Ви є тут

Головна

Викладачі кафедри активно займаються науковою роботою. З 2015 року розробляється науково-дослідна тема: «Концептуалізація еволюції поняття «зв’язки з громадськістю (PR)»». Мета роботи: аналіз традиційних підходів в дослідженні поняття «зв’язки з громадськістю (PR)».Досліджено соціально-психологічні особливості зв'язків з громадськістю в управлінні суспільними процесами. Розглянуто механізм формування громадської думки та особливості функціонування масової свідомості.

Робота над цією науковою темою й іншими науковими проблемами формують основні напрямки сучасної науково-дослідної роботи на кафедрі. Викладачі кафедри публікують свої статті і тези з наукових, навчальних та інших проблем у наукових фахових виданнях. Викладачі кафедри беруть активну участь у наукових конференціях, симпозіумах, наукових колоквіумах.

Базуючись на результатах наукових досліджень розробляються конспектів лекцій з дисциплін кафедра, також використовується отримана інформація в процесі викладання навчальних курсів. Викладачі кафедри соціальної роботи творчо опановують передовий зарубіжний та вітчизняний досвід.