Ви є тут

Головна

Емблема кафедри «Фінанси, банківська справа та страхування» ЗНТУ

Кафедра «Фінанси, банківська справа та страхування» (ФБСС)

Рік початку діяльності: 1996

Положення про кафедру

Керівництво:

Завідувач кафедри: к.е.н., доцент Шарова Світлана Василівна

 

Напрями підготовки та спеціальності (спеціалізації):

072 – «Фінанси, банківська справа та страхування», освітні програми:

«Фінанси і кредит»

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» здійснюється за напрямами:

6.030508 – «Фінанси і кредит» (Д,З)

 

Контакти:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 347-А
тел.: +380(61)7698499
e-mail: kafedra_fbs@zntu.edu.ua