Ви є тут

Головна

Галузь знань – 02 «Культура і мистецтво»

Спеціальність 022 «Дизайн»

Спеціалізації:

«Дизайн промислових виробів і об'єктів»

Промисловий дизайн, той самий вид творчої діяльності, як і звичайний дизайн, але предметами промислового дизайну найчастіше є вироби побутового призначення промислового виготовлення.

Отже, промисловий дизайн це мистецтво поєднання дизайну з технологіями, а й маркетинговий інструмент.

Промисловий дизайн підрозділяється на дизайн знарядь праці і, побутової техніки від, меблів, транспортний дизайн і навіть дизайн механізмів. (Автомобіль, пилосос)

«Дизайн інтер'єру»

Інтер'є?р (фр. intérieur — внутрішня частина, середина; від лат. interior — ближчий до середини) — архітектурно й художньо оздоблена внутрішня частина будинку, що забезпечує комфорт людині та визначає функціональне призначення приміщення. Також термін може вживатися щодо оздоблення салонів транспортних засобів: авто, літака, залізничного вагона і т. д.

«Дизайн графічний»

Графічний дизайн − це один із видів сучасного мистецтва, що полягає в створенні графічних об'єктів (в тому числі − веб-сайтів) через застосування різноманітних типів графіки. Це створення візуально-інформативної комунікації між графічним об'єктом та аудиторією.

Первинним завданням графічного дизайну є привертання уваги, візуальне відокремлення інформації, продукції або компанії із загального потоку.

Галузь знань – 19 «Архітектура та будівництво»

Спеціальність 191 «Архітектура та містобудування»