Ви є тут

Головна

Емблема кафедри «Композиційні матеріали, хімія та технології» ЗНТУ

Кафедра «Композиційні матеріали, хімія та технології» (КМХТ)

Рік початку діяльності: 1968

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: д.т.н., професор Мітяєв Олександр Анатолійович

 

Напрями підготовки та спеціальності (спеціалізації):

132 – «Матеріалознавство», освітні програми:

«Композиційні та порошкові матеріали, покриття»

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» здійснюється за напрямами:

6.050403 – «Інженерне матеріалознавство» (Д,З)

 

Контактні дані:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 15
тел.: +380(61)7698271
e-mail: kafedra_t_met@zntu.edu.ua , kafedra_xe@zntu.edu.ua