Ви є тут

Головна

Конференції

Умови участі у конференції:
Надіслати заявку про участь у конференції до 20 березня 2012 року.
1. Назва та адреса навчального закладу (кафедри)
2. П.І.Б. наукового керівника, посада \вчений ступінь \звання
3. П.І.Б. авторів
4. Назва доповіді
5. Назва секції
6. Контакти: повна поштова адреса
7. Телефон, факс
8. Е-Mail
9. Форма участі: буду особисто, візьму участь заочно, надам доповідь, візьму участь як слухач (потрібне підкреслити).
10. Напрямок

Шановні  колеги!
Запрошуємо  Вас взяти участь у роботі Всеукраїнській  науково - технічній конференції  студентів і молодих учених «Молода академія –2012»,   що відбудеться   в Національній   металургійній      академії    України
3-4 травня 2012 р.
  Основні  напрямки  і секції:
- металургія;
- обробка металів;
- інженерна механіка;
- енергетика;
- комп'ютерні науки і інформаційні техно-  логії;
- економіка;
- менеджмент;
- електромеханіка й електротехніка;
- хімічна технологія та інженерія;

Шановні колеги!
Миколаївський політехнічний інститут
запрошує вчених та фахівців галузей
економіки взяти участь у Всеукраїнській
науково
-практичній конференції «Досвід
роботи підприємств при фінансовій кризі
»,
яка відбудеться
28 березня 2012 року
у м. Миколаєві
.
Тематичні напрямки конференції
 
 
:
1.
Світова фінансова криза: наслідки та
фактори впливу на економіку підприємств
;
2.
Міжнародні фінансові організації та їх
вплив на економіку підприємств

Шановні науковці, аспіранти і студенти!
Запрошуємо Вас взяти участь у VІ Всеукраїнській науково–практичній конференції Інформаційні технології у професійній діяльності
Конференція відбудеться 28 березня 2012 року у Рівненському державному гуманітарному університеті (м. Рівне, вул. Остафова, 31)
 
Планується робота за такими напрямами:

Шановні колеги!
 
Запрошуємо Вас до участі в роботі Всеукраїнської студентської наукової конференції “Відновлення економічного зростання в Україні: погляд молоді” в Київському національному торговельно-економічному університеті.
Мета конференції – обговорення та узагальнення результатів наукових досліджень студентів з питань сучасних тенденцій і перспектив економічного та правового розвитку держави.
 На конференції передбачається проведення дискусій за напрямами:

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас прийняти участь в роботі
Міжнародної науково-практичної конференції
 
“Добробут націй в умовах глобальної нестабільності”
 
      Конференція відбудеться 27-28 квітня 2012 року в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова
      Адреса: м. Одеса, вул. Дворянська, 2, ауд. 68
 

Сторінки