Ви є тут

Головна
№ п/п Назва статті Автор(співавтор) Друковане джерело
1. Гибридные методы обнаружения лиц на изображении студ. Д.И. Письменный, доц. К.Н. Касьян Міжнародна науково-практична конференція «Автоматизація, інтелектуалізація та інформаційно-управляючі системи» AIICS-2014: Тези доповідей.Том 2. − Кременчук: Кременчуцький національний університетімені Михайла Остроградського, 2014, с. 11.
2. Спосіб підвищення продуктивності android-додатків студ.  А.О. Слободенюк, студ. А.О. Польський, ас. Т.С. Дьячук Тиждень науки – 2014: збірник тез доп. щоріч. наук.-прак. конф. викладач., науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 14-18 квітня 2014 р.) в 5 т. Т.2 / відп. ред. Ю.М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – С.108. – ISBN 978-617-529-102-3
3. Багатопоточність у графічних додатках для ос android студ. Фільченко В.О, студ. Іщук В.В.,  ас. Т.С. Дьячук Тиждень науки – 2014: збірник тез доп. щоріч. наук.-прак. конф. викладач., науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 14-18 квітня 2014 р.) в 5 т. Т.2 / відп. ред. Ю.М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – С.109. – ISBN 978-617-529-102-3
4. Аналіз методів автоматизації побудови тестових завдань студ. Р.О. Котов, ас. Н.В. Щербак, ст.викл. О.В. Польська Тиждень науки – 2014: збірник тез доп. щоріч. наук.-прак. конф. викладач., науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 14-18 квітня 2014 р.) в 5 т. Т.2 / відп. ред. Ю.М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – С.112-113. – ISBN 978-617-529-102-3
5. Анализ сервисов для создания интерактивных заданий студ. В.В. Самофал, ас. Н.В. Щербак, ст.викл. О.В. Польська Тиждень науки – 2014: збірник тез доп. щоріч. наук.-прак. конф. викладач., науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 14-18 квітня 2014 р.) в 5 т. Т.2 / відп. ред. Ю.М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – С.113-115. – ISBN 978-617-529-102-3
6. Способ распространения мультимедийной информации посредством развертывания децентрализованной сети типа peer-to-peer студ.  А.О. Бедняк, доц. Г.Г. Киричек Тиждень науки – 2014: збірник тез доп. щоріч. наук.-прак. конф. викладач., науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 14-18 квітня 2014 р.) в 5 т. Т.2 / відп. ред. Ю.М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – С.104-106. – ISBN 978-617-529-102-3 
7. Мікроконтролерна система загального призначення студ. Котов Р.О., ст. викл.Рибін В.О. Тиждень науки – 2014: збірник тез доп. щоріч. наук.-прак. конф. викладач., науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 14-18 квітня 2014 р.) в 5 т. Т.2 / відп. ред. Ю.М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – С.96-98. – ISBN 978-617-529-102-3
8. Сетевая технология SDN - новое направление развития сетевых технологий студ. Бедняк А.О., ст.викл. Бедняк О.Г. Тиждень науки – 2014: збірник тез доп. щоріч. наук.-прак. конф. викладач., науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 14-18 квітня 2014 р.) в 5 т. Т.2 / відп. ред. Ю.М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – С.106-108. – ISBN 978-617-529-102-3
9. Оптимізація інтернет трафіку студ. Ситніков О.С., доц. Скрупський С.Ю. Тиждень науки – 2014: збірник тез доп. щоріч. наук.-прак. конф. викладач., науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 14-18 квітня 2014 р.) в 5 т. Т.2 / відп. ред. Ю.М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – С.116-117. – ISBN 978-617-529-102-3
10. Проект робот-художник студ. Ситніков О.С., студ .Павлюк В.С., студ. Котов Р.О., ст.пр. Сгадов С.О. Тиждень науки – 2014: збірник тез доп. щоріч. наук.-прак. конф. викладач., науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 14-18 квітня 2014 р.) в 5 т. Т.2 / відп. ред. Ю.М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – С.118-119. – ISBN 978-617-529-102-3
11. Оптимізація JIT-компиляції студ. Павлюк В.С., доц. Солдатов Б.Т. Тиждень науки – 2014: збірник тез доп. щоріч. наук.-прак. конф. викладач., науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 14-18 квітня 2014 р.) в 5 т. Т.2 / відп. ред. Ю.М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – С.119-120. – ISBN 978-617-529-102-3