Ви є тут

Головна » Інститути » Інститут інформатики та радіоелектроніки » Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій

Кафедра прикладної математики

Наукова школа кафедри прикладної математики:

Механіка деформівного твердого тіла з геометричними та фізичними особливостями

Рік заснування – 1972

Засновник – доктор технічних наук, професор Асатурян Асатур Шамірович

Керівник на цей час – професор, завідувач кафедри прикладної математики Мастиновський Юрій Вікторович

На цей час на кафедрі виконується науково-дослідна робота «Математичне моделювання та методи розв’язання динамічних задач деформування елементів складених конструкцій», шифр 04615.

Роботи в рамках даної тематики присвячені дослідженню як статичного, так і динамічного напружено-деформованого стану різних елементів механічних конструкцій. Вирішуються граничні задачі теорії пружності методом комплексних потенціалів Мусхелишвили. Розв'язки таких задач застосовуються для дослідження різних кінематичних аспектів, а також для аналізу експлуатаційно-міцностних характеристик конструкцій.

Постановка задач зазвичай відповідає плоскій теорії пружності, чого буває достатньо для багатьох інженерних додатків. В розгляд вводяться об'ємно розподілені сили; особливо нескладно врахувати відцентрові сили інерції. Ряд результатів отримано в замкненій формі, і тому розв'язання не вимагає залучення чисельних методів. Результати більш загального характеру можуть бути отримані при використанні рядів Фур'є в комплексній області.

Згідно з планом проводяться роботи за такими розділами:

 1. Розробка теорії, методів і алгоритмів в області механіки суцільних середовищ.
 2. Моделювання і розв’язок задач переносу.
 3. Відновлення функцій.
 4. Дифінтегральні моделі задач з фрактальними особливостями.

Кафедра приймає участь у науковому дослідженні з теми:
"Формування механізму функціонування неіндустріальних кластерів в промисловому регіоні", шифр 05422.

Активну участь у науковій роботі кафедри приймають студенти: цього року зроблено 29 доповідей на науково-технічній конференції "Тиждень науки ЗНТУ".

Викладачі кафедри щорічно приймають активну участь у наукових семінарах та конференціях. Матеріали наукових досліджень наведені у переліку наукових праць.

На кафедрі є здобувач - Мізерна Олена Леонідівна.

Тези доповідей за 2018 рік

Тези доповідей за 2017 рік

Тези доповідей за 2016 рік

Тези доповідей за 2015 рік

Тези доповідей за 2014 рік

Тези доповідей за 2013 рік

Тези доповідей за 2012 рік

 1. Зайцева, Т.А. Розробка програмного забезпечення для контролю та аналізу продаж підприємства [Текст] / Т.А. Зайцева, О.С. Стольний, Н.М. Лисиця, Г.А. Шишканова // Математичне та програмне забеспечення інтелектуальних систем: XVIІ міжнар. наук.- практ. конф., 20-22 листопада 2019 р.: тези доп. – Дніпро : ДНУ, 2019. – C. 104-105.
 2. Шишканова, Г.А. Про просторову контактну взаємодію по двозв’язним областям з урахуванням тертя [Текст] / Г.А. Шишканова, Т.А. Зайцева, А.Д. Фридман, // Актуальні проблеми механіки суцільного середовища і міцності конструкцій: міжнар. наук.- технічної. конф., 10-12 жовтня 2019 р.: тези доп. – Дніпро : ДНУ, 2019. – C. 134-135.
 3. Korotunova, O.V. Algorithm of the numerical solution of dynamic problems of the theory of elasticity by the method of spatial characteristics [Текст]  / O.V. Korotunova, N.O. Nechiporenko  // Материали за XV международна научна практична конференция БЪДЕЩИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ - 2019, 15-22 февруари, 2019. – София, "Бял ГРАД-БГ ОДД", 2019. – V.7. – P. 91-93.
 4. Шишканова, Г.А. Оптимальні стратегії продаж у системі електронної комерції [Текст] / Г.А. Шишканова, Д.Д. Плинокос // Моделювання динамічних систем та дослідження стійкості : XIX міжнар. наук.-практ. конференція КНУ, 22-24 травня 2019 р.: тези доп. – Київ, 2019. – С. 358-359.
 5. Анпілогов, Д.І. Аналіз одного перехідного процесу [Електронний ресурс] / Д.І. Анпілогов // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 143-145.
 6. Гальченко, В.В. Моделювання реальних процесів диференціальними рівняннями [Електронний ресурс] / В.В. Гальченко, О.В.Коротунова // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) – Запоріжжя :  ЗНТУ, 2019. – С. 136-138.
 7. Коротунова, О.В. Про чисельне розв’язання динамічних задач руйнування конструкцій [Електронний ресурс] / О.В.Коротунова, Н.А. Нечипоренко // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. / Редкол. : В. В. Наумик. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 135-136.
 8. Лактіонов, В.В. Застосування матричної алгебри в обробці цифрових зображень [Електронний ресурс] / В.В. Лактіонов, О.В.Коротунова // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 138-140.
 9. Мастиновський, Ю.В. Деякі спеціальні функції та їх застосування [Електронний ресурс] / Ю.В.Мастиновський // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 133.
 10. Нефьодов, Є.О. Застосування економіко-математичних моделей у кредитуванні сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / Є.О. Нефьодов, О.Л. Мізерна // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 150-151.
 11. Павелко, О.О. Фрактали в комп’ютерній графіці [Електронний ресурс] / О.О. Павелко, О.В.Коротунова // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.)  – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 133-135.
 12. Пожуєва, І.С. Аналіз математичних методів у криптографії [Електронний ресурс] / І.С. Пожуєва, А.М.Левченко // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.)  – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 146-147.
 13. Пожуєва, І.С. Порівняльний аналіз динаміки складних оболонкових конструкцій [Електронний ресурс] / І.С. Пожуєва, Т.І. Левицька // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.)  – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 145-146.
 14. Пожуєва, І.С. Розв’язування економічних задач за допомогою елементів лінійної алгебри при використанні моделі Леонтьєва [Електронний ресурс] / І.С. Пожуєва, В.О.Нікішов // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.)  – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 148-150.
 15. Постнікова, І.В. Математичні моделі у зовнішньоекономічній діяльності [Електронний ресурс] / І.В. Постнікова, О.Л. Мізерна // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.)  – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 151-153.
 16. Федюк, Д.О. Застосування метода Лагранжа у моделі поведінки споживача [Електронний ресурс] / Д.О. Федюк, О.Л. Мізерна // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.)  – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 153-154.
 17. Шишканова, Г.А.  Дослідження ринку електронної торгівлі  [Електронний ресурс] / Г.А. Шишканова, О.А. Щербина // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.)  – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 140-141.
 18. Шишканова, Г.А.  Маркетинг у електронній комерції [Електронний ресурс] / Г.А. Шишканова// Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.)  – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 141-143.
 1. Тесленок І.М. Аналіз впливу факторів зовнішнього середовища на функціонування машинобудівного підприємства / І.М. Тесленок, О.В. Коротунова, Ю.В. Косенко (ФЕУ-513М) // Економіка та держава: Науково-практичний журнал. – № 1. – Київ, 2019. – с. 78-82.
 2. Зайцева, Т.А. Розробка програмного забезпечення для контролю та аналізу продаж підприємства [Текст] / Т.А. Зайцева, О.С. Стольний (ПА-2-18, ДНУ), Н.М. Лисиця, Г.А. Шишканова // Математичне та програмне забеспечення інтелектуальних систем: XVIІ міжнар. наук.- практ. конф., 20-22 листопада 2019 р.: тези доп. – Дніпро : ДНУ, 2019. – C. 104-105.
 3. Коротунов, С.Ю. Застосування прогнозного керування до обертання змінної апертури сонячного реактора [Текст] / С.Ю. Коротунов (КНТ-421М), О.В. Коротунова, О.Е. Нарівський // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2017. – Том 27. – № 5. – С. 103-108. EIR ZNTU
 4. Пуліна, Т.В. Аналіз інноваційної актівності машинобудівного комплексу Запорізького регіону / Т.В. Пуліна, О.В. Коротунова, К.В. Атаманюк (ФЕУ-511) // Економічний простір: зб. наук. праць. – № 114. – Дніпро : ПДАБА, 2016. – С. 127-139. EIR ZNTU
 5. Пуліна, Т.В. Визначення інтегрального показника інноваційної активності металургійного комплексу Запорізького регіону / Т.В. Пуліна, О.В. Коротунова, Д.С. Адріковський (ФЕУ-510) // Агросвіт. – 2015. – № 16. – С. 40-46. EIR ZNTU
 6. Пуліна, Т.В. Обгрунтування вибору стратегій розвитку металургійного підприємства / Т.В. Пуліна, О.В. Коротунова, Г.С. Клімуш (ФЕУ-519) // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Випуск 9. Частина 1. – 2014. – С.152-159.EIR ZNTU
 7. Коротунова, О.В. Обґрунтування напрямків забезпечення конкурентоспроможності підприємства металургійної промисловості / О.В. Коротунова, Т.В. Пуліна, С.О. Ляховець (ФЕУ-519) // Держава та регіони: Науково-виробничий журнал. Серія: Економіка та підприємництво – 2014. – № 3 (78). – С.75-80. EIR ZNTU
 8. Коротунова, О.В. Визначення інноваційно-інвестиційної привабливості регіону / О.В. Коротунова, Т.В. Пуліна, О.С. Замбурська О.С. (ФЕУ-518) // Держава та регіони: Науково-виробничий журнал. Серія: Економіка та підприємництво – 2013. – № 6, с.91-95.EIR ZNTU
 1. Анпілогов, Д.І. Диференціальні рівняння [Текст] : навчальний посібник / Д.І. Анпілогов, Н.В. Сніжко. – Запоріжжя: НУ "ЗП", 2019. – 175 с.
 2. Анпілогов, Д.І. Ряди [Текст] : навчальний посібник / Д.І. Анпілогов, Н.В. Сніжко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 124 с. EIR ZNTU
 3. Мастиновский, Ю.В. Основи лінійної алгебри та аналітичної геометрії [Текст] : навчальний посібник / Ю.В. Мастиновский, В.С. Левада, Д.І. Анпілогов. – Запоріжжя: СТАТУС, 2017. – 268 с.
 4. Проблеми пошуку резервів підвищення ефективності діяльності підприємства (с. 158-166)  / Т.О. Олійник, О.В. Коротунова, О.М. Вечерко // Проблематика та сучасні тенденції впливу податкової реформи на зміни фінансово-кредитних відносин: монографія / за ред. С.В. Шарової; М-во освіти і науки України; Запор. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя: Статус, 2017. – 212 с.: табл.
 5. Математичні поняття, визначення, теореми і формули [Текст] : довідковий посібник / Ю.В. Мастиновський, Д.І. Анпілогов. – Запоріжжя: Кругозір, 2015. – 172 с.
 6. Мастиновський, Ю.В. Операційне числення та деякі його застосування [Текст] : навчальний посібник / Ю.В. Мастиновський. – Запоріжжя: Акцент Інвест-Трейд, 2014. – 132 с.
 7. Мастиновский, Ю.В. Короткий курс математики для економістів [Текст] : конспект лекцій / Ю.В. Мастиновский, Д.І. Анпілогов, Т.І. Левицька. – Запоріжжя: Акцент Інвест-Трейд, 2014. – 228 с.
 8. Карчев, Я.Я. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики [Текст] : навчальний посібник / Я.Я. Карчев, Ю.В. Мастиновский, Т.І. Левицька. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 222 с.
 9. Анпилогов, Д.И. Введение в теорию колебаний [Текст] : навчальний посібник / Д.И. Анпилогов, Н.В. Снижко. – Запоріжжя: Пальмариум, 2014. – 172 с.
 10. Анпілогов, Д.І. Ряди Фур’є. Вибрані питання [Текст] : навчальний посібник / Д.І. Анпілогов, Н.В. Сніжко. – Запоріжжя: Акцент Інвест-трейд, 2014. – 92 с.
 11. Мастиновський, Ю.В. Теорія функцій комплексної змінної [Текст] : навчальний посібник / Ю.В. Мастиновський, Г.А. Шишканова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 160 с.
 12. Асатурян, А.Ш. Варіаційне числення [Текст] / А.Ш. Асатурян, М.І. Клименко // Навчальний посібник. – ЗНТУ. – Запоріжжя, Акцент Інвест-Трейд, 2012. – 150 с.
 13. Анпілогов, Д.І. Згинальні коливання і деформування циліндричних оболонок з ушкодженнями [Текст] / Д.І. Анпілогов // Автореферат дис. канд. техн. наук. : 01.02.04 : захищена 09.10.12 / Анпілогов Дмитро Ігорович. – ЗНТУ. – Запоріжжя. – 2012. – 20 с.

Робота секції "ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА" на науко-практичній конференції "ТИЖДЕНЬ НАУКИ"

                                                                15 - 19 квітня 2019 р.

Керівник секції – проф., канд. техн. наук  Ю.В. МАСТИНОВСЬКИЙ

Секретар секції – доц., канд. техн. наук  Т.І. ЛЕВИЦЬКА

 

1. Чисельні методи розв’язання нелінійних рівнянь та систем таких рівнянь.

Доповідач – студ. гр. КНТ-118 А.О. КЛОКОВ

Автори – проф. Ю.В. МАСТИНОВСЬКИЙ, студ. гр. КНТ-118 А.О. КЛОКОВ

 

2. Методи чисельного диференціювання та інтегрування.

Доповідач – студ. гр. КНТ-128 Д.К. ДЕМ’ЯНОВА

Автори – проф. Ю.В. МАСТИНОВСЬКИЙ, студ. гр. КНТ-128 Д.К. ДЕМ’ЯНОВА

 

3. Застосування чисел Стірлінга для розв’язання комбінаторних задач.

Доповідач – студ. гр. КНТ-138 В.О. БІРЮК

Автори – доц. Т.І. ЛЕВИЦЬКА, студ. гр. КНТ-138 В.О. БІРЮК

 

4. Хеширування даних.

Доповідач – студ. гр. КНТ-138 С.О. ЛІПІХІН

Автори – доц. Т.І. ЛЕВИЦЬКА, студ. гр. КНТ-138 С.О. ЛІПІХІН

 

5. Кодування з виправленням помилок.

Доповідач – студ. гр. КНТ-138 С.В. ТЕРЛЕЦЬКИЙ

Автори – доц. Т.І. ЛЕВИЦЬКА, студ. гр. КНТ-138 С.В. ТЕРЛЕЦЬКИЙ

 

6. Програмна  реалізація методу гілок та меж для розв’язку задачі Комівояжера.

Доповідач – студ. гр. КНТ-518сп О.А. ПОГОСЯН

Автори – доц. І.С. ПОЖУЄВА, студ. гр. КНТ-518сп О.А. ПОГОСЯН

 

7. Застосування розкладу функцій у ряди Фур’є при розв’язуванні задач механіки.

Доповідач – студ. гр. КНТ-528  А.Ю. БРЕДУН

Автори – доц. І.С. ПОЖУЄВА, студ. гр. КНТ-528  А.Ю. БРЕДУН

 

8. Аналіз і програмна реалізація чисельних методів знаходження визначених інтегралів.

Доповідач – студ. гр. КНТ-518  В.Ю. ФЕДОРОВА

Автори – доц. І.С. ПОЖУЄВА, студ. гр. КНТ-518  В.Ю. ФЕДОРОВА

 

9. Використання інтерполяції функцій в комп’ютерній графіці.

Доповідач – студ. гр. КНТ-228  Д.А. СТАШУК

Автори – доц. О.В. КОРОТУНОВА, студ. гр. КНТ-228  Д.А. СТАШУК

 

10. Імітаційне моделювання в задачах оптимізації.

Доповідач – студ. гр. ФЕУ-417 І.В. ВОЛОБУЄВА

Автори – доц. О.В. КОРОТУНОВА, студ. гр. ФЕУ-417 І.В. ВОЛОБУЄВА

 

11. Застосування нелінійної множинної регресії до досліджень індивідуального ринку.

Доповідачі – студ. гр. БАД-416 С.А. ІЛЬІНА, А.В. АНТОНЕВИЧ

Автори – доц. Г.А. ШИШКАНОВА, студ. гр. БАД-416 С.А. ІЛЬІНА, А.В. АНТОНЕВИЧ

 

12. Дослідження залежності витрат населення на кухонне обладнання від середньої заробітної платні населення.

Доповідачі – студ. гр. ФЕУ-416 В.В. УСПЕНСЬКИЙ, М.В. КУЧЕРЕНКО

Автори – доц. Г.А. ШИШКАНОВА, студ. гр. ФЕУ-416 В.В. УСПЕНСЬКИЙ, М.В. КУЧЕРЕНКО

 

13. Знаходження прогнозу витрат на повітряний транспорт із застосуванням нелінійної парної регресії.

 Доповідач – студ. гр. ФЕУ-117 І.О. ПОСТНІКОВА

Автори – доц. Г.А. ШИШКАНОВА, студ. гр. ФЕУ-117 І.О. ПОСТНІКОВА

 

14. Економічні застосування методів інтегрального числення.

Доповідач – студ. гр. ФЕУ-218 Д.О. ПАНЧЕНКО

Автори –  доц. Н.О. НЕЧИПОРЕНКО, студ. гр. ФЕУ-218 Д.О. ПАНЧЕНКО

 

15. Статистичні методи аналізу фінансового ринку.

Доповідач – студ. гр. ФЕУ-618 О.Н. МЕЛЬНИК

Автори – доц. Н.О. НЕЧИПОРЕНКО, студ. гр. ФЕУ-618 О.Н. МЕЛЬНИК

 

16. Застосування операційного числення у задачах електротехніки.

Доповідач – студ. гр. РТ-218сп В.А. БАРАНОВ

Автори – доц. Н.О. НЕЧИПОРЕНКО, студ. гр. РТ-218сп В.А. БАРАНОВ

 

17. Непараметричні критерії, засновані на рангах та знаках спостережень: критерій Уілкоксона.

Доповідач – студ. гр. гр. РТ-218сп В.А. БАРАНОВ

Автори – ас. О.А. ЩЕРБИНА, студ. гр. РТ-218сп В.А. БАРАНОВ

 

18. Непараметричні критерії згоди та однорідності, засновані на порядкових статистиках.

Доповідач – студ. гр. РТ-918сп О.А. ШАРАЄВСЬКА

Автори – ас. О.А. ЩЕРБИНА, студ. гр. РТ-918сп О.А. ШАРАЄВСЬКА

 

19. Теорія ігор: прийняття рішень в умовах визначеності.

Доповідач – студ. гр. РТ-518сп А.А. ЧУХРАЙ

Автори –  ас. О.А. ЩЕРБИНА, студ. гр. РТ-518сп А.А. ЧУХРАЙ

 

20. Байєсівський підхід при послідовній процедурі прийняття рішень. 

Доповідач – студ. гр. ФЕУ-318 В.О. ВАСИЛЬЄВА

Автори – ст. викл. О.Л. МІЗЕРНА, студ. гр. ФЕУ-318 В.О. ВАСИЛЬЄВА

 

21. Розв’язування систем лінійних рівнянь за допомогою жорданових виключень для аналізу міжгалузевого балансу.

Доповідач – студ. гр. ФЕУ-318 Ю.А. ЧЕРВОНЕНКО 

Автори – ст. викл. О.Л. МІЗЕРНА, студ. ФЕУ-318 Ю.А. ЧЕРВОНЕНКО 

 

Сторінки