Ви є тут

Головна

При кафедрі діє аспірантура – напрям підготовки 01.04.07 «Комп`ютерне моделювання фізичних систем», спеціальність «Фізика твердого тіла». Під керівництвом доктора фіз.-матем. наук, професора Корніча Григорія Володимировича випускники кафедри та молоді викладачі мають сприятливі умови для підвищення своєї кваліфікації, плідної роботи та здобуття наукових ступенів.