладів.

Мікро- та наноелектронні прилади та пристрої

Проектування і виробництво великих і надвеликих інтегральних схем, побудова сучасних мікропроцесорів і мікроконтролерів, моделювання та програмне забезпечення виробів мікроелектроніки, проектування пристроїв наноелектроніки. Отримують академічні та професійні кваліфікації – бакалавр з мікро- та наноелектроніки, технічний фахівець в галузі електроніки та телекомунікацій; спеціаліст з мікро- та наноелектронних приладів і пристроїв, інженер-електронік, інженер-конструктор (електроніка); магістр з мікро- та наноелектронних приладів і пристроїв, професіонал в галузі електроніки та телекомунікацій, викладач університетів та вищих навчальних закладів.

Якість, стандартизація та сертифікація

Підготовка фахівців нової формації, які зорієнтовані на забезпечення конкурентоздатності продукції в умовах ринкової економіки. Спеціаліст з якості, стандартизації і сертифікації відповідає за виконання норм і правил підчас створення і експлуатації продукції, за дотримання вимог стандартів, технологічних процесів і т.і., тобто усіх чинників, що складають менеджмент якості і економіки виробництва. Отримують академічні та професійні кваліфікації – бакалавр з мікро- та наноелектроніки, технічний фахівець в галузі електроніки та телекомунікацій; спеціаліст з якості, стандартизації та сертифікації, інженер із стандартизації та якості; магістр з якості, стандартизації та сертифікації, професіонал в галузі якості, стандартизації та сертифікації, викладач університетів та вищих навчальних закладів.