Ви є тут

Головна

При кафедрі «Фізичної реабілітації і рекреації» створена і функціонує навчальна лабораторія «Оздоровчих технологій».

Метою діяльності лабораторії є розробка і впровадження оздоровчих технологій в діяльність освітніх установ, вивчення ринку оздоровчих та реабілітаційних послуг, створення науково-методичної бази для маркетингового аналізу ринку оздоровчих послуг. Наукова робота лабораторії також ставить за мету впровадження результатів наукових досліджень в навчальний процес ЗНТУ.

Основні цілі і завдання діяльності навчальної лабораторії «Оздоровчих технологій»:

 1. Створення умов для виконання навчально-лабораторних робіт семестрових, річних атестацій згідно навчальних планів і програм предметів, що обслуговуються даною лабораторією.
 2. Інтеграція науково-педагогічного, лабораторно-обслуговуючого персоналу інституту для високоякісної підготовки фахівців в сфері фізичного виховання і спорту, охорони здоров'я, валеологічної освіти учнівської молоді, створення умов для викладацької, наукової та адміністративної роботи у вищих навчальних закладах, науково-дослідних і лікувально-профілактичних установах.
 3. Розробка і проведення тренінгів по відпрацюванню навиків і вмінь для самостійного виконання професійних завдань, навчальних семінарів для персоналу.
 4. Проведення інноваційної діяльності по розробці оздоровчих технологій, нових методів організації праці і реальних проектів.
 5. Залучення студентів до дослідницької і експериментальної роботи в напрямках вдосконалення та впровадження високоефективних оздоровчих технологій.
 6. Розвиток предметної творчості студентів. Організація виготовлення наочних посібників (стендів, плакатів, альбомів і т.ін.), макетів, муляжів.
 7. Підготовка методичних матеріалів по використанню мультимедійної техніки, Інтернету в оздоровчих технологіях.
 8. Оснащення навчально-матеріальної бази сучасним лабораторним обладнанням.
 9. Забезпечення безпечних умов праці і проведення виробничих інструктажів по профілактиці травматизму для студентів згідно майбутнього профілю їх професійної діяльності.
 10. Підготовка пропозицій щодо покращення якості практичної підготовки студентів і подання їх на розгляд профільним кафедрам і інституту.
 11. Набуття вмінь і навичок в сфері оздоровчих технологій, які виконуються в фізкультурно-оздоровчих закладах різного профілю, створення реабілітаційних програм у відповідності з формою захворювання та віковими і статевими особливостями.
 12. Інтеграція наукового, педагогічного і виробничого потенціалів колективу інституту для високоякісної підготовки фахівців в сфері реабілітаційно-рекреаціних послуг здатних здійснювати виробничу і підприємницьку діяльність в ринкових умовах господарювання на підприємствах, організаціях, фірмах різних за потужністю, структурною побудовою та формами власності, вирішуючи основні завдання їх функціонування:
 • формування ринку реабілітаційних послуг;
 • розробка методології і оцінка ефективності занять оздоровчою фізичною культурою;
 • розвиток та удосконалення інфраструктури реабілітаційних центрів;
 • надання основних та додаткових лікувально-профілактичних послуг тощо.
 • Залучення студентів до дослідницької і експериментальної робіт в напрямках вдосконалення та впровадження прогресивних виробничих та інформаційних технологій, сучасних реабілітаційних послуг, маркетингової діяльності, менеджменту та інше, згідно статутних вимог інституту.
 • Забезпечення найповнішого використання можливостей функціонування молодіжного і волонтерского руху для фахової співпраці (в тому числі обміну студентськими групами та викладачами) із спорідненими факультетами і вищими навчальними закладами України та закордонними, через залучення студентів і викладачів інституту до роботи по обміну інформацією, проведення спільного практичного навчання, тренінгів, курсової та дипломної підготовки, пізнавальних та розважальних заходів.