Ви є тут

Головна

Студентські наукові роботи, представлені  до участі у «Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природних, технічних, гуманітарних наук»  за 2017/2018 н.р.

1) наукова робота Бабака М.А., «Конституційна скарга як правова форма захисту основоположних прав та інтересів людини: зарубіжний та вітчизняний досвід»  (Науковий керівник: д.ю.н., професор Бостан С.К.)

2) наукова робота Ісаєва О.М., «Парламентський контроль в Україні: конституційно-правові засади та проблеми реалізації» (Науковий керівник: д.ю.н., професор Максакова Р.М.)

3) наукова робота Зайцевої Я.О., «Право на свободу мирних зібрань в Україні: конституційно-правове регулювання та проблеми реалізації» (Науковий керівник: д.ю.н., професор Максакова Р.М.)

4) наукова робота Чупик В.В. «Конституційне право громадян України брати участь в управлінні державними справами» (Науковий керівник: к.ю.н., доцент Баєва Л.В.)

5) наукова робота Власюк І.П. «Формування правової культури студентської молоді в умовах сучасного українського суспільства» (Науковий керівник: к.ю.н., доцент Саміло Г.О.)

6) наукова робота Бодзяк А.С. «Становлення правової свідомості в Україні в умовах трансформаційних процесів» (Науковий керівник: к.ю.н., доцент Саміло Г.О.)

7) наукова робота Тімкової Є.В. «Репресивно-каральна система в СРСР часів диктатури І.Сталіна» (Науковий керівник: к.і.н., доцент Денисенко В.В.)

8) наукова робота Тимошенко Н.В. «Правові засади подолання економічної кризи (на прикладі нового курсу Ф.Рузвельта)» (Науковий керівник: к.і.н., доцент Денисенко В.В.)

9) наукова робота Бочарової А.О. «Закріплення правового статусу людини і громадянина у законодавстві України часів буржуазної революції (1917-1920рр.)» (Науковий керівник: к.і.н., доцент Денисенко В.В.)

 

Студентські наукові роботи, представлені  до участі у «Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природних, технічних і гуманітарних наук»  за 2016/2017 н.р.

1) наукова робота Щербіни М.Г., «Юридичні фікції»  (Науковий керівник: к.ю.н., доцент Саміло Г.О.)

2) наукова робота  Тищенко Д.В., «Офіційне тлумачення норм права» (Науковий керівник: к.ю.н., доцент Саміло Г.О.)

3) наукова робота Анісімової М.О.,  «Магдебурзьке право в Україні»  (Науковий керівник: к.і.н., доцент Денисенко В.В.).

4) наукова робота Тімкової Є.В., «Ідеї держави і права у філософських концепціях французького просвітництва XVIII ст.» (Науковий керівник: к.і.н., доцент Денисенко В.В.).

Підготовлено наукову роботу на Всеукраїнський конкурс на кращу студентську роботу з конституційно-правової тематики, пов’язану із захистом прав і свобод людини і громадянина, який проводився Конституційним Судом України спільно з Міністерством освіти і науки України, фаховим виданням „Вісник Конституційного Суду України“ з 5 по 9 грудня 2016 року в рамках Всеукраїнського тижня права.

В конкурсі взяв участь студент 3 курсу Бабак М.А. з роботою на тему  “Індивідуалістичні форми захисту прав та свобод людини Конституційним Судом України” (Науковий керівник: д.ю.н., проф. Максакова Р.М.)

Студентські наукові роботи, представлені  до участі у вузівському конкурсі на кращу наукову студентську роботу за 2015/2016 н.р.

1) наукова робота Бахір М.В. «Конституційна реформа в Україні та роль громадськості у процесі її здійснення» (Науковий керівник: д.ю.н., доцент Максакова Р.М.)

2) наукова робота Щербіни М.Г. «Поняття та співвідношення права і моралі в різних правових системах» (Науковий керівник: к.ю.н., доцент Саміло Г.О.).

3) наукова робота Балибердіної В.Ф. «Влада у сучасному суспільстві та її реалізіція» (Науковий керівник: к.ю.н., доцент Саміло Г.О.).

4) наукова робота Бабака М.А. «Становлення та розвиток інституту омбудсмана» (Науковий керівник: к.і.н., доцент Денисенко В.В.).

5) наукова робота Короткової К.Д. «Інститут імпічменту: історія становлення та зарубіжний досвід» (Науковий керівник: к.і.н., доцент Денисенко В.В.).

6) наукова робота Стрішко І.О. «Вчинення насильства у сім’ї, невиконання захисного припису або непроходження корпекційної програми» (Науковий керівник: к.ю.н., доцент Купін А.П.).

Студентські наукові роботи, представлені  до участі у «Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природних, технічних і гуманітарних наук»  за 2015/2016 н.р.

1) наукова робота Бахір М.В. «Конституційна реформа в Україні та роль громадськості у процесі її здійснення» (Науковий керівник: д.ю.н., доцент Максакова Р.М.) (за результатами конкурсу робота була нагороджена дипломом ІІІ ступеня)

Студенти представили науковий проект до участі у Міжнародному студентському саміті на тему «Цивілізаційний вибір України: політико-правова парадигма і проблеми сутнісних перетворень»за 2015/2016 н.р.

21-22 квітня 2016 року команда студентів-магістрів спеціальності «Правознавство» ЗНТУ взяла участь у Міжнародному студентському саміті на тему «Цивілізаційний вибір України: політико-правова парадигма і проблеми сутнісних перетворень».

Захід відбувся у стінах Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. У саміті взяли участь 12 команд-учасниць із різних регіонів України (Дніпропетровська, Києва, Луцька, Одеси, Харькова, Чернівців), Сполучених Штатів Америки, Польщі та інших держав.

Команду від Запорізького національного технічного університету представляли студентки магістратури Інституту управління та права ЗНТУ Бахір Маргарита, Орлова Анастасія та Павлова Юлія, які презентували науковий проект на тему «Окремі категорії прав людини і громадянина в Україні в сучасних євроінтеграційних умовах: сучасний стан нормативно-правового регулювання та проблеми реалізації» підготовлений ними під керівництвом доктора юридичних наук, професора, завідувача кафедри конституційного, адміністративного та трудового права Максакової Руслани Миколаївни. В представленому на Саміті науковому проекті було зроблено висновки та внесено пропозиції щодо забезпечення і захисту прав жінок і дітей, прав вразливих груп (іммігрантів, ромів, кримських татар, представників ЛГБТ-спільнот, наркозалежних та хворих на ВІД/CНІД), а також права на охорону здоров’я. За рішенням колегії суддів робота команди від ЗНТУ була відзначена дипломом у номінації: «За актуальність проекту». Детальніше

Студентські наукові роботи, представлені  до участі у вузівському конкурсі на кращу наукову студентську роботу за 2016/2017 н.р.

1) Тема “Юридичні фікції”, автор – студентка групи ГП-125 юридичного факультету Щербіна М.Г., науковий керівник – доцент, к.ю.н., доцент Саміло Г.О.

2) Тема “Офіційне тлумачення норм права”, автор – студентка групи ГП-125 юридичнаий факультету Тищенко Д.В., науковий керівник – доцент, к.ю.н., доцент Саміло Г.О.

3) Тема “Ідеї держави і права у філософських концепціях французького просвітництва XVIIIст.", автор – студентка групи ГП-116 юридичний факультету Тімкова Є.В., науковий керівник – доцент, к.і.н., доцент Денисенко В.В.

4) Тема “Магдебурзьке право в Україні”, автор – студентка групи ГП-116 юридичний факультету Анісімова М.О., науковий керівник – доцент, к.і.н., доцент Денисенко В.В.