Ви є тут

Головна

Емблема кафедри «Інформаційні технології електронних засобів» ЗНТУ

Кафедра «Інформаційні технології електронних засобів» (ІТЕЗ)

Рік початку діяльності: 1970

Положення про кафедру

Керівництво:

Завідувач кафедри: д.т.н., доцент Шило Галина Миколаївна

Напрями підготовки та спеціальності (спеціалізації):

151 – «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології», освітні програми:

«Інтелектуальні мехатронні та робото технічні системи»
«Екологічні прилади та системи»

172 – «Телекомунікації та радіотехніка», освітні програми:

«Радіоелектронні апарати та засоби»
«Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки»

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» здійснюється за напрямами:

6.050902 – «Радіоелектронні апарати» (Д,З)

 

Контакти:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 41-А
тел.: +380(61)7698252
e-mail: kafedra_ited@zntu.edu.ua