Ви є тут

Головна

Прізвище: Карпенко

Ім'я: Наталя

По батькові: Миколаївна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): {ORCID у вигляді xxxx-xxxx-xxxx-xxxx}

Освіта: вища

 • Таврійська державна агротехнічна академія, 2001, спеціальність за дипломом – 7.050107 «Економіка підприємства», кваліфікація за дипломом – «економіст підприємства»
 • Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління», 2005, спеціальність за дипломом – 8.050105 «Банківська справа», кваліфікація за дипломом – «магістр з банківської справи»

Дисертації:

 • •Кандидатська дисертація зі спеціальності – 25.00.02 «механізми державного управління»: 
  «Державний антимонопольний контроль процесів економічної діяльності», рік захисту – 2011, «Академія муніципального управління»
   

Наукові інтереси:

 • Державне управління та місцеве самоврядування
 • Лідерство та командне управління
 • Соціальна відповідальність
 • Фінансовий менеджмент та бухгалтерський облік
   

Дисципліни, які викладає:

 • Соціальна відповідальність
 • Аудит персоналу
 • Соціальна економіка
 • Управління оплатою праці

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 57

 • 1. Карпенко Н.М. Державний контроль діяльності природних монополій в Україні [Електронний ресурс] / Н.М. Карпенко // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2011. – №2. – Режим доступу до статті : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vviem/2011_2/19.pdf.
 • 2. Карпенко Н.М. Інструменти оцінки конкурентного середовища та концентрації / Н. М. Карпенко // Інституціональний вектор економічного розвитку / Institutional vector of economic development: Збірник наукових праць МІДМУ „КПУ". – Вип. 4 (2). – Мелітополь : КПУ, 2011. – С. 51-58.
 • 3. Карпенко Н. М. Соціальний захист населення : стан та основні проблеми / Н. М. Карпенко, А. М. Ніконова // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Люкс, 2012. – № 2 (18). – Т.5. – С. 181-188.
 • 4. Карпенко Н.М. Аналіз антимонопольного законодавства в Україні / Н.М. Карпенко // Інституціональний вектор економічного розвитку / Institutional vector of economic development: Збірник наукових праць МІДМУ «КПУ». – Вип. 7 (1). – Мелітополь : КПУ, 2014. – С. 55-61.
 • 5. Карпенко Н.М. Стан і передумови розвитку людського потенціалу в Запорізькому регіоні / Н.М. Карпенко, Д.В. Василичев // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: економічні науки. – 2014. – Вип. 8. – С. 215-218.
 • 6. Карпенко Н.М. Прогнозування рівня розвитку людського потенціалу Запорізького регіону / Н.М. Карпенко, А.В. Карпенко, В.М. Ждан // Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки. – 2014. – Вип. 3 (45). – С. 146-151.
 • 7. Карпенко Н.Н. Социальная ответственность: сущность, значение и развитие / Н.Н. Карпенко // Наука и производство Урала: Межрегиональный сборник научных трудов. – Новотроицк : НФ НИТУ «МИСиС». – 2015. – Вып. 11. – С. 195-198.
 • 8. Karpenko N.M. Recruitment in Ukraine : aspects of national and regional development / N.M. Karpenko, A.V. Karpenko, S.S. Reisler // Economics, management, law: problems of science and practice: Collection of scientific articles. Vol. 1 – Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg, Deutschland, 2015. – P. 148-153.
 • Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • 1. Карпенко Н.М. Моніторинг економічної безпеки регіону / Н.М. Карпенко, А.В. Карпенко // Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 2011 р.). – Запоріжжя : ЗНУ, 2011. – Т.1. – С. 52-54.
 • 2. Карпенко Н.М. Застосування мотиваційного моніторингу на підприємстві / Н.М. Карпенко // Тиждень науки – 2012 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (м. Запоріжжя, 9-13 квіт. 2012 р.) в 4 т. / відп. ред. Ю.М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – Т. 4. – С. 123-125.
 • 3. Карпенко Н.М. Антимонопольний контроль процесів економічної діяльності / Н.М. Карпенко // Розвиток економіки України на інноваційній основі : Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Мелітополь, 2012 р.) / За ред. С.В. Кармана. – Мелітополь : Мелітопольська міська типографія, 2012. – С. 40-42.
 • 4. Карпенко Н.М. Тенденції розвитку корпоративного бізнесу в Україні / Н.М. Карпенко // Тиждень науки – 2013 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (м. Запоріжжя, 15-19 квіт. 2013 р.) в 4 т. / відп. ред. Ю.М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – Т. 4. – С. 176-178.
 • 5. Карпенко Н.М. Формування системи мотивації персоналу в сучасних умовах / Н.М. Карпенко // Наука. Майбутнє : досягнення та перспективи : матер. V всеукр. наук.-практ. конф. (м. Енергодар, 16 травня 2014 р.) / за ред. В.М. Огаренко та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – С. 137-138.
 • 6. Карпенко Н.М. Оцінювання та розвиток трудового потенціалу підприємства / Н.М. Карпенко // Тиждень науки – 2015 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів ЗНТУ (м. Запоріжжя, 13-17 квіт. 2015 р.) В 4 т. / Редкол. : Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – Т. 4. – С. 251-253.
 • 7. Карпенко Н. Розвиток соціальної відповідальності бізнесу в Україні / Н. Карпенко, А. Карпенко // Соціальна відповідальність: підприємство – регіон – країна : матер. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Краматорськ, 25 груд. 2015 р.). – Краматорськ, 2015. – С. 70-73.
 • 8. Карпенко Н.М. Безробіття в Україні: регіональні проблеми та напрями подолання / Н.М. Карпенко, С.С. Рейслер // Economics, science, education: integration and synergy : Materials of International scientific and practical conference (Bratislava, 18-21 Juanuary 2016) : in 3 V. – V.1 – K. : «Centre of education literature», 2016. – P. 71.
   

Рік початку діяльності в університеті: 2011.

Мови спілкування: українська, російська, англійська (читає і перекладає без словника)

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063

аудиторія (кабінет): 487

тел.: +380(61)769-84-54

e-mail: natalyakarpenko@i.ua

URL: {URL-посилання на персональну сторінку в системі дистанційного навчання Moodle}