Ви є тут

Головна

Конференції

Шановні колеги!
Факультет менеджменту Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля запрошує Вас на ІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію студентів, аспірантів та молодих вчених "Актуальні питання теорії та практики менеджменту", яка відбудеться 21-22 березня 2012 року у місті Луганськ.
МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ:
Обмін результатами наукових досліджень, обговорення актуальних питань теорії та практики менеджменту.

Шановні колеги !
 
Запрошуємо взяти участь у Всеукраїнській науковій конференції молодих учених у заочній формі, яка відбудеться 15 березня 2012 року  Уманському національному університеті садівництва.
 
 
До роботи конференції запрошуються викладачі, аспіранти, магістранти, студенти та всі бажаючі молоді науковці.
 
 
 
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ
РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
 
1. Агрономія
2. Лісівництво та садово-паркове
    господарство

Шановні студенти та молоді вчені!
 
17 лютого 2012р.  в Західнодонбаському інституті економіки і управління  розпочне роботу  Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми реалізації науково-творчого потенціалу молоді: пошуки, перспективи».
 
Для участі в конференції запрошуються студенти, молоді вчені, науковці вищих навчальних закладів, представники бізнес-сфери та влади.
 
На конференції передбачається робота за такими напрямками:
 

Ш а н о в н і    к о л е г и!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської
науково-практичної конференції
«Роль вищих навчальних закладів
у розвитку та популяризації
фондового ринку України»,
яка відбудеться
24 лютого 2012 року
 
 

Севастопольский национальный технический университет, кафедра Экономики и маркетинга 29 – 31 марта 2012 года проводит Всеукраинскую научно-практическую конференцию студентов, аспирантов и молодых ученых
Тематические направления:

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Оргкомітет Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених „Актуальні проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон, підприємство”, яка відбудеться у рамках ювілейних заходів до 20-річчя Бердянського університету менеджменту і бізнесу 1-2 березня 2012 року запрошує Вас до обговорення питань, пов’язаних з розробкою нових напрямів формування та використання економічного потенціалу на різних рівнях управління.
 
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Сторінки