Ви є тут

Головна

Навчально-методична діяльність

Філософія
Навчально-методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Філософія» для бакалаврів заочної форми навчання всіх спеціальностей [Текст]: Навчально-методичне видання / Бондаренко О.В., Бондаревич І.М., Ємельяненко Є.О., Головко Л.В., Повзло О.М., Тарадайко С.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 58 с.
Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять з дисципліни «Філософія» для студентів денної форми навчання всіх спеціальностей [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладачі: Арсентьєва.Г.О., Бондаревич І.М., Головко Л.В., Дєвочкіна Н.М., Ємельяненко Є.О., Коваль В.М. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 58 с.
Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів дисципліни "Філософія", що виносяться на СРС (для спец. ФРЕТ- всіх форм навчання. Змістовний модуль 1. ) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладач: Ємельяненко Є.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. - 42 с.
Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів дисципліни "Філософія", що виносяться на СРС (для спец. ФРЕТ- всіх форм навчання. Змістовний модуль 2. ) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладач: Ємельяненко Є.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 90 с.
Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів дисципліни "Філософія", що виносяться на СРС (для спец. Г-факультету) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладач: Тарадайко С.М – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 36 с.
Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів дисципліни "Філософія", що виносяться на СРС (для спец. М факультету) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладач: Повзло О.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 30 с.
Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів дисципліни "Філософія", що виносяться на СРС (для спец. ІФ-факультету всіх форм навчання ) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладач доц. Дєвочкіна Н.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 10 с.
Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів дисципліни "Філософія", що виносяться на СРС (для спец. ІОТ-факультету всіх форм навчання ) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладач: доц.Головко Л.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 50 с.
Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів дисципліни "Філософія", що виносяться на СРС (для спец. Т та ЕУ факультету всіх форм навчання) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладач: Володін П.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 54 с.
Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів дисципліни "Філософія", що виносяться на СРС (для спец. Е-факультету всіх форм навчання ) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладач: Бондаревич І.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 42 с.
Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів дисципліни "Філософія", що виносяться на СРС (для спец. М-факультету) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладач: Арсентьєва Г. О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 14 с.
Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів дисципліни "Філософія", що виносяться на СРС (для спец. КНТ денної форми навчання ) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладачі: Бондаренко О.В., Охмуш-Ковалевська О.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 38 с.
Методичні рекомендації для семінарських занять з курсу «Філософія» для усіх форм навчання (творчі завдання та вправи) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладачі: Бондаревич І.М., Ємельяненко Є.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 62 с.
Методичні рекомендації з курсу "Філософія" (для студентів заочної форми навчання усіх спец. ЗНТУ) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладачі: Бондаренко О.В., Бондаревич І.М., Головко Л.В., Повзло О.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 100 с.
Методичні матеріали з курсу "Філософія" для студентів заочної форми навчання (спец. Уз-1;4;6) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладач: Повзло О.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 26 с.

Психологія
Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістових модулів дисципліни «Психологія», що виносяться на самостійну роботу студента всіх форм навчання. [Текст] : Навчально-методичне видання / Укладач: Арсентьєва Г.О. Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 42 с.
Методичні рекомендації з курсів "Психологія", "Психологія і педагогіка" та "Основи психології і педагогіки" для студентів заочної форми навчання (усіх спец. ЗНТУ) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладачі: Арсентьєва Г.О., Бондаревич І.М., Дєвочкіна Н.М., Кореневська В.М., Шалімова Є.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 82 с.
Навчально-методичні рекомендації  курсу "Психологія та педагогіка" (для студентів усіх форм навчання. Частина 1) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладач: Лук’янова О.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 82 с.
Навчально-методичні рекомендації з курсу «Психологія та педагогіка» для усіх форм навчання. Частина2) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладач: Лук’янова О.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 86 с.

Логіка
Методичні матеріали до виконання контрольних робіт студентів заочної форми навчання з курсу "Логіка" (усіх спец.) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладач: Повзло О.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 22 с.
Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів з дисципліни“Логіка”, що виносяться на самостійну роботу студента [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладач: Повзло О.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 40 с.
Методичні матеріали до виконання контрольних робіт студентів заочної форми навчання з курсу "Логіка" (усіх спец. ЕГІ) [Текст]: Навчально-методичне видання  / Укладач: Повзло О.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 22 с.

Етика  та  естетика
Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Етика та естетика» ( для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності «Дизайн») [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладачі: Ємельяненко Є.О., Охмуш-Ковалевська О.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 22 с.

Спеціальні  розділи  філософії  та  психології
Методичні рекомендації з курсу «Спеціальні розділи філософії та психології» (для студентів-магістрів технічних спеціальностей заочної форми навчання) [Текст]: Навчально-методичне видання  / Укл.: Бондаренко О.В., Ємельяненко Є.О.– Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 38 с.
Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів з курсу «Спеціальні розділи філософії та психології» (змістовні модулі 1 та 2), що виносяться на самостійну роботу студента (для студентів-магістрів технічних спеціальностей денної та заочної форм навчання) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладачі: Бондаренко О.В., Ємельяненко Є.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 66 с.
Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів з курсу «Спеціальні розділи філософії та психології» (змістовні модулі 3 та 4), що виносяться на самостійну роботу студента (для студентів-магістрів технічних спеціальностей  денної та заочної форм навчання) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладачі: Бондаренко О.В., Ємельяненко Є.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 90 с.

Соціальна  відповідальність
Методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів з курсу «Соціальна відповідальність», що виносяться на самостійну роботу студента (для студентів-магістрів спеціальностей ФЕУ всіх форм навчання) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладач: Бондаренко О.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 42 с.
Тексти (конспект) лекцій /електронний/ з дисципліни «Соціальна відповідальність» (для студентів-магістрів спеціальності 8.03050801 - Фінанси і кредит) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладач: Бондаренко О.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 78 с.
Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з курсу «Соціальна відповідальність» (для студентів-магістрів спеціальностей ФЕУ всіх форм навчання) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Ємельяненко Є.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 22 с.

Педагогічна  майстерність
Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів дисципліни «Педагогічна майстерність», що виносяться на самостійну роботу магістрів спеціальностей ФЕУ всіх форм навчання. [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладач: Бондаревич І.М. Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 42 с
Тексти (конспект) лекцій з дисципліни «Педагогічна майстерність» для магістрів спеціальностей ФЕУ всіх форм навчання [Текст]: Навчально-методичне видання /Укладач: Бондаревич І. М.– Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 78 с.
 

За період 2011-1017 рр. викладачами кафедри «Міжнародні економічні відносини» видано 5 начальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в українських вищих навчальних закладах (гриф МОН):
 
1. Сарнацький О. П. Міжнародні відносини та світова політика (пер. пол. ХVII ст. – 1918 р.) [Текст]: навч. посіб. / О. П. Сарнацький. – Запоріжжя: «Інтер-М», 2015. – 397 с.
2. Гамов М. С. Ринок цінних паперів та механізми функціонування світових фондових бірж [Текст]: навч. посіб. / М. С. Гамов, А. І. Мелещенко. – Запоріжжя, ЗНТУ. – 2014. – 144 с.
3. Термінологічний українсько-російсько-англійський словник-довідник фінансиста-міжнародника [Текст]: навч. посіб. / М. С. Гамов, А. О. Єгоров, Т.С. Павлюк та ін. – Запоріжжя, ТОВ НВК «Інтер-М», 2012. – 257 с.
4. Гамов М. С. Регіональна конкурентоспроможність економіки України [Текст]: навч. посіб / М. С. Гамов, О. І. Шнирков. – Запоріжжя, ЗНТУ, 2011. – 292 с. 
5. Термінологічний українсько-російсько-англійський словник-довідник економіста-міжнародника [Текст]: навч. посіб./ М. С. Гамов, А. О. Єгоров, Т. С. Павлюк та ін. – Запоріжжя, ТОВ НВК «Інтер-М», 2011. – 361 с.
 
Викладачі кафедри також приймали участь у написанні окремих глав у підручниках та навчальних посібниках, створених у співробітництві зі вченими та викладачами інших університетів, зокрема:
 
1. Корольков В. В. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво [Текст] / В. В. Корольков, П. В. Гудзь // Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. / Н. М. Антофій, О. В. Булюк, С. В. Фомішин; за ред. Фомішина С. В. – Херсон : Олді-плюс, 2013– С. 256-281.
2. Єгоров А. О. Сучасні тенденції розвитку світового господарства [Текст] / А.О. Єгоров А. О., В.В. Петлюченко, В.М. Данілін // Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. / Н. М. Антофій, О. В. Булюк, С. В. Фомішин та ін.; за ред. Фомішина С. В. – Херсон : Олді-плюс, 2013 – С. 29-78.
3. Гамов М. С. Основні регіони міжнародної економіки [Текст] / М. С. Гамов, А. О. Єгоров, М. В. Гудзь // Міжнародна економіка: навч. посіб. / С. В. Фомішин, А. В. Рибчук, А. П. Румянцев, П. В. Гудзь та ін.; За ред. С. В. Фомішина – Львів: Новий Світ-2000, 2011.- С. 54-81
 

2015 р.

 

Методичні рекомендації до виконання  контрольних робіт з дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» для здобувачів вищої освіти за освітньо – кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» зі спеціальності 7.030509 01 «Облік і аудит» заочної форми навчання /Укл.: Помулєва В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2015. - 30 с.

 

Методичні рекомендації до виконання  контрольних робіт з дисципліни «Облік автотранспорту та автоперевезень» для здобувачів вищої освіти за освітньо – кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» зі спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» заочної форми навчання /Укл.: Помулєва В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2015. - 42 с.

 

 

2014 р.

 

Конспект лекцій з дисципліни "Облік автотранспорту та автоперевезень" для студентів напряму підготовки 7.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2014. – 94 с.

 

Конспект лекцій з дисципліни "Податкова система" для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2014. - 94с.

 

Методичні рекомендації щодо організації  самостійної роботи та виконання індивідуального завдання з дисципліни “Облік автотранспорту та автоперевезень” для студентів напряму підготовки 7.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2014. - 50 с.

 

Конспект лекцій з дисципліни “Управлінський облік” для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» всіх форм навчання /Укладач: С.П. Ремига, старший викладач кафедри «Облік і аудит». - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 74 с.

 

Методичні рекомендації щодо проходження загальноекономічної практики для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» всіх форм навчання / Укл. Л.М. Очеретько, к.е.н., доцент,  С.В. Візіренко, к.е.н., доцент – Запоріжжя: ЗНТУ, - 2014, - 38 с.

 

Методичні рекомендації щодо проходження ознайомчої практики для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» для всіх форм навчання / Укл. С.В. Візіренко, – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. –  22 с.

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік» для студентів спеціальності  6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання Частина 1 / Укл. Л.М. Очеретько, к.е.н., доцент,  С.В. Візіренко, к.е.н., доцент – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014, 74 с.

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік» для студентів спеціальності  6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання Частина 2 / Укл. Л.М. Очеретько, к.е.н., доцент,  С.В. Візіренко, к.е.н., доцент – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014, 62 с.

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності  6.030509  «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання / Укл. Л.М. Очеретько, С.В. Візіренко  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014 – 90 с.

 

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Облік у банках» для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит»  денної форми навчання. Укл. О.П.Зоря – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014,  54  с.

 

Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з курсу "Облік у банках" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.030509 - "Облік і аудит" / Укл. О.П.Зоря – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014, – 26 с.

 

Конспект лекцій з дисципліни „Аналіз діяльності банківських установ” для студентів заочної форм навчання зі спеціальності 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит» / Укл. О.П. Зоря – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. -  90 с.

 

Конспект лекцій з дисципліни „Облік у банках” для студентів спеціальності  6.03050901 «Облік і аудит»  напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» всіх форм навчання / Укл. О.П. Зоря – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. -  94  с.

 

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Облік у банках» для студентів спеціальності  6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання. Укл. к.с.н., доцент О.П.Зоря – Запоріжжя: ЗНТУ, - 2014,  - 70 с.

 

Конспект лекцій з дисципліни "Облік зовнішньоекономічної діяльності" для студентів напряму підготовки 7.03050901 та 8.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання, частина І /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2014. - 94 с.

 

Конспект лекцій з дисципліни "Облік зовнішньоекономічної діяльності" для студентів напряму підготовки 7.03050901 та 8.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання, частина ІІ  /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2014. - 90 с.

 

 

2013 р.

 

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи № 2 з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності  6.030509 «Облік і аудит» заочної форми навчання / Укл. Л.М. Очеретько, С.В. Візіренко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 14 с.

 

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи  з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності 6.030507   «Маркетинг» заочної форми навчання / Укл. Л.М. Очеретько, С.В. Візіренко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013 – 26 с.

 

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи  з дисципліни «Облік і аудит» для студентів спеціальності 6.030601   «Менеджмент» заочної форми навчання / Укл. Л.М. Очеретько, С.В. Візіренко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013 – 26 с.

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Аудит» для студентів спеціальності  6.030509  «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання / Укл. С.В. Візіренко, – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013 – 46 с.

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація обліку» для студентів спеціальності  7.03050901  «Облік і аудит», 8.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання / Укл. С.В. Візіренко, – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013 –  46 с.

 

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності  6.030507 «Маркетинг» денної та заочної форми навчання. Частина 1 Укл. Л.М. Очеретько, С.В. Візіренко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. - 62 с.

 

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності  6.030507 «Маркетинг» денної та заочної форми навчання. Частина 2 Укл. Л.М. Очеретько, С.В. Візіренко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. - 38 с.

 

Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності  6.030507 «Маркетинг» денної та заочної форми навчання. Частина 1 Укл. Л.М. Очеретько, С.В. Візіренко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. - 62 с.

 

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з дисципліни „Бухгалтерський облік” для студентів спеціальності  6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання. Частина 1 / Укл. Л.М. Очеретько, С.В. Візіренко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. - 62 с.

 

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності  6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання. Частина 2 / Укл. Л.М. Очеретько, С.В. Візіренко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. - 74 с.

 

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності  6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання. Частина 3 / Укл. Л.М. Очеретько, С.В. Візіренко – Запоріжжя: ЗНТУ, - 2013. - 58 с.

 

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи № 1 з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності  6.030509 „Облік і аудит” заочної форми навчання / Укл. Л.М. Очеретько, С.В. Візіренко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 14 с.

 

Методичні рекомендації до проведення практичних, семінарських занять з дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності” для студентів напряму підготовки 7.03050901 та 8.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2013. - 62 с.

 

Методичні рекомендації щодо організації  самостійної роботи з дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності” для студентів напряму підготовки 7.03050901 та 8.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2013. - 94 с.

 

Методичні вказівки до виконання індивідуального навчально-дослідного завдання з дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» для студентів напряму підготовки 7.03050901 та 8.03050901 «Облік і аудит» денної форми навчання /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2013. - 26 с.

 

Методичні вказівки до виконання індивідуального навчально-дослідного завдання з дисципліни «Податкова система ІІ» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030508 «Фінанси і кредит» всіх форм навчання /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, -2013. - 26 с.

 

Конспект лекцій з дисципліни "Податкова система ІІ" для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030508 «Фінанси і кредит» денної та заочної форми навчання /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2013. - 90 с.

 

Методичні рекомендації щодо організації  самостійної роботи з дисципліни "Податкова система ІІ" для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030508 «Фінанси і кредит» денної та заочної форми навчання /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2013. - 78 с.

 

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності  6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання. Частина 1 Укл. Л.М. Очеретько, С.В. Візіренко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. - 70 с.

 

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності  6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання. Частина 2 Укл. Л.М. Очеретько, С.В. Візіренко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013, 38 с.

 

Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності  6.030507 «Маркетинг» денної та заочної форми навчання. Частина 2 Укл. Л.М. Очеретько, С.В. Візіренко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. - 54 с.

 

Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності  6.030507 «Маркетинг» денної та заочної форми навчання. Частина 3 Укл. Л.М. Очеретько, С.В. Візіренко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. - 70 с.

 

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з дисципліни „Бухгалтерський облік” для студентів спеціальності  6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання. Частина 4 / Укл. Л.М. Очеретько, С.В. Візіренко – Запоріжжя: ЗНТУ, - 2013, - 46 с.

 

Методичні рекомендації до проведення практичних, семінарських занять з дисципліни "Податкова система ІІ" для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030508 «Фінанси і кредит» денної та заочної форми навчання /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2013. - 50 с.

 

Методичні рекомендації до виконання  курсових робіт з дисципліни "Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва" для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» заочної форми навчання /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2013. - 38 с.

 

Методичні рекомендації щодо організації  самостійної роботи з дисципліни "Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва" для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» заочної форми навчання /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, -2013. - 50 с.

 

Методичні вказівки до виконання індивідуального навчально-дослідного завдання з дисципліни «Податкова система» і “Податки та система оподаткування” для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит» та 6.030203 «Міжнародні економічні відносини» всіх форм навчання /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, -2013. - 34 с.

 

Методичні рекомендації до виконання  контрольних робіт з дисципліни "Податки та система оподаткування» для студентів напряму підготовки 6.030203 «Міжнародні економічні відносини» заочної форми навчання /Укл.: Помулева В.М - ст. викладач кафедри „Облік і аудит" - Запоріжжя: ЗНТУ, -2013. - 50 с.

 

Методичні рекомендації до виконання  контрольних робіт з дисципліни "Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва" для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» заочної форми навчання /Укл.: Помулева В.М. - Запоріжжя: ЗНТУ, -2013. - 34 с.

 

Методичні вказівки до проведення практичних, семінарських занять з дисципліни "Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва" для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» заочної форми навчання /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, -2013. - 78 с.

 

Методичні рекомендації щодо організації  самостійної роботи з дисципліни "Податкова система" для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030508 «Фінанси і кредит» денної та заочної форми навчання /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2013. - 90 с.

 

Методичні рекомендації до виконання  контрольних робіт з дисципліни "Податкова система" для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» заочної форми навчання /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2013. - 82 с.

 

Методичні рекомендації до проведення практичних, семінарських занять з дисципліни "Податкова система" для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030508 «Фінанси і кредит» денної та заочної форми навчання /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2013. - 66 с.

 

Методичні вказівки до проведення виробничої аналітичної практики на базі бюджетних установ для студентів 4 курсу за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / Помулєва В.М. –  Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 34 с.

 

Методичні вказівки до проведення виробничої аналітичної практики на базі підприємств (крім бюджетних та кредитних установ) для студентів 4 курсу за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / Укл.: В.М. Помулєва. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 34 с.

 

Методичні вказівки до виконання виробничої практики студентами третього курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030.509 “Облік і аудит” /Укл.: Помулєва В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2013. - 42 с.

До комплексу навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедри входять:

 • робоча навчальна програма відображає конкретний зміст навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та обсяг, визначає форми й засоби поточного та підсумкового контролю;
 • методичні вказівки до лабораторних (практичних) занять, в яких наведені теми занять, їх мета, приблизний перелік завдань, перелік літератури для самостійної підготовки, питання до самоконтролю;
 • завдання до поточного та підсумкового контролю;
 • екзаменаційні білети;
 • методичні рекомендації до виконання курсових робіт та проектів;
 • рекомендована основна та додаткова література, конспекти лекцій та навчальні посібники.

З усіх дисциплін навчального плану розроблені робочі навчальні програми, які містять мету та завдання, тематичний план, зміст за темами, тематику практичних і лабораторних робіт, завдання для самостійної роботи студентів, форми поточного і підсумкового контролю знань та критерії оцінок (умови заліків), рекомендовану літературу.

Розробка навчально-методичного забезпечення, в основному, спрямована на забезпечення самостійної роботи студентів під час вивчення студентами теоретичного матеріалу, підготовки до практичних і лабораторних занять, виконання домашніх завдань, курсових, кваліфікаційних робіт тощо.

Викладачами кафедри розроблені методичні вказівки, які містять тематику курсових робіт (проектів), вимоги до їх змісту і оформлення, порядок захисту, рекомендовану літературу.

Наукова діяльність, наукові школи та напрями наукових досліджень кафедри!

Кафедра "Теорія та практики перекладу" має потужний науковий потенціал і висококваліфіковані науково-педагогічні кадри. На кафедрі виконується держбюджетна науково-дослідна робота: "Структурно-семантичні та функціональні особливості галузевих текстів (науково-технічних, гуманітарних і мистецтвознавчих)". Показником успішного розвитку у науковій та науково-видавничій діяльності є те, що за останні 5 років співробітниками кафедри ТПП видано 7 монографії та 4 посібника під грифом:

 1. Приходько Анатолій Миколайович Концепты и концептосистемы: монографія. – Дн-ськ: Белая Е.А., 2013. – 307 с.
 2. Приходько А.М. Трансформация концептосистем и межкультурный трансфер концептов // Грані сучасної лінгвістики: колективна монографія. – Запоріжжя: КПУ, 2014. – С. 53-69.
 3. Приходько А.М. Грані сучасної лінгвістики: колективна монографія. – Запоріжжя: КПУ, 2014. – С. 53-69 Saarbrücken:  Lambert  Academic  Publishing, 2014. – 335 S.
 4. Приходько А.М.  Самоорганизация концептивных систем и межкультурный трансфер концептов//Синергетика в филологических исследованиях / Кол. монограф. под общ. ред. Л.С. Пихтовниковой. – Х: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2015. – С. 135-154.
 5. Костенко Анна Миколаївна Від Конрада до Набокова: білінгвізм та бікультурність як творчий імпульс : монографія / Г. М. Костенко. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 407 с.
 6. Кущ Е.О. Прагматична адаптація та її особливості під час перекладу текстів різних жанрів : монографія  / Е.О. Кущ, Г.М. Костенко, Н.В. Лазебна, А.Б. Підгорна, І.В. Кузнєцова. – Запоріжжя : Кругозір, 2015. – 148 с.
 7. Кузнецова Марія Олександрівна Вторинний дискурс англомовних текстів сучасної масової культури : монографія / М. О. Кузнецова. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. - 202 с.
 8. Кузнєцова Ірина Володимирівна, Кущ Єліна Олексіївна Переклад галузевих науково-технічних текстів: Навчальний посібник. - Кругозір., 2015. -  360 с.
 9. Волошук Вікторія Іванівна, Гура Наталія Петрівна Практичний курс перекладу технічнолї літератури для студентів, які вивчають німецьку мову як другу іноземну: Навчальний посібник для студентів IV курсу спеціальності “Переклад”. - Дніпропетровськ: Середняк Т.К., 2015.- 630 с.
 10. Лещенко Ганна Анатоліївна, Хавкіна Олена Миколаївна Business Studies : Навчальний посібник. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2012 — 231 с.

На кафедрі ТПП активно ведеться наукова робота зі студентами. Більшість студентів-старшокурсників виконують невеликі наукові дослідження під час роботи над спецчастиною дипломного проекту. Частина розробок, що виконується студентами в межах дипломного проектування докладаються на наукових конференціях та в подальшому використовуються в умовах підприємства. Кожного року в квітні-травні в ЗНТУ проводяться студентські наукові конференції, в яких приймають участь старшокурсники, що під керівництвом викладачів працюють над вирішенням різноманітних науково-технічних задач. За участю студентів останнім часом опубліковано кілька статей у фахових журналах. Студенти кафедри беруть регулярну участь у наукових конференціях та форумах, конкурсах студентських наукових робіт різноманітних рівнів та проведенні олімпіад, де неодноразово були призерами. Так у 2015 р., студентка 5 курсу на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з "Філології", що проводився Херсонським національним університетом, посіла третє місце. Таким чином, наукова та науково-видавнича діяльність університету та їх перспективи сприятимуть якісній підготовці магістрів зі спеціальності 035 "Філологія".

Наукова робота зі студентами активно проводиться на кафедрі з метою забезпечення високої якості підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів, а також формування у студентів інтересу до наукової роботи з перспективою подальшого вступу до аспірантури.

 1. Види вербальної комунікації - Автори: доц. Е.О. КУЩ, студ. гр. ГФ-310 О.М. АДАМОВА
 2. Специфіка перекладу термінів сфери держзакупівель - Автори: ст. викл. М.О. КУЗНЕЦОВА, студ. гр. ГФ-311 А.С. БОЖКО
 3. Передача національного компоненту американських мультиплікаційних фільмів українською мовою - Автори: доц. О.М. ХАВКІНА, студ. гр. ГФ-313 Я.І. БОНДАРЕНКО
 4. Роман "Портрет Доріана Грея" крізь призму наукової аналітики - Автори: доц. К.В. ТАРАСЕНКО, студ. гр. ГФ-310 К. ГАЛАГАН
 5. Особливості утворення англійських семантичних неологізмів - Автори – доц. І.В. КУЗНЄЦОВА, студ. гр. ГФ-310 І.В. ГАЛКА
 6. Способи перекладу термінів у романах А. Хейлі «In High Places» та Д. Брауна - Автори – доц. А.Б. ПІДГОРНА, студ. гр. ГФ-310 К.В. ДОНОВСЬКА
 7. Лексичні інновації англомовних соціальних мереж: лінгвопрагматичний та перекладознавчий аспекти - Автори: доц. Н.В. ЛАЗЕБНА, студ. гр. ГФ-310 Д.А. ІСКАКОВА
 8. собливості реалізації концепту «ПРИРОДА» у псевдовікторіанському романі Джона Фаулза «Жінка французького лейтенанта - Автори: доц. Г.М. КОСТЕНКО, студ. гр. ГФ-310 А.А. КИЗИМА
 9. Феномен 'чікліт': традиції та новаторство - Автори – ст.викл. М.О. КУЗНЕЦОВА, студ. гр. ГФ-322 Д.С. КОЛОТИЛО

  Роботи, опубліковані в наукових журналах:

 • y 2009 р. - 37 осіб (11%);
 • y 2010-2011 р. - 72 особи (23%);
 • y 2012-2013 р. - 29 осіб (8%);
 • y 2014-2015 р. - 50 осіб (14%);
 • y 2016-2017 р. - 51 особа (14,1%).

Сторінки