Ви є тут

Головна

У 2007 році в Запорізькому національному технічному університеті було створено кафедру «Фізичної реабілітації і рекреації», як випускову кафедру факультету Управління фізичної культури та спорту Інституту управління і права ЗНТУ. Кафедра готує фахівців за напрямом підготовки «Здоров’я людини». З 2009 року кафедру очолює доктор медичних наук, професор Клапчук Василь Васильович.

За період існування кафедри для забезпечення належного рівня підготовки фахівців і відповідно до державних вимог проведена велика робота по залученню висококваліфікованих фахівців для підготовки спеціалістів і магістрів спеціальності «фізична реабілітація». На кафедрі працюють 1 професор, 8 кандидатів наук, 5 старших викладачів і 2 викладача, які широко застосовують прогресивні форми організації навчального процесу і сучасні технології. Фахівцями кафедри викладається понад 50 дисциплін спеціальності. Також на умовах сумісництва кафедра залучає провідних фахівців з науковими ступенями та вченими званнями з інших кафедр та установ.

Основною метою кафедри є якісне забезпечення педагогічного процесу підготовки фахівців, формування базових знань, вмінь використовувати засоби фізичної культури, кінезіотерапії, природних чинників для поліпшення здоров’я людини, зменшення порушень при різноманітних захворюваннях і травмах. Загальні тенденції розвитку й удосконалення системи фізичного виховання показали значну роль, яку в цій сфері відіграють фізична реабілітація, рекреація та інші засоби зміцнення здоров’я людей, пов’язані з використанням різних науково обґрунтованих форм рухової активності. Їх суспільне значення відчутно підвищилося – попри всі економічні та інші труднощі сьогоднішніх повсякденних реалій людей, все більше приваблює здоровий спосіб життя, - і, відповідно, є попит на те, що може цьому сприяти.

Науковий напрям кафедри очолює кандидат медичних наук, доцент Сорокін Валерій Олексійович. Великий досвід роботи, понад 40 років, в системі охорони здоров’я, медичній реабілітації хворих, дозволили йому визначити доволі сучасний та актуальний напрямок роботи – здоров’я населення в системі суспільної охорони здоров’я.

Провідні співробітники кафедри в різні роки входили до складу наукових груп для медико-біологічного та фармакологічного забезпечення спортсменів в таких видах спорту, як тріатлон, плавання, футбол, гандбол, тому велике значення приділяється також такому напрямку, як медико-біологічне забезпечення тренувального процесу спортсменів.

В останні роки, особлива увага приділяється проблемі відповідності фахівців з фізичної реабілітації до вимог міжнародних організацій (ООН) та адаптації напрямків фізичної реабілітації до системи охорони здоров’я в Україні. З актуальних питань фізичної реабілітації зроблено понад 30 наукових доповідей на всеукраїнських та міжнародних конференціях і активно проходить процес створення монографій, посібників, методичних вказівок з висвітлених питань.

Протягом всіх років роботи кафедри студенти приймають активну участь в роботі 2 наукових гуртків. Вони беруть участь в розробці таких перспективних напрямків, як: здоров’я населення екологічно забруднених регіонів за методологією MFI CINDI, визначення рівня фізичної активності необхідного людині для підтримання здоров’я, рухові можливості людини, мотивація молоді до рухової активності та активного способу життя, трофологія різних груп населення.

Молоді вчені кафедри та студенти-гуртківці беруть участь в конференціях університету, що сприяє формуванню у студентів навичок організації та проведення дослідницької роботи.

Комплексній підготовці фахівців також сприяє проведення виробничої та науково-дослідної практики бакалаврів та магістрів на базах медичних, реабілітаційних та оздоровчих закладів м. Запоріжжя. Кафедра активно співпрацює з цими закладами на основі договорів про співробітництво: це реабілітаційне відділення Запорізької обласної дитячої лікарні; санаторій-профілакторій ЗНТУ; Запорізький обласний фізкультурний диспансер; spa-салони. У відповідності до умов договорів здійснюється інформаційне і методичне  забезпечення фахівців з питань підтримки здоров'я. Така сумісна діяльність забезпечує гармонійне поєднання фундаментальних медичних знань зі спеціальними базовими знаннями у сфері фізичної культури і спорту та сприяє професійному зростанню студентів. За період з 2007 року було проведено 4 випуски магістрів та спеціалістів зі спеціальності «фізична реабілітація».

Сьогодні колектив кафедри фізичної реабілітації і рекреації прагне до розвитку і примноженню своїх досягнень, вдосконаленню методів роботи. Невідкладним завданням кафедри є зміцнення матеріальної бази, а також застосування в роботі найсучасніших технологій, з метою оптимізації відновлення і поліпшення стану здоров’я, а також підвищення спортивної результативності.

Контакти
Телефони кафедри фізичної реабілітації і рекреації:
Завідувач кафедри (ауд. 205) – (061) 769-85-72
Викладацька (ауд.205) – (061) 769-85-72
Електронна пошта: katedra@ukr.net