Ви є тут

Головна » Інститути » Фізико - технічний інститут » Електротехнічний факультет

Кафедра електропостачання промислових підприємств

 • Попов В. В. Розробка методики визначення втрат у цехових мережах електропостачання / В. В. Попов // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12  квітня2016 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – С.494-495
 • Шрам О. А. Дослідження статичної стійкості  синхронного генератора / О. А. Шрам,І. В. Авдєєв // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12  квітня2016 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – С. 496-497
 • Дьяченко В. В. Визначення оптимальних перерізів провідників електричної мережі з точки зору мінімуму втрат електричної енергії / В. В. Дьяченко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12  квітня2016 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – С. 497-498.
 • Махлін П. В. Дослідження втрат потужності електроенергії в системі електропостачання потужних споживачів  на випрямленому струмі / П. В. Махлін // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12  квітня2016 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – С. 499-500.
 • Климко О. М. Про механізм контракції об’ємного несамостійного розряду при атмосферному тиску / О. М. Климко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12  квітня2016 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – С. 500-501.
 • Немикіна О. В. Вплив роботи частотно-регульванного приводу портального крану на живильну мережу / О. В. Немикіна // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12  квітня2016 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – С. 501-502.
 • Заболотний А. П., Федоша Д. В. Синтез силових розподільчих пунктів в ділянках мережі систем цехового електропостачання радіальної топології / А. П. Заболотний, Д. В. Федоша // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12  квітня2016 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – С. 502-503.
 • Дьяченко В.В. Формирование программы энергосбережения для систем электроснабжения / В.В. Дьяченко // Електротехніка та електроенергетика. – Запоріжжя, 2015. - №1 – С. 72 - 85.
 • Заболотный А.П. Формирование структуры сельских электрических сетей с возобновляемыми источниками энергии / Заболотный А.П., В.В. Дьяченко, Ю.В. Даус // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – Вип. 15., Т2. – С.185 - 191.
 • Дьяченко В.В. Алгоритм формування енергоефективної електричної мережі промислових підприємств / В.В. Дьяченко // Гірнича електромеханіка та автоматика: Наук.-техн.зб. – Дніпропетровськ: НГУ, 2015. – Вип. 94. – С. 61 – 67.
 • Дьяченко В.В. Складання переліку енергозберігаючих заходів для систем електропостачання / В.В. Дьяченко // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – Харьков, 2015. – №8 – С. 43 – 53.

Сторінки