Ви є тут

Головна

Емблема кафедри «Психологія» ЗНТУ

Кафедра «Психологія» (П)

Рік початку діяльності: 2007

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: доктор психологічних наук, професор Бочелюк Віталій Йосипович

 

Напрями підготовки та спеціальності (спеціалізації):

053 – «Психологія», освітні програми:

«Психологія»

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» здійснюється за напрямами:

6.030102 – «Психологія» (Д,З)

 

Контакти:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 398-а
тел.: +38(061)796-85-69
e-mail: kafedra_psi@zntu.edu.ua
URL: Кафедра психології