Ви є тут

Головна

Кафедра "Системного аналізу та обчислювальної математики" має значний науковий потенціал і висококваліфіковані науково-педагогічні кадри. Результати науковивих досліджень публікуються у вітчизняних та міжнародних виданнях, доповідаються на конференціях, семінарах, симпозіумах.
Наукові дослідження викладачів та співробітників кафедри виконувались в рамках наступних НДР:
- держбюджетна тема ДБ 04317  «Моделювання процесів масопереносу при напиленні тонких плівок енергетичними частинками »,   науковий керівник д. ф.- м .н., проф. Г. В. Корніч.
- держбюджетна тема ДБ 04316  «Розробка методів обчислень, обробки даних і комп'ютерного моделювання об'єктів і процесів », науковий керівник доцент В.П. Пінчук.
- держбюджетна тема ДБ 05019  "Методи обчислень, обробки даних та комп’ютерне моделювання технічних, природничих, соціально-економічних процесів та систем", науковий керівник доцент О.І. Денисенко