Ви є тут

Головна

Наукові школи

Радіотехніка та інформаційні технології

В рамках  наукової школи сформовано кілька творчих груп, які виконують дослідження за визначеними напрямками. Основними напрямками досліджень є:

  • проектування тепловідводних елементів і забезпечення теплових режимів радіоелектронних апаратів (керівник к.т.н., доцент Г.М.Шило);
  • допускове проектування радіоелектронних пристроїв з урахуванням старіння елементів, дії зовнішніх впливів і законів розподілу параметрів (керівник к.т.н., доцент Г.М.Шило);
  • проектування елементів і пристроїв надвисоких частот (керівник к.т.н., доцент О.Ю.Фарафонов);
  • проектування систем автоматизації виробництва та мікропроцесорної техніки  (керівник к.т.н. О.Ю.Малий).

Науково-дослідні роботи

Держбюджетні:

ДБ 04213 ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНІ МЕТОДИ ПРОЕКТУВАННЯ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ АПАРАТІВ

Керівник: провідний наук. співроб., канд. техн. наук, професор Крищук В.М.

Роки виконання: 2013-2014

Результати:

Розроблено теплові моделі блоків з природним охолодженням, що враховують конфігурацію перфораційних отворів та тепловідвід теплопровідністю через елементи кріплення друкованих плат функціональних вузлів.
Розроблено теплову модель оребренного каналу з примусовим повітряним охолодженням, яка враховує геометричні та технологічні обмеження на параметри оребрення.
Розроблено методики побудови моделей для дослідження масогабаритних і теплових характеристик в блоках з природним та примусовим повітряним охолодженням, які можуть використовуватись при компоновці блоків на стадії ескізного проектування радіоелектронних апаратів.
Розроблено методи проектування систем охолодження з мінімальними масогабаритними показниками, що містять метод оптимізації масогабаритних показників блоків РЕА з природним охолодженням та метод оптимізації теплових характеристик блоків з примусовим повітряним охолодженням.

 

 

Кафедральні:

№ 04215

Назва: Розробка математичного та програмного забезпечення проектування радіоелектронних апаратів

Керівник: К.т.н доцент Шило Г.М.

Роки виконання:2015-2018

Результати:

Розроблено метод оптимізації масогабаритних параметрів герметичних блоків, який використовує математичні моделі залежностей об’єму блока та теплових характеристик від зміни кількості друкованих плат, діаметра стояків та відстані між платами та містить процедури чисельного моделювання теплових режимів, що надає можливість підвищити точність теплового проектування радіоелектронних апаратів та враховувати конструктивні та технологічні обмеження.
Запропоновано методику проектування мікросмужкових фільтрів НВЧ на основі фракталів.

№ 04212
Назва: Розробка методів проектування радіоелектроних апаратів з використанням інформаційних технологій

Керівник: К.т.н професор Крищук В.М.
Роки виконання:2012-2015

Результати:

Досліджено моделі конструкцій мікросмужкових фільтрів та запропоновано методики розрахунку та оптимізації їх параметрів, синтезу топології.
Розроблено методи формування метематичних моделей областей розсіяння у вигляді брусоеліпсоїдної структури з вершинними еліпсоїдними гіперповерхнями, якщо розподіл значень параметрів елементів задано статистичними рядами та з урахуванням кореляційних зв’язків між параметрами. З використанням моделей допускових областей розроблено методи статистично-орієнтованого допускового проектування.
Розроблено геометричні та теплові моделі герметичних блоків етажерної конструкції, блоків з природним повітряним охолодженням та оребреного каналу при примусовому повітряному охолодженні. Розроблено методи мінімізації маси та об’єму конструкцій та теплового опору оребреного каналу.