Ви є тут

Головна

Емблема кафедри «Електропривод та автоматизація промислових установок» ЗНТУ

Кафедра «Електропривод та автоматизація промислових установок» (ЕАПУ)

Рік початку діяльності: 1959

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: к.т.н., доцент Бондаренко Валерій Іванович

 

Напрями підготовки та спеціальності (спеціалізації):

141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», освітні програми:

«Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» здійснюється за напрямами:

6.050702 – «Електромеханіка» (Д,З)

 

Контакти:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 526
тел.: +380(61)7698432
e-mail: kafedra_eapu@zntu.edu.ua