Ви є тут

Головна » Інститути » Машинобудівний інститут » Машинобудівний факультет

Кафедра технології авіаційних двигунів

Емблема кафедри «Технологія авіаційних двигунів» ЗНТУ

Кафедра «Технологія авіаційних двигунів» (ТАД)

Рік початку діяльності: 1994

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: д.т.н, професор Качан Олексій Якович

 

 

134 – «Авіаційна та ракетно-космічна техніка», освітні програми:

«Авіаційні двигуни та енергетичні установки»
«Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок»

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» здійснюється за напрямами:

6.051102 – «Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів» (Д,З)

 

Контакти:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 16
тел.: +380(61)7698269
e-mail: kafedra_tad@zntu.edu.ua

 

1.     Кафедра «Технологія будування авіаційних двигунів»

  У 1994 році в Запорізькому Національному Технічному Університеті  було ліцензовано та розпочато підготовку бакалаврів та спеціалістів зі спеціальності “Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів” – випускаюча кафедра “Технологія машинобудування”. Перед цим, більше 10-ти років в нашому  університеті за данною спеціальністю готували інженерів-механіків на вечірньому відділенні, в основному працівників підприємств ЗМКБ “Прогрес” та моторобудівного заводу, ремонтних та експлуатаційних підприємств.

    У 1996 році кафедра “Технологія машинобудування” отримала назву “Технологія авіаційних двигунів та машинобудування” – (ТАД і М).

   У 2001 році замість спеціальності "Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів" в університеті почали готувати фахівців за спеціальністю “Технологія будування авіаційних двигунів” за ліцензією (серія АА №902102 від 02.02.2004р.) за видами освітньої діяльності бакалавр, спеціаліст, магістр.

   У 2005 році за допомогою керівництва ВАТ “Мотор Січ” в університеті було створено окремо кафедру “Технології авіаційних двигунів” (ТАД), керівником якої був призначений д.т.н. професор Качан О.Я. – заступник головного технолога ВАТ “Мотор Січ”, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2008 року за розробку інтегрованих комплексних технологій двигунів нового покоління. Штат кафедри складають викладачі авіаційного профілю та кваліфіковані фахівці підприємств «Мотор Січ», ДП ЗМКБ «Івченко-Прогрес»  в залежності від виду дисциплін, що викладаються.

   Випускники, що закінчили університет за спеціальністю “Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів” та “Технологія будування авіаційних двигунів”, мають кваліфікацію інженера-механіка і працюють на моторобудівних заводах, на підприємствах, що займаються проектуванням та виробництвом авіаційних двигунів, у дослідно-конструкторських бюро, в експлуатаційних організаціях, на ремонтних підприємствах як в Україні, так і в закордонних фірмах; викладачами вищих та середніх навчальних закладів.

   З 2007 року ЗНТУ, відповідно до діючої ліцензії, було поновлено набір студентів на навчання за напрямом підготовки 6.051102 "Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів".

   Серед випускників багато докторів та кандидатів технічних наук, а саме: Богуслаєв В.О.,д.т.н. професор (Запоріжжя), Деглін Є.І. (Москва), Грушанський О.А. (Київ), Армашов К.Ф. (Дніпропетровськ), Нестеренко В.К. (Харків) та ін.

   Головним замовником фахівців авіаційного профілю є ВАТ “Мотор Січ” та ДП ЗМКБ “Івченко Прогрес”. Щорічно вони приймають на роботу майже 100% випускників кафедри технології авіаційних двигунів денної форми навчання.

   Кафедра “Технологія авіаційних двигунів” має тісний зв’язок з підприємством ВАТ “Мотор Січ”, президентом якого є д.т.н. професор Богуслаєв В.О. – випускник університету 1965 року за фахом “Авіаційні двигуни та енергетичні установки”. За допомогою керівництва підприємства на кафедрі створено клас авіаційних двигунів, комп'ютерний клас на 26 робочих місць. Здійснюються безкоштовно всі види виробничої практики.

     Сумісно з працівниками заводу і кафедри розробляються і друкуються на заводі підручники, монографії з технології виробництва авіаційних двигунів; розробляються і друкуються методичні вказівки з різних дисциплін спеціальності.

   Кафедри загально-інженерних дисциплін: опору матеріалів, термодинаміки, деталей машин та інших враховують особливості спеціальностей авіаційного профілю і узгоджують свої робочі навчальні програми з профілюючою кафедрою технології авіаційних двигунів.

   За змістом навчальних планів авіаційних спеціальностей університет спілкується  з Національним Харківським аерокосмічним університетом, що надає можливість забезпечувати якісну підготовку молодих спеціалістів.

    Щорічно кафедра ТАД разом з інженерно-технічними службами ВАТ “Мотор Січ” та ДП ЗМКБ “Івченко  Прогрес” проводять молодіжні та міжнародні науково-теоретичні конференції в місті Алушта (АР Крим), для подальшого підвищення надійності та конкурентоспроможності авіаційних двигунів, що сприяє обміну досвідом між фахівцями як України, так і ближнього і дальнього зарубіжжя.

    Сьогодні, у зв’язку із зростанням обсягу конструкторських розробок авіаційних двигунів, обладнання наземної техніки, яка використовує конвертовані авіаційні двигуни як газотурбінні приводи агрегатів, що перекачують газ, та пересувних електростанцій на підприємстві ВАТ “Мотор Січ”, виникла гостра потреба в інженерах - конструкторах. Тому керівництво ВАТ “Мотор Січ” звернулось до ректора ЗНТУ професора Бєлікова С.Б. з проханням поновити в університеті щорічну підготовку 25...30 студентів для підприємства за спеціальністю “Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів”, оскільки університет у цьому напрямку має досвід і достатню науково-матеріально-технічну базу. Керівництво також гарантує проходження безкоштовно на підприємстві всіх видів виробничої практики та працевлаштування за спеціальністю.

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Качан Олексій Якович д.т.н., професор завідувач кафедри
Богуслаєв В'ячеслав Олександрович д.т.н., професор, академік Академії інженерних наук України, академік Академії наук авіації і воздухоплавання професор
Павленко Дмитро Вікторович к.т.н., доцент доцент
Сахнюк Наталя Василівна к.т.н., доцент доцент
Бабенко Ольга Миколаївна старший викладач
Бут Павло Олексійович старший викладач
Двірник Ярослав Вікторович старший викладач
Прибора Тетяна Іванівна старший викладач
Каліуш Валерій Іванович старший викладач
Кривих Юлія Ігорівна старший викладач
Лазарєва Ольга Олександрівна старший викладач
Мельник Ольга Олександрівна старший викладач

 

Кафедра ТАД займає загальну площу 440.70 кв.м. Площа, яка відведена під навчальні аудиторії та лабораторії, складає 332.14 кв.м. Кімнати професорського і викладацького складу та допоміжного персоналу разом із кабінетом завідуючого кафедрою займають площу в 108.56 кв.м. Для проведення лекційних, лабораторних, практичних та науково-дослідних робіт призначені наступні приміщення: ауд. 12, 15а, 15б, 18, 19.

Навчально-аудиторні площі кафедри відповідають вимогам СНІП. Для забезпечення навчального процесу з професійно-орієнтованих та спеціальних дисциплін створено спеціалізовані навчальні лабораторії в яких розміщено верстатне обладнання, макети авіадвигунів, інструментальне та дослідницьке оснащення (окрім великого верстатного парку в лабораторіях є обладнання фінішної оздоблювально-зміцнюючої обробки: дробоструменева та ультразвукова установки; два вібростенди для дослідження витривалості, широкий набір верстатних і контрольних пристосувань, промислові роботи і маніпулятори та ін.), необхідну вимірювальну, реєстраційну та обчислювальну техніку, універсальне та спеціальне технологічне оснащення, а також навчальні плакати.

Більшість лабораторних робіт проводяться в реальних умовах, близьких до виробничих.

Для проведення занять (лекційних та лабораторних) в умовах виробництва використовується виробнича база АТ «Мотор Січ», аудиторії та лабораторії філії кафедри, випробувальні бокси, підрозділи технологічних, механічних, складальних відділів та цехів. Також свої послуги для навчального процесу пропонує ДП ЗМКБ «Прогрес». На базі цих двох підприємств проводиться також виробнича практика студентів

На кафедрі функціонує власний комп'ютерний клас з локальною мережею і виходом до загальної мережі університету і мережі Internet. Для проведення лекцій та інших навчальних цілей використовується мультімедійний проектор.

Більш потужним є факультетський клас обчислювальної техніки. Таким чином, дисципліни спеціальності, які базуються на використанні комп'ютерної техніки, в максимальній мірі забезпечені обчислювальною технікою для вирішення досить складних технологічних, конструкторських, дослідницьких та інших задач.

У таблицях 1.1 – 1.2 наведені навчальні лабораторії кафедри «Технологія авіаційних двигунів»

 

Таблиця 1.1 – Перелік лабораторій, які забезпечують виконання лабораторних робіт навчального плану з спеціальності
Назва дисципліни за навчальним планом Назва або № лабораторії, площа, кв.м.
1 Автоматизація проектування та інформаційної підтримки життєвого циклу ГТД Комп'ютерний клас кафедри «ТАД» (ауд.18), 55.46 кв.м.
2 Агрегати та системи ГТД
Основи авіації і космонавтики
Лабораторія конструкції авіаційних двигунів (ауд.12), 61.80 кв.м.
3 Газотурбинні двигуни наземного використання
Експлуатація та обслугов. АД
Лабораторія конструкції авіаційних двигунів (ауд.15а), 76.80 кв.м.
4 Авіаційні поршневі двигуни
Проектування турбін і компресорів
Лабораторія конструкції авіаційних двигунів (ауд.15б), 76.80 кв.м.
5 Діагностика АД та ЕУ Лабораторія динамічних випробувань (ауд.15г), 18.24 кв.м.


 

Таблиця 1.2 – Перелік лабораторій, які забезпечують виконання практичних робіт навчального плану з спеціальності
Назва дисципліни за навчальним планом Кількість годин практичних занять Семестр за навчальним планом Кількість практичних робіт Назва або № кабінету, площа, кв.м.
1 Ресурсне проектування ГТД 32 9 8 Лекційна лабораторія (ауд.19), 57.0 кв.м.


 

Таблиця 1.3 – Перелік спеціалізованих лабораторій з персональними комп'ютерами, які забезпечують виконання навчального плану з спеціальності
Назва або № лабораторії, її площа, кв.м. Кількість та параметри ПК Назва дисципліни за навчальним планом, які забезпечуються Кількість пакетів прикладних програм Прим.
1 №18, 55.46 кв.м. Pentium 4 – 10 шт.
Delta E211 – 17 шт.
Дінамика та міцність деталей АД та ЕУ
Ресурсне проектування ГТД
Автоматизація проектування та інформаційної підтримки життєвого циклу ГТД
4  


 

Інші приміщення

 • ауд. 15в – лабораторія з ремонту авіаційних двигунів;
 • ауд. 391 – аспірантська;
 • ауд. 356 – кабінет завідуючого кафедрою.
 • ауд. 16 – кімната для викладачей.

1. Напрями та спеціальності

Підготовка фахівців на кафедрі здійснюється за багатоступневою системою:

 1. Бакалавр за напрямом підготовки 6.051102 «двигуни та енергетичні установки літальних апаратів»
 2. Спеціаліст зі спеціальності 7.05110203 «технологія будуванння авіаційних двигунів», 7.05110202 «авіаційні двигуни та енергетичні установки»
 3. Магістр з спеціальності 8.05110203 «технологія будуванння авіаційних двигунів», 8.05110202 «авіаційні двигуни та енергетичні установки»

Навчання здійснюється на бюджетній та контрактній основі, за деннною та заочною формою навчання.

2. Навчальні курси

 1. «Новітні технології АД»
 2. «Математичне моделювання технологічних процесів»
 3. «Теорія і розрахунок лопаткових машин»
 4. «Експлуатація та обслуговування АД»
 5. «Проектування турбін і компресорів»
 6. «Основи авіації і космонавтики»
 7. «Методи та параметри формоутворення поверхонь деталей АД»
 8. «Технологія АД»
 9. «Технологія складання і випробування АД та ЕУ»
 10. «Технологія виробництва та складання АД та ЕУ»
 11. «Основи технології ремонту АД»
 12. «Виробництво деталей та складання ДВЗ»
 13. «Інженерні методи досліджень АД та ЕУ»
 14. «Статистичний аналіз і планування експериментів»
 15. «Технологія виробництва та ремонту авіадвигунів»
 16. «Контроль і випробування АД та ЕУ»
 17. «Автоматизація проектування та інформаційної підтримки життєвого циклу ГТД»
 18. «Діагностика АД та ЕУ»
 19. «Основи технології АД»
 20. «Комплексно-графічні системи»
 21. «Механоскладальні дільниці та цехи авіазаводів»
 22. «Підвищення експл. хар. деталей АД технологічними методами»
 23. «Прогресивні технологічні процеси авіадвигунобудування»
 24. «Технологія зміцнення та відновлення деталей ДВЗ»
 25. «Автоматизація ТП виробництва АД»
 26. «Основи технологіі машинобудування»
 27. «Основи САПР технології виробництва ДВЗ»
 28. «Конструкція та проектування АД та ЕУ»

1. Напрями наукових досліджень

За останні 5 років на кафедрі виконувались такі держбюджетні теми:

 • ДБ 03318 «Розробка та дослідження титанових сплавів у наноструктурованому стані» під науковим керівництвом д.т.н., проф. Качан О.Я.; термін виконання 2008-2010 р.р. (обсяг фінансування 152,6 тис. грн.);
 • ДБ 03310 «Розробка та дослідження технології виготовлення і ремонту деталей авіаційної техніки з наноструктурованих титанових сплавів» під науковим керівництвом д.т.н., проф. Качан О.Я.; термін виконання 2010-2011 р.р. (обсяг фінансування 197 тис. грн.);
 • ДБ 01112 «Розробка та дослідження технології отримання титанових сплавів у наноструктурованому стані, їх обробка та застосування у авіаційної промисловості» під науковим керівництвом д.т.н., проф. Качан О.Я.; початок виконання 2012 р. (запланований обсяг фінансування 210 тис. грн.);

Також за останні три роки на кафедрі виконувалось кілька госпдоговірних науково-дослідних робіт.

 

2. Список наукових публікацій

За останні 5 років співробітниками кафедри видано такі підручники та навчальні посібники:

 1. Богуслаєв В.О., Качан О.Я., Долматов А.І., Коренєвський Є.Я., Мозговий В.Ф. Технология производства авиационных двигателей. Часть IV. Підручник. Сборка авиационных двигателей. – ВАТ «Мотор Сич», 2009, – 340 с.
 2. Богуслаев В.А., Качан А.Я., Мозговой В.Ф., Кореневский Е.Я. Технология производства авиационных двигателей. Основы технологии авиадвигателестроения. 2-е изд., перераб. и доп., под ред. проф. В.А. Богуслаева. – Запорожье, «Мотор Сич», 2010. – 417 с.
 3. Богуслаев В.А., Качан А.Я., Мозговой В.Ф., Кореневский Е.Я. Технология производства авиационных двигателей: Основы проектирования технологических процессов обработки деталей и методы исследования в технологии авиадвигателестроения. 2-е изд., перераб. и доп., под ред. проф. В.А. Богуслаева, – Запорожье, «Мотор Сич», 2010. – 557 с.
 4. Богуслаев В.А., Качан А.Я., Калинина Н.Е., Калинин В.Т., Мозговой В.Ф. Авиационно-космические материалы и технологи. – Издат. комплекс ОАО «Мотор Сич», 2009 – 351 с.
 5. Богуслаев В.А., Качан А.Я., Мозговой В.Ф. Конструкция и техническое обслуживание авиационных двигателей Учебное пособие. – Изд. ОАО «Мотор Сич» – Запорожье, 2008г. – 559 с.
 6. Богуслаев В.А., Качан А.Я., Мозговой В.Ф., Кореневский Е.Я. Технология производства авиационных двигателей. Учебник. Часть 1. – Запорожье, Изд. ВАТ «Мотор Січ», 2007, – 517 с.
 7. Богуслаев В.А., Качан А.Я., Мозговой В.Ф., Кореневский Е.Я, Долматов А.И. Технология производства авиационных двигателей. Учебник. Часть 2. – Запорожье, Изд. ВАТ «Мотор Січ», 2007, – 556 с.
 8. Богуслаев В.А., Качан А.Я., Мозговой В.Ф., Кореневский Е.Я, Долматов А.И. Технология производства авиационных двигателей. Учебник. Часть 3. – Запорожье, Изд. ВАТ «Мотор Січ», 2007, – 637 с.
 9. Богуслаев В.О., Качан О.Я., Мозговой В.Ф., Кореневский Є.Я, Долматов А.І. Технологія виробництва авіаційних двигунів. Підручник. Частина 1. – Запоріжжя, Вид. ВАТ «Мотор Січ», 2007, – 517 с.
 10. Богуслаев В.О., Качан О.Я., Мозговой В.Ф., Кореневский Є.Я, Долматов А.І. Технологія виробництва авіаційних двигунів. Підручник. Частина 2. – Запоріжжя, Вид. ВАТ «Мотор Січ», 2007, – 556 с.
 11. Богуслаев В.О., Качан О.Я., Мозговой В.Ф., Кореневский Є.Я, Долматов А.І. Технологія виробництва авіаційних двигунів. Підручник. Частина 3. – Запоріжжя, Вид. ВАТ «Мотор Січ», 2007, – 637 с.
 12. Богуслаев В.А., Качан А.Я., Яценко В.К., Кореневский Е.Я., Титов В.А. Технология производства авиационных двигателей. Ч.ІІІ. Методы обработки деталей авиационных двигателей. – Запорожье, Изд. ОАО «Мотор Сич», 2006, – 638 с.

 

Викладачами кафедри на протязі 2007-2012 років видано більш ніж 100 наукових публікації серед яких:

 1. Богуслаев В.А., Бабенко О.Н., Кореневский Е.Я. Павленко Д.В. Прогнозирование ресурса лопаток компрессора ГТД и разработка эффективных методов их ремонта // Молодежь в авиации: новые решения и передовые технологии: Тезисы докладов. Международная научно-техническая конференция молодых специалистов авиамоторострои­тельной отрасли. – ОАО «Мотор Сич» – г. Алушта, 2007. – С. 43-44.
 2. Гончар Н.В., Павленко Д.В., Трубников М.А., Чернецов В.М. Исследование геометрических параметров пазов диска компрессора типа «ласточкин хвост» и определение их оптимального сочетания // Вiсник двигунобудування. – 2007. – №1. – С. 160-165.
 3. Качан А.Я., Внуков Ю.Н., Павленко Д.В., Карась Г.В., Мозговой С.В. Особенности колебаний деталей газотурбинных двигателей при высокоскоростном строчном фрезеровании // Вiсник двигунобудування. – 2007. – №1. – С. 69-76.
 4. Бабенко О.Н., Павленко Д.В., Кореневский Е.Я. Снижение уровня переменных напряжений в материале лопаток компрессора технологическими методами при наличии резонансных явлений // Вiсник двигунобудування. – 2007. – №1. – С. 77-81.
 5. Качан А.Я., Павленко Д.В., Карась Г.В., Мозговой С.В. Снижение вибраций в зоне обработки нежестких, тонкостенных деталей гтд при высокоскоростном фрезеровании // Вiсник двигунобудування. – 2007. – №1. – С. 102-106.
 6. Богуслаев В.А., Бабенко О.Н., Павленко Д.В., Кореневский Е.Я. Влияние длительной эксплуатации авиационных ВРД на виброчастотные характеристики рабочих лопаток компрессора // Вiсник двигунобудування. – 2007. – №2. – С. 54-60.
 7. Павленко, Д.В. Применение винтовой экструзии для получения субмикрокристаллической структуры и гомогенизации титанового сплава ВТ3-1 [Текст] / Д.В. Павленко, А.В. Овчинников, А.Я. Качан, В.Г. Шевченко, Я.Е. Бейгельзимер, Т.П. Заика, А.В. Решетов, Р.Ю. Кулагин // Вестник двигателестроения. – 2007. – №2. – С. 185-188.
 8. Овчинников АВ., Павленко Д.В., Качан А.Я., Шевченко В.Г. Оценка эффективности применения интенсивной пластической деформации для получения нанокристаллической структуры в титановом сплаве ВТ3-1 // Новые материалы и технологии в металлургии и машиностроении. – 2007. – №1. – С. 27-31.
 9. Гончар Н.В., Павленко Д.В., Степанов Д.Н., Шеларь В.А. Использование техники подмоделирования для оптимизации конструкции мелкоразмерных элементов деталей ГТД // Новые материалы и технологии в металлургии и машиностроении. – 2007. – №2. – С. 150-154.
 10. Внуков Ю.Н., Шамровский А.Д., Павленко Д.В. Управляемый антирезонанс – как средство борьбы с вибрациями при фрезеровании нежестких деталей. Сучасні технології у машинобудуванні: Збірник наукових статей / Уклад. А.І. Грабченко. За заг. ред. А.І. Грабченка. – Харків: НТУ «ХПІ», 2007. – С. 20-30.
 11. Богуслаев В.А., Кореневский Е.Я., Павленко Д.В., Бабенко О.Н. Прогнозирование и увеличение ресурса лопаток компрессора авиационных ВРД технологическими методами // Упрочняющие технологии и покрытия. – 2007. – №9. – С. 29-33.
 12. Ан.А. Олейник, Д.В. Павленко, С.А. Субботин Определение влияния режимов высокоскоростного фрезерования на параметры нежестких деталей на основе эволюционного подхода // Вiсник двигунобудування. – 2008. – №1. – С. 18-25.
 13. Богуслаев В.А., Павленко Д.В. Деформационное упрочнение и сопротивление усталости жаропрочного сплава ЭК79-ИД // Металловедение и термическая обработка металлов. – 2008. – №1. – С. 10-16.
 14. Boguslaev V.A., Pavlenko D.V. Strain hardening and fatigue resistance of high-resistance alloy EK79-ID \\ Metal science and heat treatment, Vol. 50, Nos 1-2, January-February, 2008, P. 7-12.
 15. Богуслаев В.А. Прогнозирование частот собственных колебаний лопаток компрессора высоких форм при регулировании частоты собственного тона [Текст] / В.А. Богуслаев, О.Н. Бабенко, А.А. Олейник, Д.В. Павленко, Е.Я. Кореневский // Вестник двигателестроения – 2009. – №1. – С. 10-14.
 16. Павленко, Д.В. Формирование субкристаллической структуры в сложнолегированных титановых сплавах [Текст] / Д.В. Павленко, А.В. Овчинников, А.Я. Качан, В.Г. Шевченко, Я.Е. Бейгельзимер, А.В. Решетов, Р.Ю. Кулагин // Перспективные материалы – 2009. – №7. – С. 240-244.
 17. Прогрессивные технологии моделирования, оптимизации и интеллектуальной автоматизации этапов жизненного цикла авиационных двигателей: Монография / А.В. Богуслаев, Ал. А. Олейник, Ан.А. Олейник, Д.В. Павленко, С.А. Субботин: Под ред. Д.В. Павленко, С.А. Субботина. – Запорожье: ОАО «Мотор Сич», – 2009. – 468 с.
 18. Качан А.Я. Отделочно-упрочняющие технологии обработки лопаток моноколес современных газотурбинных двигателей [Текст] / А.Я. Качан, А.В. Богуслаев, Д.В. Павленко, С.В. Мозговой // Вестник двигателестроения – 2010. – №1. – С. 81-91.
 19. Ткач Д.В. Особенности структуры и разрушения титана марки ВТ1-0 в субмикрокристаллическом состоянии при циклическом нагружении [Текст] / Д.В. Ткач, Д.В. Павленко, В.Е. Ольшанецкий // Новые технологи и материалы в машиностроении – 2011. – №1. – С. 66-72.
 20. Павленко, Д.В. Деформационное поведение и выносливость сплава ВТ1-0  с субмикрокристаллической структурой [Текст] / Д.В. Павленко, Д.В. Ткач, В.Л. Грешта // Вестник двигателестроения – 2011. – №1. – С. 125-131.
 21. Ольшанецкий В.Е. О формировании кристаллографической структуры в образцах титана ВТ1-0 подвергнутых винтовой экструзии / В.Е. Ольшанецкий, Л.П. Степанова, Д.В. Ткач, Д.В. Павленко // Строительство, материаловедение, машиностроение // Сб. научных трудов. Вып. 58. – Дн-ск: ГВУЗ «ПГАСА», 2011 – 772 с. – С. 503-507.

 

3. Список монографій

За останні 5 років співробітниками кафедри видано такі монографії:

 1. Богуслаев А.В., Олейник Ал.А., Олейник Ан.А., Павленко Д.В., Субботин С.А. Прогрессивные технологии моделирования, оптимизации и интеллектуальной автоматизации этапов жизненного цикла авиационных двигателей: Монография /: Под ред. Д.В. Павленко, С.А. Субботина. – Запорожье, ОАО «Мотор Сич», 2009. – 468 с.
 2. Богуслаєв В.О., Равськая Н.С., Качан О.Я., Балушок К.Б., Мозговой В.Ф., Охрименко О.А. Формоутворення черв'ячних фрез. Монографія. – Запоріжжя, вид. ВАТ «Мотор Січ», 2007. – 176 с.
 3. Богуслав В.А., Муравченко Ф.М., Жеманюк П.Д., Яценко В.К., Качан А.Я. Технологическое обеспечение эксплуатационных характеристик деталей ГТД. Лопатки турбины. Монографія, Часть 2, издание 2 переработанное и дополненное. – Запорожье, изд. ВАТ «Мотор Січ», 2007. – 420 с.
 4. Богуслаев В.А., Качан А.Я., Мозговой В.Ф., Ивщенко Л.И. Контактное взаимодействие сопряженных деталей ГТД – Издат. комплекс ОАО «Мотор Сич», 2009. – 280 с.

 

4. Наукова робота зі студентами

На кафедрі активно ведеться наукова робота зі студентами. Більшість студентів-старшокурсників виконують невеликі наукові дослідження під час роботи над спецчастиною дипломного проекту. Кожного року в квітні-травні проводяться студентські наукові конференції, в яких приймають участь старшокурсники, що під керівництвом викладачів працюють над вирішенням різноманітних науково-технічних задач.

Декілька студентів залучаються кожен рік до науково-дослідних робіт, що проводяться викладачами та аспирантами кафедри. З результатами досліджень студенти приймають участь в конкурсах магістерських робіт (в 2007 році студент гр.М-111 Трубніков М.О. отримав перше місце у Всеукраїнському конкурсі магістерських робіт зі спеціальності «Технологія машинобудування») та наукових робіт, за які отримали призові місця в технічній номінації вузівського конкурсу. У 2009 році наукова робота студентів Безкоровайної В.О. та Рибальченко П.С. «Дослідження технологічної надійності операцій механічної обробки» (керівник доц. Ципак В.І.) на першому етапі Всеукраїнського конкурсу студентських робів зайняла третє місце. У 2010 році студентка гр.М-115 Панченко Т.А. (науковий керівник Пухальська Г.В.) зайняла перше місце у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт у галузі знань «Машинознавство».

Також студенти виступали з доповідями на молодіжних та студентських конференціях:

 • Чернецов В.М., Калашник А.О., Гончар Н.В. Оптимизация геометрических элементов пазов типа «ласточкин хвост» на основании численных экспериментов // Збірник тез VІІІ Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції «Людина і космос. Ракетно-космічна техніка», 13-14 квітня 2006, Дніпропетровськ, НЦАОМУ, – С. 75;
 • Степанов Д.Н., Гончар Н.В. Автоматизация операции снятия острых кромок радиуса скругления оптимальной величины в пазах типа «ласточкин хвост» дисков компрессора газотурбинных двигателей // Молодежь в авиации: новые решения и передовые технологии: Тезисы докладов. II Международная научно-техническая конференція авиамоторостроительной отрасли, 12-16 мая 2008, Запорожье – Алушта, – С. 86-87;
 • Степанов Д.М., Сушко Д.Л., Гончар Н.В. Статистичний аналіз результатів дослідження процесу обробки зразків з жароміцного сплаву інструментом на полімерно-абразивній основі // Нові орбіти сучасного машинобудування. Питання новітніх технологій та обладнання в машинобудуванні: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів, 29 квітня 2008, Кривий Ріг, – С. 22-23.

 

За участю студентів останнім часом опубліковано кілька статей у фахових журналах:

 • Гончар Н.В., Павленко Д.В., Трубников М.А., Чернецов В.М. Исследование геометрических параметров пазов диска компрессора типа «ласточкин хвост» и определение их оптимального сочетания // Вестник двигателестроения, – №1, – 2007, – С. 60-65;
 • Гончар Н.В., Павленко Д.В., Степанов Д.Н., Шеларь В.А. Использование техники подмоделирования для оптимизации мелкоразмерных элементов деталей ГТД // Нові матеріали і технології в машинобудуванні, – №2, – 2007, – С. 150-154.
 • Пухальськая Г.В., Каминская Л.Л., Качан А.Я. Оптимизация режимов обаботки в псевдосжиженом слое абазива деталей ГТД из жаропрочных сплавов.//Вестник двигателестроения, – №4, – 2006, – С. 120-128.
 • Dmytrо Pavlenko, Sergey Subbotin, Yaroslav Dvirnyk Progressive technologies for service life automation of new generation aircraft engines // Materialy XLVII Sesji Pionu Hutniczego. – Krakow, – 6 maja, 2010. – T1 – С. 62-63.