Ви є тут

Головна

Прізвище: Біленко  

Ім'я: Олена

По батькові: Вікторівна

 

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): {ORCID у вигляді xxxx-xxxx-xxxx-xxxx}

 

Освіта: вища

 • Запорізький державний університет, 1996, спеціальність за дипломом – «Облік і аудит» зі спеціалізацією «Облік і аудит у кредитних установах», кваліфікація за дипломом – «економіст»

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.09.01 «Демографiя, економiка працi, соцiальна економiка i полiтика»: 
  «Формування і регулювання ринку праці сфери фінансових послуг  в Україні», рік захисту – 2005, Iнститут регiональних дослiджень НАН України

Наукові інтереси:

 • Економіка та управління національним господарством
 • Управління людськими ресурсами
 • ...

Дисципліни, які викладає:

...

 • Фінанси
 • Ринок праці
 • Гроші та кредит
 • Регіональна економіка

Основні наукові роботи (публікації):

 • 1. Біленко О.В., Карпенко А.В. Освітня складова конкурентоспроможності робочої сили на ринку праці сфери фінансових послуг  // Інституціональний вектор економічного розвитку / Institutional Vector of Economic Development: Зб. наук. праць МІДМУ «КПУ». – Вип.5 (1). – Мелітополь: Вид-во КПУ, 2012. – С.263-270. 
 • 2. Біленко О.В. Тенденції розвитку ринку праці в аграрному секторі економіки України // Зб. наук. праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економ. науки). – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2012. - № 3(19).– С.24 -33 
 • 3. Біленко О.В. Менталітет як інституціональний чинник розвитку людського капіталу.// Інституціональний вектор економічного розвитку / Institutional Vector of Economic Development: Зб. наук. праць МІДМУ «КПУ». – Вип. 5 (2). – Мелітополь: Вид-во КПУ, 2012. – С. 26 - 34
 • 4. Біленко О.В. Регулювання ринку праці сфери фінансових послуг // Зб. наук. праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економ. науки). – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2013. - №2 (22) , том 6. – С. 41-50
 • 5. Карпенко А.В., Біленко О.В. Проблеми та напрями розвитку молодіжної політики в Україні // Вісник КІБіТ. – К.: Вид-во КІБіТ, 2013. – Вип. №3 (22). - с.24-28
 • ...

Всього наукових праць: 51, з них статей та тез - 40, методичних розробок - 10, навчальних посібників – 2.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • 1. Біленко О.В. Проблеми підготовки фахівців фінансового сектору економіки України // Проблеми і перспективи працевлаштування випускників вищих навчальних закладів: VІІ Міжнародна науково-практична конференція: матеріали. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. – С. 84 - 86.
 • 2. Біленко О.В., Гаврелюк П.Ю. Аналіз соціальних проблем в Україні // Тиждень науки-2014: зб. тез доповідей наук. - практ. конф. (Запоріжжя, 14-18  квітня 2014р.).- В 5 т. Т.5 / редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.- С. 48-50.
 • 3. Біленко О.В. Сучасні тенденції в розвитку ринку праці Запорізької області / О.В. Біленко, Д.А.Литвин // Матеріали Х Міжнарод. наук.-практ. конференції «Ключевые проблемы современной науки-2014», 17-25квітня 2014. – м.Софія (Болгарія): Бял Град БГ, 2014. – С. 23-25.
 • 4. Біленко О.В. Критерії ефективності професійного навчання персоналу на підприємстві / О.В.Біленко, В.О.Хитренко // Інноваційні економічні технології для розвитку підприємств, регіонів, країн: матеріали Міжнар. наук.-практ.конфер. (м.Дн-ськ, 24-25 жовтня 2014р.). – У 2-х частинах. – Дн-ськ: НО «Перспектива», 2014. – ч.2. – 116 с. (с.96-98).
 • 5. Біленко О.В. Етапи розвитку ринку праці сфери фінансових послуг України // Materiály XII mezinárodní v?decko - praktická konference «Dny v?dy – 2016», (22-30 b?ezen 2016 roku) - Díl 2. Ekonomické v?dy.: Praha. Publishing House  «Education and Science» s.r.o - 88 stran. – s.67-70.
 • 6. Біленко О.В., Ханаєва Н.К. Демографічна ситуація в Запорізькій області та шляхи її покращення // Materials of the XII International scientific and practical conference, «Science without borders», March 30 - April 7, 2016.- Volume 2. Economic science. Sheffield.: Science and education LTD - 112 p.- P. 33-35.
 • ...

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Рік початку діяльності в університеті: 2010.

Мови спілкування: українська, російська, англійська (Elementary).

Контакти:

адреса: вул. Тургенєва 39, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 487
тел.: +380(61)769-84-54
e-mail: 
URL: {URL-посилання на персональну сторінку в системі дистанційного навчання Moodle}