Ви є тут

Головна

Конференції

Шановні студенти
вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації!
 
Запрошуємо Вас 15 березня 2012 року взяти участь
у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції
 
“СУЧАСНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОЧИМА СТУДЕНТІВ”
 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо вас взяти участь у роботі
V Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених "Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні аспекти)".
Конференція відбудеться
30 березня 2012 р.
   в Академії митної служби України
Планується робота за секціям:
Секція 1.
Проблеми модернізації митної справи в сучасних умовах. Гуманітарні аспекти митної справи.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас 28-29 березня 2012 року взяти участь
у Міжнародній  науково-практичній  конференції
 
СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ: ЯКІСНИЙ ВИМІР
 
Мета конференції – актуалізація та осмислення ідей стратегічного планування розвитку вищої освіти й університетської науки на міжнародному і національному рівнях.
 

Шановні молоді вчені та аспіранти!
Запрошуємо Вас 19 квітня 2012 року взяти участь
у Всеукраїнській науково-практичній  конференції молодих учених та аспірантів
 
ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ
У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ НАУКИ
 
Напрями роботи конференції:
1. Історія освіти.
2. Професійна освіта.
3. Соціальна педагогіка.

Шановні студенти, магістри, аспіранти, молоді науковці!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
яка відбудеться  1 березня 2012 року
на базі кафедри соціально-правового захисту населення
Інституту соціальної роботи та управління
Національного педагогічного  університету
 імені М.П. Драгоманова

Початок роботи конференції 23 березня  2012  року о 1000 год.
(ауд. 36, лнту, корпус Б, вул. Львівська, 75)
 
Заявки та тези доповідей приймаються до 1 березня 2012 року.
Робоча мова конференції – українська, польська, російська, німецька, англійська.
Наукові роботи будуть опубліковані в Збірнику тез конференції.

Всеукраїнська міжвузівська наукова студентська конференція
"ІННОВАЦІЇ У ФІНАНСОВІЙ СФЕРІ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ПЕСПЕКТИВИ УКРАЇНИ"
(23 березня 2012 року)
Оргкомітет запрошує студентів 4-го та 5-го курсів взяти участь у роботі Всеукраїнської міжвузівської наукової студентської конференції "Інновації у фінансовій сфері: світовий досвід та перспективи України", яка відбудеться 23 березня 2012 року в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ).

Сторінки