Ви є тут

Головна
 • Oliinyk O. Multiagent Clustering Algorithm / O. Oliinyk, S. Subbotin, A. Oliinyk // GMDH-Methodology and Implementation in C / Ed. by Godfrey Onwubolu. – London : Imperial College Press, 2015. – P. 205–226
 • Олейник А. А. Метод синтеза баз численных ассоциативных правил / А. А. Олейник, Т. А. Зайко, С. А. Субботин // Радиоэлектроника и информатика. – 2013. – № 2 (61). – С. 61–66.
 • Віддалений та віртуальний інструментарій в інжинірингу: монографія / А. Пархоменко, Г. Табунщик, М. Поляков, О.Гладкова, Т. Брагіна, Т. Ларіонова. – Запоріжжя: Дике поле, 2015. – 250 с. ISBN 978-966-2752-74-8
 • Parkhomenko A. Development and Application of Remote Laboratory for Embedded Systems Design / A.Parkhomenko, O. Gladkova, E. Ivanov, A. Sokolyanskii, S. Kurson// JOE ? Volume 11, Issue 3, 2015.- 27-31 (http://dx.doi.org/10.3991/ijoe.v11i3.4519)
 • Parkhomenko A. Internet-based Technologies for Design of Embedded Systems / A.Parkhomenko, O. Gladkova, S. Kurson, A. Sokolyanskii, E. Ivanov // Journal of Control Science and Engineering 2 (2015) PP. 55-63 (doi:10.17265/2328-2231/2015.02.001)
 • Parkhomenko А. Complex requirements analysis for the high-level design of Embedded Systems / А. Parkhomenko, О. Gladkova // Вісник НУ «Львівська політехніка» - Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. – Львів: Львівська політехніка, №808(2015). – С.3-10
 • Oliinyk A. O. Synthesis of Neuro-Fuzzy Networks on the Basis of Association Rules / A. O. Oliinyk, T. A. Zayko, S. A. Subbotin // Cybernetics and Systems Analysis. – 2014. – Vol. 50, Issue 3. – P. 348–357.
 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 56326 України. Автоматизована система оптимізації конструкцій радіаторів для охолодження радіоелектронних апаратів [Текст] / Є.В. Огренич, О.М. Кагітіна, А.В. Пархоменко, Г.М. Шило; заявник Запорізькій національний технічний університет. – опубл. 05.09.2014. – 7 с.
 • Henke K.,: Using Interactive Hybrid Online Labs for Rapid Prototyping of Digital Systems/G. Tabushchyk, H-D Wuttke, St. Ostendorff, T. Vietzke // iJOE, Volume 10, Issue 5,
 • Брагина, Т.И. Риск-ориентированный метод тестирования интегрированных баз данных /Т.И. Брагина, Г.В. Табунщик // Электротехнические и компьютерные системы. – Одесса, 2014. – №13 (89). – С. 223-230.
 • Фандеева Е.А. Применение метода анализа иерархии для вібора рекламной сети в Интернете / Е.А. Фандеева, В.В. Харченко // «Радіоелектроніка, інформатика, управління»: зб. наук. праць. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – Вип. 1. – С. 89–95.
 • Фандєєва К.О. Система автоматизованого плануваня рекламної кампанії для підприємств малого та середнього бізнесу / Е.А. Фандєєва , В.І. Дубровін // Збірник наукових праць «Системи обробки інформації». – Харків: Харківський університет Повітряних Сил імені І. Кожедуба, 2014. – С. 177-180.
 • Табунщик Г.В. Інженерія якості програмного забезпечення: навч. посіб. / Табунщик Г. В., Кудерметов Р. К., Брагіна Т. І. ; Запоріз. нац. техн. ун-т. - Запоріжжя : Дике поле, 2013. – 173 с.
 • Шитикова Е.В. Информационная модель  процесса испытаний газотурбинных установок наземного применения [Текст] / Е.В. Шитикова, Г.В. Табунщик // Радіоелектроніка, інформатика, управління. – 2013. – № 1(28). – С. 101-108.
 • Пархоменко А. В. Автоматизоване проектування електронних засобів в середовищах Creo та ALTIUM DESIGNER: Навчальний посібник / А. В. Пархоменко, А. В. Притула, В. М. Крищук. – Запоріжжя : Дике поле, 2013. – 250 с. ISBN 978-966-2752-37-3
 • Гладкова О.Н. Информационные технологии в аутсорсинговом обучении персонала / О.Н. Гладкова, М.А. Орлов, А.В.Пархоменко // Radioelectronics and Informatics № 1(60). ? Харьков: ХНУРЭ, 2013. ? Р. 84-86
 • Спахі А.В. Досвід використання сучасних CAD/CAM/CAE/PDM-систем в промисловості та навчальному процесі / А.В. Спахі, А.В. Пархоменко, А.В. Пархоменко // Spesial number of International Scientific Journal «Acta Universitatis Pontica Euxinus» – Варна: Технический университет, 2013 .? С. 391-394.