Ви є тут

Головна

Емблема кафедри «Менеджмент» ЗНТУ

Кафедра «Менеджмент»

Рік початку діяльності: 1993

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: д.е.н., професор Пуліна Тетяна Веніамінівна

 

Напрями підготовки та спеціальності (спеціалізації):

Спеціальність 073 «Менеджмент»

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»

Освітня програма: «Менеджмент організацій та адміністрування»

 

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

Галузь знань: 28 «Публічне управління та адміністрування»

Освітня програма: «Регіональне управління»

 

 

Контакти:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 272
тел.: +380(61)7698254
e-mail: kafedra_manager@zntu.edu.ua