Ви є тут

Головна

Прізвище: Лавренко

Ім'я: Анатолій

По батькові: Степанович

 

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-6563-2282

 

Освіта: вища

 • Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я.Чубаря, інженерно-фізичний, 1971, спеціальність за дипломом – «Металознавство та технологія термічної обробки металів», кваліфікація за дипломом – «інженер-металург»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.02.01 «Матеріалознавство»:
  «Дослідження технології високотемпературного формування і властивостей листових жароміцних композиційних матеріалів», рік захисту – 1982, Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я.Чубаря

Наукові інтереси:

 • Питання розробки нових високотемпературних матеріалів;
 • Вплив чинників техногенного походження на безпеку діяльності

Дисципліни, які викладає:

 • Безпека життєдіяльності
 • Основи охорони праці
 • Охорона праці в галузі

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: більш 100 науковіх праць, патентів і авторських свідотств.

 • 1. Лавренко А.С. Механічні властивості шаруватого композиційного матеріалу Nb-Ti-Nb, армованого волокнами із вольфраму// Металознавство та обробка металів. – 2000. - №1.-с.53-57.
 • 2. Лавренко А.С. Исследование технологии получения листовых жаропрочных металокомпозитов методом импульсной сварки/А.С. Лавренко, В.Е. Ольшанецкий, В.Н. Шнякин//Металловедение и термическая обработка металлов. – 2001.-№10.-с.9-13.
 • 3. Беликов С.Б. Листовые жаропрочные металлокомпазиты для аэрокосмической техники/ С.Б. Беликов, А.С. Лавренко, В.Е. Ольшанецкий, В.Н. Шнякин// Материалы 22й международной научно-практической конференции «Композиционные материалы в промышленности». – Ялта. – 2002.-с. 16-17.
 • 4. Беликов С.Б. Многослойные ниобий-титановые материалы, полученные с использованием импульсного источника энергии//С.Б. Беликов, А.С. Лавренко, В.Ю. Ольшанецкий// Теория и практика технологий производства изделий из композиционных материалов и новых металлических сплавов. Труды международной конференции. – Москва, Россия. – 2004.-с.54-60.
 • 5. Коваль А.Д. Высокотемпературные волокнистые композиты для тонкостенных оболочек/А.Д. Коваль, А.С. Лавренко, А.В. Коробко, В.Н. Шнекин// Теория и практика технологий производства изделий из композиционных материалов и новых металлических сплавов. Труды международной конференции. – Москва, Россия. – 2004. – 730.
 • 6. Лавренко А.С. Улучшение конструктивной прочности лопаток газотурбинных двигателей для повышения их надежности и предотвращения аварий// А.С. Лавренко, Л.А. Варинская// Вестник двигателестроения. – 2006. - №2. – с. 109-110.
 • 7. Шмирко В.И. К вопросу о прогнозировании долговечности безопасной работы лопаток газовых турбин в сульфидно-окисной среде /В.И. Шмирко, А.С. Лавренко, Г.И. Дудник// Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – Науковий журнал ЗНТУ. – 2007. - №1. с. 145-147.
 • 8. Лавренко А.С. Высокотемпературные термоциклирование – Способ повышения прочностных свойств лопаток ГТД с целью обеспечения их безопасной эксплуатации// А.С. Лавренко, Л.А. Варинская, В.И. Шмырко Вестник двигателестроения. – 2007. - №1. с. 66-68.
 • 9. Лавренко А.С. О модернизации технологи изготовления образцов и деталей из листових металлокомпозитов с целью улучшения качества материала и повышения безопасности процесса. / А.С. Лавренко, В.Е. Ольшанецкий, А.В. Коробко, В.И. Шмирко // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – Запорыжжя. – ЗНТУ – 2009. - №1. – с. 137-138.
 • Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • 1. Коробко А.В. Импульсное формирование высокотемпературных металлокомпозитных оболочек со слоистой ниобий-титановой матрицей/ А.В. Коробко, А.С. Лавренко, В.Т. Рубан// Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та довічності виробів: Збірка матеріалів ХІІІ міжнародної науково-технічної конференції. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2014. – с. 34-36.
 • 2. Коробко А.В. О повышении безопастности условий труда и особенностях технологи формирования качественных листових металлокомпозитов / А.В. Коробко, А.С. Лавренко// Medzinarodneho vedeckeho seminara «Riadenie bezpecnosti zlozitych systemov 2013». – 2013.
 • 3. Лавренко А.С. Влияние высокотемпературных воздействий на механические свойства металокомпазита системы 12х18HIOT-ВР273ВП/ А.С. Лавренко, А.В. Коробко, В.Т. Рубан// Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх бороблення для підвищення надійності та довговічності виробів: Збірка матеріалів ХІ Міжнародної науково-технічної конференції. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2008. – с.71-73
 • 4. Беликов С.Б. Многослойные ниобий-титановые материалы, полученные с использованием импульсного источника энергии/ С.Б. Беликов, А.С. Лавренко, В.Е. Ольшанецкий, В.Г. Переверзев// Теория и практика технологий производства изделий из композиционных материалов и новых металлических сплавов: Международная конференция – Москва: Россия. – 27-30 авг. 2003.
 • 5. Коваль А.Д. Высокотемпературные волокнистые композиты для тонкостенных оболочек/ А.Д. Коваль, А.С. Лавренко, А.В. Коробко// Теория и практика технологий производства изделий из композиционных материалов и новых металлических сплавов: Международная конференция. – Москва: Россия. – 2003.
 • Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками
 

Рік початку діяльності в університеті: 1969.

Мови спілкування: українська, російська

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 507
тел.: +380(61)7643359