Ви є тут

Головна » Інститути

Інститут інформатики та радіоелектроніки

Емблема інституту «[<Назва інституту>]»

Інститут інформатики та радіоелектроніки (ІІР)

Рік початку діяльності: 2001 р.

 

Керівництво:

Директор інституту: д.т.н., професор, завідувач кафедри радіотехніки та телекомунікації Піза Дмитро Макарович

Заступник директора інституту: к.т.н., доцент, декан факультету Кабак Владислав Семенович

Заступник директора інституту: к.т.н., доцент, декан факультету Касьян Микола Миколайович

Структура інституту:

 

Контакти:

адреса інституту: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): 360а
тел.: +38(061)764-46-62
e-mail: institut_ir@zntu.edu.ua

 

Запрошення на з'їзд

UFI

В умовах євроінтеграційних процесів, які відбуваються в Україні, зростає актуальність співпраці університетів та наукових закладів в галузі інформаційних технологій як в межах України, так і на міжнародному рівні. Маючи можливості такої співпраці в організаціях УФІ та в IFIP, пропонуємо Вашому університету продовжити свою діяльність в Українській Федерації Інформатики та взяти участь у з’їзді УФІ, який відбудеться 22 грудня 2017 р. в Києві в Інституті кібернетики НАНУ імені В.М.Глушкова.

 

VІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ І ДОСЯГНЕННЯ В ГАЛУЗІ РАДІОТЕХНІКИ, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ZNTU

Конференція присвячена 50-річчю заснування кафедри радіотехніки ЗНТУ

21-23 вересня 2016 року

Мета конференції: Аналіз і узагальнення нових теоретичних та практичних результатів у відповідних галузях знань, сприяння активному обміну досвідом фахівців.

Контрольні дати конференції: 20.08.2016 р. – Подання заявки на участь і надання готових до друку тез доповідей у друкованому та електронному вигляді поштою на адресу kolevis@zntu.edu.ua; текстові DC-метатеги для розміщення у репозито-рії (автори, назва, ключові слова, короткий зміст доповіді) англійською, українською та російською мовами для індексації в наукометричних базах та пошукових системах.

Тематика конференції (секції):

  1. Радіотехнічні, радіолокаційні та навігаційні системи
  2. Телекомунікаційні системи та мережі
  3. Сучасні інформаційні системи і технології
  4. Інформаційні технології в проектуванні та виробництві електронних апаратів
  5. Безпека інформаційно-комунікаційних систем
  6. Фізика і технологія мікро- та наноелектроніки

Мови конференції: Робочі мови – українська, російська, англійська.

Адреса проведення конференції: Україна, 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, ЗНТУ, Інститут інформатики та радіоелектроніки.

Технічний секретар оргкомітету – Колеснікова Євгенія Ісааківна; роб.тел.:(061) 764–32–81,769–84–31; моб. тел.: 066-634-92-30; факс: (061)764–46–62; e-mail: kolevis@zntu.edu.ua .

Інформаційне повідомлення №1: DOC UKR DOC RUS

Запрошення на конференцію

SEVNTU

Повідомляємо, що з 16 по 20 листопада 2015 року в місті Севастополі на базі Севастопольського державного університету буде проходити 11-та Міжнародна молодіжна науково-технічна конференція студентів, аспірантів і вчених "Сучасні проблеми радіотехніки та телекомунікацій, РТ-2015".

 

Конкурс науково-технічних проектів

EBSCO

У листопаді поточного року МОН України проведено конкурс науково-технічних проектів, які фінансуються з держбюджету. Проекти наукових керівників кафедр РТТ та ПЗ відповідно проф. Пізи Д.М. "Розробка та удосконалення алгоритмівв комбінованої обробки сигналів в радіотехнічних та телекомунікаційних системах" та проф. Субботіна С.О. впевнено перемолли в конкурсі міністерства.

 

Журнал «Радіоелектроніка, інформатика, управління»

DOI

Відповідно до угоди, підписаної 28.05.2014 про членство ЗНТУ в PILA, з червня 2014 року науковий журнал «Радіотехніка, інформатика, управління» індексується в міжнародній базі DOI.

 

Журнал «Радіоелектроніка, інформатика, управління»

Scopus

Готується до друку перший номер 2014 року наукового журналу "Радіоелектроніка, інформатика, управління"

Статті, що публікуються у журналі «РІУ», реферуються в базах даних та реферативному журналі ВІНІТІ (Росія), загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» ( http://www.nbuv.gov.ua/db/ref.html ) та Українському реферативному журналі «Джерело» ( http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/urzh/index.html ). Журнал міститься у міжнародних базах наукових видань: Іndex Copernicus ( http://journals.indexcopernicus.com/index.php ), INSPEC, COMPENDEX, INIS, EBSCO, DOI, Ulrich's, Google Scholar, RINC, UINC. Більш детальна інформація для авторів на офіційній сторінці журналу: http://ric.zntu.edu.ua/

 

Розширення сфери надання освітніх послуг інститутом ІРЕ

EBSCO

5.03.2014 р. ректором університету підписана ліцензійна справа спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». Справа подається до МОН України.

 

Також на кафедрі «Програмних засобів проведена первинна акредитація підготовки магістрів за спеціальністю «Інформаційні технології проектування»

 

VII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій»

EBSCO

З 17 по 19 вересня поточного року інститутом Інформатики та радіоелектроніки проводилась VII Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій". 

На конференцію подано 169 доповідей з десяти країн світу.

Згідно діючого ліцензійного договору між  ЗНТУ та ТОВ "Наукова електронна бібліотека" №247-04/2013 матеріали конференції будуть розміщені в науково-метричній базі РІНЦ.

 

Про зростання кадрового потенціалу інституту ІРЕ

Щиро вітаємо: професора кафедри «Програмні засоби» Субботіна Сергія Олександровича з успішним захистом докторської дисертації (науковий консультант – д.т.н., професор Піза Д.М.) та аспіранта кафедри «Комп’ютерних систем та мереж» Шкарупіло Вадима Вікторовича з успішним захистом кандидатської дисертації (науковий керівник – к.т.н., доц. Кудерметов Р.К. ). Бажаємо їм подальших творчих успіхів на тернистому шляху науки, вагомих результатів, а, головне, особистого щастя та здоров'я.

 

Внаслідок бурхливого розвитку факультету радіоелектроніки та телекомунікацій, відкриття на його базі нових спеціальностей була створена передумова як для утворення факультету інформатики та обчислювальної техніки, так і для утворення інституту інформатики та радіоелектроніки (ІРЕ).

Дійсно, розвиток був бурхливим, якщо у 1991 році на радіоприладобудівному факультеті (така назва була у ФРЕТа) навчали студентів за чотирма спеціальностями, то у 2012 році в інституті ІРЕ їх стало 15. Тільки у 2012 році відкрито підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст та магістр за спеціальностями: "Системи штучного інтелекту", "Інженерія програмного забезпечення" та "Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки".

Інститут ІРЕ було створено в 2001 році. Інститут має високу динаміку розвитку. На всіх кафедрах відкрита аспірантура, з'явилися докторанти. Результати наукових досліджень, що проводяться викладачами на кафедрах інституту, друкуються в журналі "Радіоелектроніка, інформатика, управління". Міцніють зв’язки з країнами ЄС Польщею, Німеччиною, Бельгією, Чехією, Естонією, Литвою, а також з Арабською Республікою Єгипет. Зокрема:

– у 2007-2009 роках викладачі інституту ІРЕ прийняли участь у спільному європейсько-українському проекті TEMPUS ”EU-UA Master Degree in Software Engineering” (JEP-26182-2005)( «Європейсько-український ступінь магістра з програмного забезпечення»). У проекті взяли участь викладачі технічних університетів Німеччини (м. Герлиць), Чехії (м. Ліберець), Польщі (м. Вроцлав) та України (м. Житомир та м. Запоріжжя). Українські викладачі пройшли стажування у відповідних європейських технічних університетах, студенти, за кошти Євросоюзу, виконали та захистили магістерські роботи у ”Вроцлавській Політехниці” і отримали дипломи європейського зразка;

– у 2011-2013 роках викладачі інституту ІРЕ стали учасниками Об’єднаного Європейського проекту за програмою Темпус PROMENG (510920-TEMPUS-1-2010-1-DE-TEMPUS) "Професійно-орієнтовані магістерські програми з інжинірингу в Росії, Узбекистані, Україні" та пройшли стажування в університетах Бельгії, Німеччини та Литви;

– у 2007-2009 роках інститутом ІРЕ та Каїрським інститутом електроніки було виконано два спільних науково-технічних проекти по зондуванні поверхні Землі та локальному зондуванні рослинних об'єктів;

– з вересня поточного року за фінансової підтримки ЄС розпочнеться спільна підготовка магістрів в галузі інформаційних технологій Талліннського університету та інституту ІРЕ Запорізького національного технічного університету.