Ви є тут

Головна » Інститути » Інститут інформатики та радіоелектроніки » Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій

Кафедра захисту інформації

   На кафедрі для кожної дисципліни, що викладається для освітніх програм: «Системи технічного захисту інформації» та «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» розроблено повний навчально-методичний комплекс, що включає в себе:

      - робочу програму;

      - конспект лекцій;

      - матеріали для самостійної роботи студентів;

      - матеріали для контролю знань;

      - питання для заліку та іспиту;

      - методичні вказівки до виконання курсових проектів (робіт).

 

Список вибраних навчально-методичних робіт кафедри:

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Прикладна криптологія” для студентів спеціальності 6.170101 "Безпека інформаційних і комунікаційних систем " і з дисципліни “Криптографія і стеганографія” для студентів спеціальності 6.170102 "Системи технічного захисту інформації" для всіх форм навчання. Частина 1 /Укл.: Г.Л.Козіна, Г.І.Нікуліщев. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 55 с.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи теорії кіл, сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації" для студентів з напряму підготовки 6.170102 "Системи технічного захисту інформації" всіх форм навчання із застосуванням програмного комплексу Electronics Workbench /Укл. С.І.Лізунов, - Запоріжжя, ЗНТУ, 2014. - 30 с.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи теорії планування експерименту» для студентів специальностей 8.17010201 – «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки», 8.17010101 – «Безпека інформаційних та комунікаційних систем» усіх форм навчання /Укл.: Л.М. Карпуков, Д.К. Цинько - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. - 49 с.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Криптографічні засоби захисту інформації” для студентів спеціальностей 6.170101 "Безпека інформаційних і комунікаційних систем " і 6.170102 "Системи технічного захисту інформації", до лабораторних робіт з дисципліни “Методи криптоаналізу” для магістрів спеціальності 8.160105 "Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах". Частина VI /Укл.: Г.Л.Козіна, Г.В. Неласа. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 54 с.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Цифрові пристрої та мікропроцесори" : для студентів спеціальностей 6.170101 та 6.170102 всіх форм навчання. Ч. І / уклад.: В. М. Журавльов, С. В. Морщавка, А. С. Сіренко. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. - 34 с.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Програмування криптоперетворень": для студентів спеціальностей 6.170101 "Безпека"/ уклад. Г. Л. Козіна.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.- 34 с.

Методічні вказівки до лабораторної роботи № 6 "Ознайомлення зі скануючим приймачем AR 8200 Mk3 і режимами його роботи " з навчальної дисципліни "Спеціальні вимірювання" : для студентів спеціальності 6.170102 "Системи технічного захисту інформації" всіх форм навчання / уклад. В. В. Клочко. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. - 46 с.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін "Сигнали та процеси в електроніці" для студентів з напряму підготовки 6.170101 "Безпека інформаційних і комунікаційних систем" та "Сигнали та процеси в телекомунік. системах" : для студ. з напряму підготовки 6.170102 "Системи технічного захисту інформації" всіх форм навч. із застосув. програмн. комплексу Electronics Workbench / уклад. С. І. Лізунов. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. - 38 с.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Криптографічні засоби захисту інформації": для студентів спеціальностей 6.170101 "Безпека інформаційних і комунікаційних систем " і 6.170102 "Системи технічного захисту інформації". Ч. 4 / уклад.: Г. Л. Козіна, Т. В. Романчук.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2009.- 46 с.

Методичні вказівки до лабораторних робіт “Фізико-технічні методи захисту інформації" : для студентів спеціальностей 6.170101, 6.170102 всіх форм навчання. Ч. 1 / уклад.: В. П. Бондарєв, В. М. Журавльов, В. В. Клочко. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. - 64 с.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Правові основи захисту інформації" : для студентів спеціальностей: 6.170102 "Системи технічного захисту інформації ", 6.170101 "Безпека інформаційних та комунікаційних систем" всіх форм навчання / уклад.: В. І. Слепцов. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. - 28 с.

Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни "Комп'ютерні мережі" : для студентів спеціальності 6.092400 "Інформаційні мережі зв'язку" всіх форм навчання. Оптична захисна муфта / уклад. О. В. Щекотихін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. - 42с.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Фізико-технічні методи захисту інформації": для студентів спеціальностей 7.160103 "Системи захисту від несанкціонованого доступу" та 7.160105 "Захист інформації в комп'ютерних системах та мережах" всіх форм навчання / уклад. В. В. Клочко.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2008. - 56 c.

Методичні вказівки до лабораторних робіт “Організаційно-технічні методи захисту інформації" та "Фізико-технічні методи захисту інформації": для студентів спеціальностей 6.170101 і 6.170102 всіх форм навчання / уклад.: В. В. Клочко, В. І. Слєпцов.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. - 32 c.

Методичні вказівки до курсової роботи “Основи теорії кіл": для студентів спеціальностей 6.170101 - "Системи технічного захисту інформації", 6.160102 - "Безпека інформаційних і комунікаційних систем" усіх форм навчання/ уклад.: Л. М. Карпуков, С. М. Романенко, А. О. Місюра.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2008.- 50 c.

Спектральний аналіз сигналів і кіл. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи теорії кіл, сигналів та процесів" : для студентів спеціальностей 7.160103 "Системи захисту від несанкціонованого доступу", 7.160105 "Захист інформації у комп’ютерних системах та мережах" усіх форм навчання/ уклад. Л. М. Карпуков.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2007. - 62 с.

Методичні вказівки до практичних занять “Інформаційна та економічна безпека діяльності підприємства": для студентів спеціальностей: 7.170102 "Системи захисту від несанкціонованого доступу", 7.170101 "Захист інформації в комп'ютерних системах та мережах" всіх форм навчання / уклад. В. І. Слепцов. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2007. - 21 c.

Методичні вказівки до лабораторних робіт “Системи передавання інформації. Цифрові системи передавання": для студентів спеціальностей 6.170101 - "Системи технічного захисту інформації", 6.160102 - "Безпека інформаційних і комунікаційних систем" усіх форм навчання / уклад.: А. О. Місюра, С. М. Зав'ялов. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2007. - 42 с.

Методичні вказівки до лабораторних робіт “Основи теорії кіл. Аналіз лінійних резистивних кіл постійного струму": для студентів спеціальностей 6.170101 - "Системи технічного захисту інформації", 6.160102 - "Безпека інформаційних і комунікаційних систем" усіх форм навчання/ уклад.: Л. М. Карпуков, А. О. Місюрa.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2007. - 42 c.

Титульний лист до курсової роботы: doc

 


Щоденник практики: pdf

 


Титульний лист до дипломної роботи (проекту): doc

 


Лист завдання до дипломної роботи (проекту): doc

 


Приклад оформлення реферату: doc

 


Правила оформлення літератури: doc

 


Вимоги ЕСКД (оформлення текстових та графічних матеріалів):

djvu (після завантаження файлу видаліть частину розширення [_.rar])

 


Вимоги та правила оформлення пояснювальних записок(ПЗ) до курсових та дипломних проектів(СТП15-96):

pdf  djvu (після завантаження файлу видаліть частину розширення [_.rar])

 


Список ГОСТів: doc

 


Архів ГОСТ-ів:   частина_1    частина_2

 


 

 

 1. Щекотихин О.В. Пассивные оптические сети доступа:  монографія / Щекотихин О.В., Сметанин И.В., Піза Д.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 276 с.
 2. Романенко С.М. Поля і хвилі в задачах технічного захисту інформації : навч. посібник / Романенко С.М., Дмитренко В.П., Карпуков Л.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 282 с.
 3. Щекотихин, О.В. Пассивные оптические сети доступа:  монографія / О.В. Щекотихин, И.Н. Сметанин, Д.М. Піза– Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 276 с.
 4. Криптопротоколи: схеми цифрового підпису: навчальний посібник / Г.Л. Козіна, М.А. Молдов'ян, Г.В. Неласа. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 152 с. (під грифом МОН України)

Списки наукових публікацій кафедри за попередні роки: 2016 2015 2014 2013 2012

 1. Пат. 123836 Україна, МПК H04K 1/10 (2006.01), H04B 10/25 (2013.01). Спосіб захисту інформаціїу волоконно-оптичних лініях зв’язку від несанкціонованого доступу / О.В. Щекотихін, Л.М. Карпуков, Д.К. Савченко, Т.В. Литовка. – № u2017 09443, заявл. 29.09.2017, опубл. 12.03.2018, Бюл.№ 5, 2018 р. – 4 с.
 2. Пиза Д.М. Корреляционный метод формирования обучающей выборки для адаптации пространственного фильтра / Пиза Д.М., Романенко С.Н., Семенов Д.С. // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – 2018. – №3. – С.34-39.

Тези доповідей кафедри на конференціях за попередні роки: 2017 2016 2015 2014 2013 2012

 1. Дмитренко В.П. New type of metamaterials based on composite spiral scatterers / Дмитренко В.П., Романенко С.Н., Молочко П.Д. // Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET): 14th International Conference, 20-24 February, 2018: тезі доп. – Львів, 2018. – С. 602-606.
 2. Логачова, Л.М. Класифікація поглинаючих фільтрів гармонік хвилеводного типу (огляд) / Логачова Л.М., Куцак С.В. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 16-20 квітня 2018 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2018. – C. 817-819.  
 3. Трухачов, А.В. Модель перетворення публічного ключа в Bitcoin-адресу / Трухачов А.В., Козіна Г.Л. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 16-20 квітня 2018 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2018. – C. 899-901.  
 4. Яцький, О.В. Схеми цифрового підпису на базі NTRU / Яцький О.В., Козіна Г.Л. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 16-20 квітня 2018 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2018. – C. 901-903.  
 5. Гуменяк, Д.В. Розробка веб-сервісу обліку співробітників на Java / Гуменяк Д.В., Неласа Г.В., Нікуліщев.Г.І. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 16-20 квітня 2018 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2018. – C. 903-904.  
 6. Кузьменко, А.В. Використання штучних нейронних мереж у виявленні атак і комп’ютерних вірусів / Кузьменко А.В., Матвейчук О.В., Нікуліщев.Г.І. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 16-20 квітня 2018 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2018. – C. 905-906.  
 7. Чуницька, В.В. Порівняння нормативно-правових документів з кібербезпеки України з європейськими / Чуницька В.В., Гайтота Є.В., Нікуліщев.Г.І. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 16-20 квітня 2018 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2018. – C. 906-908.  
 8. Лізунов, С.І. Постквантова криптографія. Майбутнє еліптичних кривих / Лізунов С.І., Вовкостріл А.І. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 16-20 квітня 2018 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2018. – C. 908-909.  
 9. Лізунов, С.І. Прихований майнінг та захист від нього / Лізунов С.І., Верещака М.П. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 16-20 квітня 2018 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2018. – C. 910-911.  .
 10. Лізунов, С.І. Про основні засади забезпечення кібербезпеки України / Лізунов С.І., Абраменко Л.О. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 16-20 квітня 2018 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2018. – C. 911-913. 
 11. Хвостенко, А.І. Досвід американської молодіжної програми кібер-освіти «CyberPatriot» / Хвостенко А.І., Неласа Г.В. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 16-20 квітня 2018 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2018. – C. 914-915.  
 12. Леонтьєв, В.С. Методи захисту інформації в базах даних від SQL-ін’єкцій / Леонтьєв В.С., Неласа Г.В. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 16-20 квітня 2018 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2018. – C. 916-917.  
 13. Литовка, Т.В. Порівняльний аналіз протоколів квантового розподілення ключів / Литовка Т.В., Неласа Г.В. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 16-20 квітня 2018 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2018. – C. 917-919.  
 14. Убоженко, С.С.  Асинхронний WEB. Повнодуплексний зв'язок через протокол WebSocket / Убоженко С.С., Москаленко В.I., Неласа Г.В. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 16-20 квітня 2018 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2018. – C. 919-920.  
 15. Білоцерковський, Є.О. React JS. Синтаксис, плюси і мінуси. Безпечні запити до сервера / Білоцерковський Є.О., Неласа Г.В. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 16-20 квітня 2018 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2018. – C. 920-922. 
 16. Грицев, В.I. Аналіз методів захисту бездротових мереж стандарту 802.11 / Грицев В.I., Корольков Р.Ю. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 16-20 квітня 2018 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2018. – C. 922-924. 
 17. Хемішінець, Є.В. Захист даних у мережах LTE / Хемішінець Є.В., Куцак С.В. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 16-20 квітня 2018 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2018. – C. 924-925. 
 18. Светлов, М.К. Основные принципы построения защищенной операционной системы для мобильных устройств / Светлов М.К., Куцак С.В. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 16-20 квітня 2018 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2018. – C. 926-927. 
 19. Лобачов, О.Р. Захищеність радіозв’язку в системах NEXEDEGE / Лобачов О.Р., Косарецький Є.І., Куцак С.В. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 16-20 квітня 2018 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2018. – C. 927-929.  
 20. Кохан О.В. Рольове розмежування доступу: поняття, механізм та застосування в СУБД / Кохан О.В., Лоза В.С., Куцак С.В. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 16-20 квітня 2018 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2018. – C. 929-931.  
 21. Слива, О.М. Оцінка звукоізоляції виділених приміщень з застосуванням графо-аналітичних методів / Слива О.М., Єфіменко М.М., Воскобойник В.О. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 16-20 квітня 2018 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2018. – C. 931-933.  
 22. Безрук, Є.А. Удосконалення безпеки банківських операцій з застосуванням платіжних карт в мережі Internet / Безрук Є.А., Єфіменко М.М., Воскобойник В.О. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 16-20 квітня 2018 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2018. – C. 933-935.  
 23. Брусенський, В.Р. Удосконалення безпеки персональних даних при їх передачі інтерфейсом NFC / Брусенський В.Р., Воскобойник В.О. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 16-20 квітня 2018 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2018. – C. 935-936.  
 24. Михалко, В.В. Методы съема информации в оптоволоконных линиях связи / Михалко В.В., Щекотихин О.В. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 16-20 квітня 2018 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2018. – C. 937-938.  
 25. Морозовский, И.В. Френелевские потери на сочленениях оптоволокон из-за непараллельности их торцов / Морозовский И.В., Карпуков Л.М. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 16-20 квітня 2018 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2018. – C. 939-941.  
 26. Романенко, С.Н. Широкополосная антенна для приема беспроводной энергии / Романенко С.Н., Тверденко А.В. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 16-20 квітня 2018 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2018. – C. 941-943.  
 27. Пшеничний П.В. Порівняльний аналіз методів оцінки захищеності мовної інформації / Пшеничний П.В., Куцак С.В. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 16-20 квітня 2018 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2018. – C. 943-945.
 28. Неласа, Г.В. Про реалізацію різних схем цифрового підпису / Неласа Г.В., Козіна Г.Л. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 16-20 квітня 2018 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2018. – C. 945-946.  
 29. Неласа, Г.В. Особливості використання схем цифрового підпису / Неласа Г.В., Козіна Г.Л. // Кібербезпека в системі національної безпеки України: пріоритетні напрямки розвитку: науковий круглий стіл, 26 квітня 2018 р.: збірник матер. – Маріуполь, 2018. – С. 43-45.
 30. Пиза Д.М. Оценка потерь в компенсации помех при формировании классифицированной обучающей выборки частотным методом / Пиза Д.М., Романенко С.Н.,  Мороз Г.В., Семенов Д.С. // УкрМіКо’2018 / UkrMiCo’2018: Третя ІЕЕЕ Міжн. конф. з інф.-телекомунік. технологій та радіоелектроніки, 10-14 вересня 2018 р.: збірник матер. – Одеса, 2018. – С. 41-45.
 31. Корнійчук В.І. Методика вимірювання параметрів оптичних розгалужувачів / Корнійчук В.І., Щекотихін О.В. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: IX Міжн. наук.-практ. конф., 03-05 жовтня 2018 р. : тези доповідей.– Запоріжжя, 2018. – С.40-41.
 32. Куцак С.В. Наближений розрахунок поглинаючого фільтра гармонік / Куцак С.В. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: IX Міжн. наук.-практ. конф., 03-05 жовтня 2018 р. : тези доповідей.– Запоріжжя, 2018. – С.45-46.
 33. Воскобойник В.О. Особливості застосування системи запобігання витоків інформації / Воскобойник В.О. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: IX Міжн. наук.-практ. конф., 03-05 жовтня 2018 р. : тези доповідей.– Запоріжжя, 2018. – С.204-205.
 34. Карпуков Л.М. Анализ возбуждения мод на радиальных смещениях сочленяемых оптоволокон / Карпуков Л.М., Щекотихин О.В., Савченко Д.К. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: IX Міжн. наук.-практ. конф., 03-05 жовтня 2018 р. : тези доповідей.– Запоріжжя, 2018. – С.212-214.
 35. Карпуков Л.М. Способ шифрования методом маскировки линейного кода / Карпуков Л.М., Щекотихин О.В., Савченко Д.К., Литовка Т.В. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: IX Міжн. наук.-практ. конф., 03-05 жовтня 2018 р. : тези доповідей.– Запоріжжя, 2018. – С.215-216.
 36. Корольков Р.Ю. Емпіричне дослідження захищеності бездротових мереж стандарту 802.11 на вулицях м. Запоріжжя / Корольков Р.Ю. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: IX Міжн. наук.-практ. конф., 03-05 жовтня 2018 р. : тези доповідей.– Запоріжжя, 2018. – С.216-218.
 37. Куцак С.В. Оцінка захищеності систем NEXEDGE / Куцак С.В. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: IX Міжн. наук.-практ. конф., 03-05 жовтня 2018 р. : тези доповідей.– Запоріжжя, 2018. – С.219-220.
 38. Лізунов С.І. Контроль за об’єктами безконтактним методом / Лізунов С.І., Верещака М.П. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: IX Міжн. наук.-практ. конф., 03-05 жовтня 2018 р. : тези доповідей.– Запоріжжя, 2018. – С.221-222.
 39. Неласа Г.В. Використання протоколу колективного цифрового підпису в телемедицині при проведенні консіліуму лікарів / Неласа Г.В., Козіна Г.Л., Шовгенюк Р.В. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: IX Міжн. наук.-практ. конф., 03-05 жовтня 2018 р. : тези доповідей.– Запоріжжя, 2018. – С.222-224.
 40. Трухачов А.В. Модель кодування даних у формат Base58check для формування Bitcoin-адреси / Трухачов А.В., Козина Г.Л. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: IX Міжн. наук.-практ. конф., 03-05 жовтня 2018 р. : тези доповідей.– Запоріжжя, 2018. – С.225-226.
 41. Карпуков Л.М. Усовершенствованный способ шифрования линейного кода в ВОЛС методом маскировки / Карпуков Л.М., Щекотихин О.В., Литовка Т.В., Савченко Д.К. / Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологи: 6-я Международная конференція, Кишинев, 12-16 ноября 2018 г.: Материалы конференции / Evrica – Chisinau, 2018. – C. 345-348.
 42. Козина Г.Л. О клептографических атаках / Козина Г.Л., Лех В.А. / Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологи: 6-я Международная конференція, Кишинев, 12-16 ноября 2018 г.: Материалы конференции / Evrica – Chisinau, 2018. – C. 357-358.
 43. Куцак С.В. Захищеність даних в мережах  LTE / Куцак С.В., Хемішінець Є.В. // Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності Національної поліції України: всеукр. наук.-практ. семінар, 23 листопада 2018 р.: тези доп. – Дніпро, 2018. – C.115-116.
 44. Лізунов С.І. Практичне застосування локаторів нелінійностей / Лізунов С.І. // Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності Національної поліції України: всеукр. наук.-практ. семінар, 23 листопада 2018 р.: тези доп. – Дніпро, 2018. – C.125-127.
 45. Лізунов С.І. Аналіз рівня захисту інформації в БПЛА / Лізунов С.І., Муха О.С.  // Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності Національної поліції України: всеукр. наук.-практ. семінар, 23 листопада 2018 р.: тези доп. – Дніпро, 2018. – C.127-128.
 46. Нікуліщев Г.І. Аналіз та перспективи діяльності національної поліції України у кіберпросторі / Нікуліщев Г.І., Гайтота Є.В., Чуницька В.В.  // Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності Національної поліції України: всеукр. наук.-практ. семінар, 23 листопада 2018 р.: тези доп. – Дніпро, 2018. – C.130-132.
 47. Воскобойник В.О. Застосування графоаналітичних методів при оцінюванні звукоізоляції виділених приміщень / Воскобойник В.О., Слива О.М.  // Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності Національної поліції України: всеукр. наук.-практ. семінар, 23 листопада 2018 р.: тези доп. – Дніпро, 2018. – C.135-137.
 48. Столяренко Є.Ю. Розробка веб-сервісу для виконання операцій з елементами скінченних полів / Столяренко Є.Ю., Неласа Г.В. // Комп’ютерна інженерія і кібербезпека: досягнення та інновації: Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти й молодих учених, 27-29 листопада 2018 р.: матер. конф. – Кропивницький, 2018. – С.116.
 49. Безрук Є.А. Впровадження технології блокчейн в торговлю цінними паперами / Безрук Є.А., Брусеньский В.Р., Козіна Г.Л. // Комп’ютерна інженерія і кібербезпека: досягнення та інновації: Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти й молодих учених, 27-29 листопада 2018 р.: матер. конф. – Кропивницький, 2018. – С.223-224.
 50. Антонюк М.А. Дослідження арифметики точок еліптичної кривої на пристроях з обмеженим об’ємом пам’яті / Антонюк М.А., Неласа Г.В. // Комп’ютерна інженерія і кібербезпека: досягнення та інновації: Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти й молодих учених, 27-29 листопада 2018 р.: матер. конф. – Кропивницький, 2018. – С.261.
 51. Гайтота Є.В. Про врахування досвіду Німеччини в Стратегії кібербезпеки України / Гайтота Є.В., Чуницька В.В., Нікуліщев Г.І. // Комп’ютерна інженерія і кібербезпека: досягнення та інновації: Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти й молодих учених, 27-29 листопада 2018 р.: матер. конф. – Кропивницький, 2018. – С.288-290.
 52. Безрук Є.А. Використання технології uXTD та методу Timing-атак для деанонімізації користувачів Tor / Безрук Є.А., Брусеньский В.Р., Нікуліщев Г.І. // Комп’ютерна інженерія і кібербезпека: досягнення та інновації: Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти й молодих учених, 27-29 листопада 2018 р.: матер. конф. – Кропивницький, 2018. – С.309-311.
 53. Леонтьєв В.С. Аналіз методів спарювання точок еліптичних кривих / Леонтьєв В.С., Неласа Г.В. // Комп’ютерна інженерія і кібербезпека: досягнення та інновації: Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти й молодих учених, 27-29 листопада 2018 р.: матер. конф. – Кропивницький, 2018. – С.317.
 54. Трухачов А.В. Аналіз захищеності ідентифікації клієнта у системі Біткоін / Трухачов А.В., Козіна Г.Л. // Комп’ютерна інженерія і кібербезпека: досягнення та інновації: Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти й молодих учених, 27-29 листопада 2018 р.: матер. конф. – Кропивницький, 2018. – С.326.
 55. Безрук Є.А. Використання технології ubeacons для тергетингу та методи боротьби з нею / Безрук Є.А., Брусеньский В.Р., Неласа Г.В. // Комп’ютерна інженерія і кібербезпека: досягнення та інновації: Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти й молодих учених, 27-29 листопада 2018 р.: матер. конф. – Кропивницький, 2018. – С.374-376.
 56. Нікуліщев Г.І. Дослідження та аналіз сучасних методів та засобів захисту хмарних обчислень / Нікуліщев Г.І., Хвостенко А.І. // Комп’ютерна інженерія і кібербезпека: досягнення та інновації: Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти й молодих учених, 27-29 листопада 2018 р.: матер. конф. – Кропивницький, 2018. – С.437-438.
 57. Хемішінець Є.В. Аналіз механізмів захисту даних в бездротових мережах / Хемішінець Є.В., Куцак С.В. // Комп’ютерна інженерія і кібербезпека: досягнення та інновації: Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти й молодих учених, 27-29 листопада 2018 р.: матер. конф. – Кропивницький, 2018. – С.439-441.
 58. Воскобойник В. А. Забезпечення безпеки систем обробки інформації методом комплексної оцінки / Воскобойник В., Лагунов І. // Інформаційна безпека у сучасному суспільстві: ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція, 29-30 листопада 2018 р.: матер. конф. – Львів, 2018. – С.75-77.
 59. Чуницька В.В. Про європейський досвід правового регулювання забезпечення кібербезпеки / Чуницька В.В., Гайтота Є.В., Нікуліщев Г.І. // Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання: III Всеукр. наук.-практ. конф., 30 листопада 2018 р.: тези доп. – Одеса, 2018.  – C.65-66.
   

 

Сторінки