Ви є тут

Головна

На кафедрі сформувалися такі наукові напрямки з фундаментальних та прикладних досліджень:

  • Моделювання, аналіз та структуризація складних динамічних наносистем з елементами самоорганізації;
  • Моделювання структурних властивостей систем, аналіз і синтез топології складних систем;
  • Методи обчислень, обробки даних та комп’ютерне моделювання технічних, природничих, соціально-економічних процесів та систем.