Ви є тут

Головна

Конференції

Шановні колеги!
 
Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля запрошує студентів старших курсів, аспірантів та молодих вчених прийняти участь у І Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених „Фінансово-економічні проблеми сучасного світу: шляхи і перспективи їх вирішення на мікро-, макро- та мегарівнях”, яка відбудеться 24-25 лютого 2012 р.
На конференції планується обговорення наступних проблем:

Шановні колеги!
15 березня 2012 року на базі Кримського економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана» (м. Сімферополь) відбудеться науково-практична Інтернет-конференція викладачів та студентів «Інноваційна і інвестиційна політика в Україні: сучасний стан та можливості її активізації».
Організаційний комітет:
Іскандаров А.І. – декан факультету економіки та управління, к.е.н., доцент
Наливайченко С.П. – завідувач кафедрою економіки підприємства, д.е.н., професор

Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины, Севастопольский национальный технический университет (СевНТУ) с 23 по 27 апреля 2012 года проводят Международную научно–практическую конференцию молодых ученых и студентов
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ. ИНФОРМАТИКА – 2012»
На конференцию приглашаются студенты, аспиранты и ученые в возрасте до 35 лет. Возраст соавторов не ограничен.
 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

Шановні колеги!
22-23 березня 2012 року на базі Кримського економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана» (м. Сімферополь) відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція викладачів та студентів «Стратегічні вектори розвитку національної економіки в умовах протидії викликам глобалізації».
 
Організаційний комітет:
 

Наукові секції
1. Геомеханіка;  
2. Гірництво;
3. Геологія;        
4. Енергетика;
5. Екологія;
6. Машинобудування;
7. Автомобільне господарство;
8. Економіка та підприємництво;
9.  Інформаційні технології;
10.Менеджмент; 
11. Логістика;
12.Економічна кібернетика;
13.  Господарче право;

Наукові секції
1. Управління персоналом;  
2. Управління основними виробничими засобами;
3. Управління оборотними активами;        
4. Управління нематеріальними активами;
5. Управління фінансовими активами;
6. Управління витратами.
 
УВАГА!

Сторінки