Ви є тут

Головна

Перелік  навчально-методичних  документів  кафедри,  які  підлягають  оновленню  та  створенню  у  поточному  періоді:

Робочі  програми

Програма навчальної дисципліни «Спеціальні розділи філософії та психології» підготовки магістрів напрямів підготовки та спеціальностей факультетів М, Т, Е, ІФ, РТ, КНТ ЗНТУ.

Робоча програма з дисципліни «Спеціальні розділи філософії  та  психології» підготовки магістрів напрямів підготовки та спеціальностей факультетів М, Т, Е, ІФ, РЕТ, КНТ ЗНТУ.

Методичні  вказівки

Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів з курсу «Спеціальні розділи філософії та психології», що виносяться на самостійну роботу студента (для студентів-магістрів технічних спеціальностей денної та заочної форм навчання) / Укладачі: Бондаренко О.В., Ємельяненко Є.О.

Методичні рекомендації з курсу «Спеціальні розділи філософії та психології» (для студентів-магістрів технічних спеціальностей заочної форми навчання) / Укл.: Бондаренко О.В., Ємельяненко Є.О.

Методичні рекомендації з курсу «Психологія» (для студентів-бакалаврів спеціальностей ЕГІ заочної форми навчання) / Укл.: Арсентьєва Г.О., Бондаревич І.М., Дєвочкіна Н.М., Ємельяненко Є.О.