Ви є тут

Головна » Інститути » Економіко - гуманітарний інститут » Факультет економіки та управління

Кафедра обліку і оподаткування

2015 р.

 

Методичні рекомендації до виконання  контрольних робіт з дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» для здобувачів вищої освіти за освітньо – кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» зі спеціальності 7.030509 01 «Облік і аудит» заочної форми навчання /Укл.: Помулєва В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2015. - 30 с.

 

Методичні рекомендації до виконання  контрольних робіт з дисципліни «Облік автотранспорту та автоперевезень» для здобувачів вищої освіти за освітньо – кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» зі спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» заочної форми навчання /Укл.: Помулєва В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2015. - 42 с.

 

 

2014 р.

 

Конспект лекцій з дисципліни "Облік автотранспорту та автоперевезень" для студентів напряму підготовки 7.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2014. – 94 с.

 

Конспект лекцій з дисципліни "Податкова система" для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2014. - 94с.

 

Методичні рекомендації щодо організації  самостійної роботи та виконання індивідуального завдання з дисципліни “Облік автотранспорту та автоперевезень” для студентів напряму підготовки 7.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2014. - 50 с.

 

Конспект лекцій з дисципліни “Управлінський облік” для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» всіх форм навчання /Укладач: С.П. Ремига, старший викладач кафедри «Облік і аудит». - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 74 с.

 

Методичні рекомендації щодо проходження загальноекономічної практики для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» всіх форм навчання / Укл. Л.М. Очеретько, к.е.н., доцент,  С.В. Візіренко, к.е.н., доцент – Запоріжжя: ЗНТУ, - 2014, - 38 с.

 

Методичні рекомендації щодо проходження ознайомчої практики для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» для всіх форм навчання / Укл. С.В. Візіренко, – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. –  22 с.

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік» для студентів спеціальності  6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання Частина 1 / Укл. Л.М. Очеретько, к.е.н., доцент,  С.В. Візіренко, к.е.н., доцент – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014, 74 с.

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік» для студентів спеціальності  6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання Частина 2 / Укл. Л.М. Очеретько, к.е.н., доцент,  С.В. Візіренко, к.е.н., доцент – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014, 62 с.

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності  6.030509  «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання / Укл. Л.М. Очеретько, С.В. Візіренко  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014 – 90 с.

 

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Облік у банках» для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит»  денної форми навчання. Укл. О.П.Зоря – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014,  54  с.

 

Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з курсу "Облік у банках" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.030509 - "Облік і аудит" / Укл. О.П.Зоря – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014, – 26 с.

 

Конспект лекцій з дисципліни „Аналіз діяльності банківських установ” для студентів заочної форм навчання зі спеціальності 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит» / Укл. О.П. Зоря – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. -  90 с.

 

Конспект лекцій з дисципліни „Облік у банках” для студентів спеціальності  6.03050901 «Облік і аудит»  напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» всіх форм навчання / Укл. О.П. Зоря – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. -  94  с.

 

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Облік у банках» для студентів спеціальності  6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання. Укл. к.с.н., доцент О.П.Зоря – Запоріжжя: ЗНТУ, - 2014,  - 70 с.

 

Конспект лекцій з дисципліни "Облік зовнішньоекономічної діяльності" для студентів напряму підготовки 7.03050901 та 8.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання, частина І /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2014. - 94 с.

 

Конспект лекцій з дисципліни "Облік зовнішньоекономічної діяльності" для студентів напряму підготовки 7.03050901 та 8.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання, частина ІІ  /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2014. - 90 с.

 

 

2013 р.

 

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи № 2 з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності  6.030509 «Облік і аудит» заочної форми навчання / Укл. Л.М. Очеретько, С.В. Візіренко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 14 с.

 

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи  з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності 6.030507   «Маркетинг» заочної форми навчання / Укл. Л.М. Очеретько, С.В. Візіренко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013 – 26 с.

 

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи  з дисципліни «Облік і аудит» для студентів спеціальності 6.030601   «Менеджмент» заочної форми навчання / Укл. Л.М. Очеретько, С.В. Візіренко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013 – 26 с.

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Аудит» для студентів спеціальності  6.030509  «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання / Укл. С.В. Візіренко, – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013 – 46 с.

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація обліку» для студентів спеціальності  7.03050901  «Облік і аудит», 8.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання / Укл. С.В. Візіренко, – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013 –  46 с.

 

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності  6.030507 «Маркетинг» денної та заочної форми навчання. Частина 1 Укл. Л.М. Очеретько, С.В. Візіренко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. - 62 с.

 

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності  6.030507 «Маркетинг» денної та заочної форми навчання. Частина 2 Укл. Л.М. Очеретько, С.В. Візіренко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. - 38 с.

 

Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності  6.030507 «Маркетинг» денної та заочної форми навчання. Частина 1 Укл. Л.М. Очеретько, С.В. Візіренко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. - 62 с.

 

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з дисципліни „Бухгалтерський облік” для студентів спеціальності  6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання. Частина 1 / Укл. Л.М. Очеретько, С.В. Візіренко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. - 62 с.

 

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності  6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання. Частина 2 / Укл. Л.М. Очеретько, С.В. Візіренко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. - 74 с.

 

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності  6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання. Частина 3 / Укл. Л.М. Очеретько, С.В. Візіренко – Запоріжжя: ЗНТУ, - 2013. - 58 с.

 

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи № 1 з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності  6.030509 „Облік і аудит” заочної форми навчання / Укл. Л.М. Очеретько, С.В. Візіренко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 14 с.

 

Методичні рекомендації до проведення практичних, семінарських занять з дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності” для студентів напряму підготовки 7.03050901 та 8.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2013. - 62 с.

 

Методичні рекомендації щодо організації  самостійної роботи з дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності” для студентів напряму підготовки 7.03050901 та 8.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2013. - 94 с.

 

Методичні вказівки до виконання індивідуального навчально-дослідного завдання з дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» для студентів напряму підготовки 7.03050901 та 8.03050901 «Облік і аудит» денної форми навчання /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2013. - 26 с.

 

Методичні вказівки до виконання індивідуального навчально-дослідного завдання з дисципліни «Податкова система ІІ» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030508 «Фінанси і кредит» всіх форм навчання /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, -2013. - 26 с.

 

Конспект лекцій з дисципліни "Податкова система ІІ" для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030508 «Фінанси і кредит» денної та заочної форми навчання /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2013. - 90 с.

 

Методичні рекомендації щодо організації  самостійної роботи з дисципліни "Податкова система ІІ" для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030508 «Фінанси і кредит» денної та заочної форми навчання /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2013. - 78 с.

 

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності  6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання. Частина 1 Укл. Л.М. Очеретько, С.В. Візіренко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. - 70 с.

 

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності  6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання. Частина 2 Укл. Л.М. Очеретько, С.В. Візіренко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013, 38 с.

 

Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності  6.030507 «Маркетинг» денної та заочної форми навчання. Частина 2 Укл. Л.М. Очеретько, С.В. Візіренко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. - 54 с.

 

Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності  6.030507 «Маркетинг» денної та заочної форми навчання. Частина 3 Укл. Л.М. Очеретько, С.В. Візіренко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. - 70 с.

 

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з дисципліни „Бухгалтерський облік” для студентів спеціальності  6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання. Частина 4 / Укл. Л.М. Очеретько, С.В. Візіренко – Запоріжжя: ЗНТУ, - 2013, - 46 с.

 

Методичні рекомендації до проведення практичних, семінарських занять з дисципліни "Податкова система ІІ" для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030508 «Фінанси і кредит» денної та заочної форми навчання /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2013. - 50 с.

 

Методичні рекомендації до виконання  курсових робіт з дисципліни "Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва" для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» заочної форми навчання /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2013. - 38 с.

 

Методичні рекомендації щодо організації  самостійної роботи з дисципліни "Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва" для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» заочної форми навчання /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, -2013. - 50 с.

 

Методичні вказівки до виконання індивідуального навчально-дослідного завдання з дисципліни «Податкова система» і “Податки та система оподаткування” для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит» та 6.030203 «Міжнародні економічні відносини» всіх форм навчання /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, -2013. - 34 с.

 

Методичні рекомендації до виконання  контрольних робіт з дисципліни "Податки та система оподаткування» для студентів напряму підготовки 6.030203 «Міжнародні економічні відносини» заочної форми навчання /Укл.: Помулева В.М - ст. викладач кафедри „Облік і аудит" - Запоріжжя: ЗНТУ, -2013. - 50 с.

 

Методичні рекомендації до виконання  контрольних робіт з дисципліни "Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва" для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» заочної форми навчання /Укл.: Помулева В.М. - Запоріжжя: ЗНТУ, -2013. - 34 с.

 

Методичні вказівки до проведення практичних, семінарських занять з дисципліни "Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва" для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» заочної форми навчання /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, -2013. - 78 с.

 

Методичні рекомендації щодо організації  самостійної роботи з дисципліни "Податкова система" для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030508 «Фінанси і кредит» денної та заочної форми навчання /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2013. - 90 с.

 

Методичні рекомендації до виконання  контрольних робіт з дисципліни "Податкова система" для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» заочної форми навчання /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2013. - 82 с.

 

Методичні рекомендації до проведення практичних, семінарських занять з дисципліни "Податкова система" для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030508 «Фінанси і кредит» денної та заочної форми навчання /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2013. - 66 с.

 

Методичні вказівки до проведення виробничої аналітичної практики на базі бюджетних установ для студентів 4 курсу за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / Помулєва В.М. –  Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 34 с.

 

Методичні вказівки до проведення виробничої аналітичної практики на базі підприємств (крім бюджетних та кредитних установ) для студентів 4 курсу за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / Укл.: В.М. Помулєва. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 34 с.

 

Методичні вказівки до виконання виробничої практики студентами третього курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030.509 “Облік і аудит” /Укл.: Помулєва В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2013. - 42 с.

Сторінки